Top of Form

Bottom of Form

دانشگاه خلخال سخن می گوید:

اراده آذربایجان را امتحان نکنید!

 

روزنامه دولتی ایران در اقدامی بغایت نفرت انگیز و چندش آور، ملت تورک آذربایجان را هدف مسمومترین و کریهترین حمله تاریخ مطبوعات قرار داده است.

این روزنامه در کمال بی شرمی سرزمین مقدس آذربایجان را چاهک توالت قلمداد کرده و با تشبیه نمودن تورکها به سوسک های نجاست خوار، به همپالگی های خود توصیه کرده است تا جهت ریشه کن کردن نسل تورکها، از رفتن به توالت اجتناب کنند!

ننگ ابدی باد بر این همه   ذلالت و رذالت!!!

در حال حاضر به رغم اعتراضات وسیع دانشجویی در سراسر آذربایجان، مسئولین حقیر این روزنامه   همچنان بر طبل فحاشی و گستاخی می کوبند. در واقع آنها بیش از یک هفته است که به حال خود رها شده اند و بدون کوچکترین دغدغه ای اقدام بی شرمانه صفحه کودک و نوجوان ایران جمعه را توجیه می کنند و حتی می کوشند تا درج چنین صفحه موهنی را ناشی از عکس العمل طبیعی عوامل فارس زبان روزنامه، در برابر شعارهای ساختگی طرفداران تیم تراکتورسازی تبریز بعد از پیروزی در برابر تیم همای تهران قلمداد کنند!

دانشجویان دانشگاه خلخال می پرسند:

- مجریان قانون کجایند؟!

- چرا دولت عدالت محور ساکت است؟!

- چرا عاملین چنین   توهینات تهوع آوری سریعا به چنگال قانون سپرده نمی شوند ؟!

- چرا مقامات مسئول در برابر رسانه های گروهی مکتوب وعلی الخصوص صداوسیما از ملت صبورآذربایجان عذر خواهی نمی کنند؟!

شاید می پندارند   که این حق هر شهروند تورک آذربایجان است که مورد اهانت شوونیسم قرار گیرد و دم بر نیاورد!

درست از لحظه ای که در تاریخ سوم اسفند سال 1299 ه. ش.، شومترین کودتای تاریخ ایران به دست رضاخان پالانی و با هدایت و اجرای استعمار انگلیس   بوقوع پیوست و نظام سیاسی کشور توسط حاکمان اوباش، مزدور و جلاد پیشه آریا پرست مصادره شد، مردم ایران کثیرالمله دچار انواع بزرگی از بلایا و مصائب ملی گردیدند. اقلیت حاکم بدون اینکه کوچکترین حق فرهنگی و اجتماعی را برای اکثریت محکوم منظور کند اقدام به شکستن ساختارهای طبیعی نظام اجتماعی ایران و نقض حرمت محتوم ملل و اقوام تاریخی ممالک محروسه، بخصوص ملت مترقی و حماسه ساز مملکت آذربایجان نمود.

با استقرار رژیم کودتایی، بلافاصله سابقه درخشان فرهنگی آذربایجانی ها، شان عظیم تاریخی تورکان و نظام قدرتمند اقتصادی مملکت آذربایجان، آماج تیرهای بخل وحسد فرومایگان دست نشانده قرار گرفت و به این ترتیب درخشش ملی سرزمینی که روزگاری فانوس نورانی تمدن شرق محسوب می شد رو به افول نهاد.

آنها آمده بودند تا مملکت آذربایجان را قطعه قطعه کنند، غرورش را تحقیر نمایند، اهالی وطن دوستش را آواره کنند و در یک کلام کمر آذربایجان را بشکنند.

اما به رغم همه این مصایب و شداید، آذربایجان همچنان زنده و قوی بود. بگونه ایکه با قیام عظیم و سرنوشت ساز 29 بهمن در تبریز، این کمر پان آریانیسم بود که شکسته شد!

انقلاب پیروز گردید و قرار بر این شد تا حکومتی مبتنی بر اسلام ناب محمدی بر سراسر ایران حاکم گردد و با فقر و فساد و تبعیض، بصورت همه جانبه و بی وقفه ای مبارزه شود. اصول 15 و 19 قانون اساسی اجرا گردد تا تورکها و دیگر ملل و اقوام غیر فارس ایران نیز قادر شوند همانند فارس زبانها به زبان شیرین مادری خود بخوانند و بنویسند.  

اما امروزه نه تنها هیچ اعتنایی به حداقل حقوق انسانی شهروند آذربایجانی نمی شود بلکه سیل لجنی از توهین و تحقیر و تحریف در کتب درسی، برنامه های صداوسیما و مطالب مطبوعات، علیه بزرگترین اکثریت قومی این کشور در جریان است.

یاللعجب اکنون کار بجایی رسیده است که 35 هزار ارمنی طرفدار جمهوری اشغالگر ارمنستان بر 35 میلیون آذربایجانی مدافع آزاد سازی اراضی اشغالی قره باغ، رسما تفوق یافته اند!

توهین متعفن روزنامه ایران در صفحه ای که از صدر تا ذیل ان ملوث به ادبیات کثیف مستراح است خود حکایت سطح فرهنگ و نوع گرایش افراد مریض الاحوالی است که رویای تحقیر آذربایجان را در ذهن مالیخولیایی خویش می پرورانند.

ما دانشجویان و دانشگاهیان خلخال ضمن اعلام انزجار عمیق از سیاستهای مبتنی بر آپارتاید فرهنگی در کشور، اقدام به شدت نفرت انگیز روزنامه ایران را محکوم کرده خواستار

1-     توقیف روزنامه ایران،

2-     محاکمه و اشد مجازات متهمین،

3-     برکناری عاملین و قاصرین،

4-     عذرخواهی وزیر ارشاد،

5-     اقدام نمایندگان مجلس در پی گیری این اهانت بی سابقه تا حصول به نتیجه کامل،

6-     توقف کامل تبعیضات زننده فرهنگی و اجتماعی علیه آذربایجان در رسانه های گروهی و کتب درسی،

7-     استخلاص همه هویت طلبانی که به دلیل فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی محبوس شده اند،

هستیم.

بی تردید دانشگاهیان خلخالی همراه با دانشگاهیان و دیگر اقشار رشید جامعه آذربایجان، تا آخرین لحظه با تمام قوا از تحقق خواسته های فوق الذکر دفاع خواهند کرد.

ما به شوونیستها هشدار می دهیم که به خواستهای بر حق ملت آذربایجان تن دهند واراده این ملت بزرگ و قدرتمند را امتحان نکنند.

 

دانشگاه آزاد خلخال