بیانیه ،دانشجويان ترك زبان ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران

« انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عندالله اتقاكم »

« و ما شما را از يك زن و مرد آفريديم و به صورت قبائل پراكنده در آورديم ، بدرستی كه گرامي ترين شما نزد خدا با تقوي ترين شماست »

 

به نام ايران ، ‌به نام مردم ترك زبان و به نام آذربايجان

بار ديگر دستهاي پنهان و آشكار قلم به تخطئه و توهين علیه ترك زبانان برده و نيت پليد خود را آشكارا در ديد و منظر همگان قرار دادند .

بار ديگر شاهد ميدان داري افرادي بوديم كه وزير محترم كشور به حماقت متهمشان كرد .

ولي دوستان ، همزبانان و هموطنان آنچه كه رويداد و هزاران بار ديگر در سطوح مختلف رخ داده است دال بر نمايش مزحكانه افكاري بود كه زمان حكومت منفور پهلوي شروع و به زعم عده اي   با بروز انقلاب اسلامي ايران به ختم انجاميد .

ولي چنانچه در اين سالها شما ديديد و شنيديد ، اين افكار شوونيزمي و فاشيسمي كه تحمل حضور ديگري را غير از خود ندارند ، همچنان در دالانهاي هزار توي اجتماعي اين كشور و به خصوص در مطبوعات به صورت انگلي كه شيره ي جان مملكت را مي مكد زيسته و به رشد و نمو پرداخته است .

سالها بود كه اين تفكر به زعم خود , مردم ترك زبان و بقيه ي قوميت هاي اين كشور را ، چون اعراب ، كردها ، لرها ، ‌بلوچ ها ، و ... تسليم يافته تلقي كرده و روز به روز بر فشارها و حتاكي ها و گسترش فرهنگ شوونيستي خود افزوده است ، ولي زهي خيال باطل .

مردم آگاه ايران ، بخصوص هموطنان ترك زبان ، پوكي تفكرات آنان را با حضور ميليوني خود در راهپيمايي و اعتراضات مدني بر عليه افكار پوسيده فاشيستي اثبات كردند .

ما دانشجويان آذربايجاني ، قشقايي ، ترك زبانان و به طور كلي افرادي كه حق زندگي ، حق حضور و حقوق انساني براي تمايم انسانها قائلند ، رفتار وقيحانه ي روزنامه ايران را محكوم كرده و احقاق حقوق حقه ي تمامي قوميت ها بخصوص ترك زبان ها را اعم از فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي   خواستاريم و از همينجا حمايت خود را از مردم ستمديده ي ترك زبان اعلام مي داريم .

در پايان نيز از دولت محترم جناب آقاي احمدي نژاد خواستاريم كه با اين واقعه به صورت عقلاني و منطقي برخورد كنند كه آنچه اتفاق افتاد شمّه اي بود از خواست مردم ، مردمي كه راي دادند .

پس اكنون نيز بايد به راي آنان احترام گذاشت .

 

حق را به رجال مشناس            رجال را به حق بشناس  

 حضرت علی ع. 

دانشجويان ترك زبان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران

 

 

 Şəhid Fərzad Əsədpur

Şam Ğəriban mərasimi

 

İndi Keçirilmədədir!

Özüzü Yetirin!

 

Adres: Behdari, Farabi, Çahardəh Metri,

Şəhid Fərzad ədpurun evi

 

شام غريبان شهيد فرزاد اسدپور

هم اکنون در منزل شهيد

 

آدرس: بهداری، فارابی، چهارده متری دوم، منزل شهيد فرزاد اسدپور

 

 

انتقال 100 زندانی به زندان مرکزی تبریز

بنابر اخبار رسیده از تبریز 100 نفر از مبارزان نهضت ملی  تورک هم اکنون به بند 5 زندان مرکزی منتقل شده اند. زندانیان تبریز که با شهرهای مختلف آذربایجان ارتباط تلفنی دارند در جریان کامل اخبار قیام ملی تورکها قرار می گیرند و این مسئله موجب خوشحالی و امیدواری زندانیان شده است.

در شعارهای خود زندانیان آذربایجان را از یاد نبریم.

ساعت 22 پنج شنبه 4 خرداد

 

 

 

 

ملت شریف، قهرمان و آزاده آذربایجان!

شما با وحدت و یکپارچگی بی نظیر خود توانستید صدای برحق و مظلومتان را به گوش دنیا برسانید و همه رسانه های خارجی و بین المللی را متوجه خواسته ها و مطالبات ملی خود نمایید، ما فرزندان دانشجوی شما به همه مبارزان راه آزادی، شرف، حیثیت درود فرستاده و با ذکر نکاتی چند همه شما را به حضور پرشکوهی دیگر درمقابل مجلس شورای اسلامی فرا می خوانیم.

۱- ملت آذربایجان نزدیک به یک قرن است که تحت استیلای شونیزم فارس قرارداشته و بسیاری از ثروتهای مادی و معنوی خود را در طول سالیان گذشته از دست داده است. این ملت علیرغم اینکه در هر زمانی اکثریت جمعیت ایران را تشکیل داده اما متاسفانه تحت سیاست آسیمیلاسیون شونیزم فارس حتی نتوانسته از ابتدائی ترین حقوق خود که همانا خواندن و نوشتن به زبان مادری خود است بهره مند گردد. سالیان سال است که این ملت به عنوان شهروندی درجه دو تلقی شده و در معرض کثیف ترین سیاستهای نژاد پرستانه قرار داشته است. اما دیگر دوران تحمیق ملتها در زندان بزرگی بنام ایران سپری شده است. ملت آذربایجان به حدی از شعور ملی رسیده است که در خیابانهای تهران، تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، خوی، مراغه، مرند، بناب، اهرو… به خیابانها ریخته و حقوق ملی خود را باصدایی رسا به گوش جهان می رساند.

۲- طی روزهای گذشته رشادتها و قهرمانیهای شما ملت شریف باعث دست پاچگی رژیم شونیستی جمهوری اسلامی شده و آنها را مبهوت و حیرت زده نموده است. رسانه های داخلی سعی بسیاری در انحراف این حرکت اصیل خودجوش و مردمی شما داشته و به زعم خود با ترساندن جوانان و دستگیری بعضی از جوانان و شهید نمودن چندین هموطن قصد به فراموشی سپردن مطالبات ملی و انسانی شما را دارد. جنبش دانشجوئی آذربایجان از همه هموطنان درخواست می نماید طبق اعلام قبلی با حضوری میلیونی در مقابل مجلس شورای اسلامی سیاستهای رژیم را محکوم نمایند.

۳- ملت آذربایجان با حداقل جمعیتی سی میلیونی بعنوان یک اکثریت تورک مطرح بوده و رسمی شدن زبان این ملت یک خواسته ای کاملا طبیعی و قانونی است. بر عکس غیر رسمی نمودن زبان تورکی نشانگر سیاست شونیستی حاکم بر ایران است. ما با حضور میلیونی خود از هویت ملی و تورکی خود دفاع نموده و به دنیا خواهیم گفت که ما نه تنها اقلیتی بیست و پنج درصدی نیستیم بلکه اکثریتی هستیم که در معرض سیاستهای نژادپرستانه حاکمیت قرارداریم. مجلس بایستی ضمن ایجاد تغییرات قانونی لازم امکان رسمی شدن زبان تورکی را فراهم نموده و اسباب تدریس این زبان را از مدرسه تا دانشگاه فراهم نماید.

۴- ما ضمن تایید کلیه بیانیه های صادر شده از سوی دانشجویان دانشگاههای مختلف و مجمع دانشگاهیان آذربایجان و ضمن تایید خواسته های آنها کلیت جنبش دانشجوئی و ملت شریف آذربایجان را به اتحاد و همبستگی بیشتر فرامیخوانیم. ما سیاست تفرقه افکنانه رژیم را با وحدت و همدلی بی نظیر خود با شکست مواجه خواهیم ساخت. جنبش دانشجوئی و حرکت ملی آذربایجان به حدی از بلوغ و بالندگی رسیده است که براحتی در دام تفرقه اندازان نخواهد افتاد. همچنانکه قبلا نیز متذکر شده ایم دردها و احساسات مشترک ما را به هم پیوند میدهد. شعارهای کاملا هماهنگ تجمعات دانشجوئی در روزهای گذشته خود دلیل محکمی بر اثبات این مدعاست.

۵- ما معتقد به مبارزات مدنی فعال و گسترده بوده و هر گونه رفتار خوشنت آمیز زا به مصلحت حرکت ملی آذربایجان نمی دانیم. بنابراین ضمن تاکید بر احقاق حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت برای ملت آذربایجان در روز هفتم خرداد شعارهای معمول و مقبول حرکت ملی و جنبش دانشجوئی آذربایجان را در مقابل مجلس شورای اسلامی سرخواهیم داد.

۶- نمایندگان به اصطلاح ملت آذربایجان بایستی بدانند که هرگز نخواهند توانست برای این ملت بزرگ هویت ساخته و پرداخته شونیزم فارس زیر عنوان آذری زبانان را قالب کنند. این ملت یکصدا می گوید” هارای هارای من تورکم” و شما مجبور به قبول این هویت هستید. نمایندگان خائنی که جوانان آذربایجان را تهدید به اعدام می کنند لیاقت نمایندگی ملت آذربایجان را ندارند و بایستی هرچه سریعتر ضمن عذرخواهی از این ملت استعفای خود را اعلام نمایند.

۷- تمامی زندانیان سیاسی آذربایجان و بویژه بازداشت شدگان حوادث اخیر بایستی سریعا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد و به آغوش خانواده های خود باز گردند.

۸- ما تمامی تورکهای آزاده ای را که داخل سیستم امنیتی و انتظامی حکومت هستند به صفوف ملت آذربایجان فرا می خوانیم. ملت آذربایجان با آغوشی باز ازنیروهای باغیرت تورک که هنوز به اصالت خود باور داشته و به آن احترا می گذارند استقبال خواهد نمود.

۹- ما ملت آذربایجان را همگام با دانشجویان به ادامه اعتراضات مدنی خود و بویژه برگزاری مراسم میلیونی در قلعه بابک فرا میخوانیم. ما هشدار می دهیم در صورت هرگونه ممانعت از حضور ملت آذربایجان در قلعه بابک و ادامه بازداشتها و تهدیدات امنیتی ملت آذربایجان مراسم قلعه بابک را با قدرت بیشتر در داخل شهرها برگزارخواهد نمود و مسئولیت هرگونه عواقب آن راسا برعهده رژیم می باشد.

۱۰- از چندین سال گذشته امکان هر گونه فعالیت فرهنگی و سیاسی از نخبگان و دانشگاهیان آذربایجان سلب شده است. فعالیت سیاسی و فرهنگی حق مسلم ملت و نخبگان و دانشگاهیان آذربایجان است. حکومت بایستی هرچه سریعتر پرونده گروهها و احزابی را که خواهان فعالیت بوده اند مجددا بررسی نموده و اجازه فعالیت رسمی به آنها داده شود.

۱۱- حرکت ملی آذربایجان یک حرکت کاملا مدنی، دمکرت و صلح آمیز بوده و هیچ طیف گروه و جناحی چه در داخل و چه در خارج حق مصادره آنرا ندارد.

۱۲- در پایان از همه دانشگاهیان و ملت آذربایجان می خواهیم که در مراسم روز هفتم خرداد صرفا با شعارهای تورکی و انگلیسی با مضمون ملی هر گونه احتمال سو استفاده از حرکت ملی را با شکست مواجه سازند.

والسلام

پنجشنبه چهارم خرداد یک هزارو سیصدو هشتاد و پنج

 

 

 

BURA IGIDLER YURDU SULDUZ  CUMA AKHSHAMI SAAT 20

SHAHAR GATISHIB

MILLET IRSHAD IDARESIN OTACHAKIB

FARMANDARIN MASHININ YANDIRIBLAR

FARMANDARI IMARETIN YANDIRIBLAR

BANK MILLI KHARABAYA CHEKILDI

20 NEFERE YAKHIN YARALI VE EHTIMALI VAR SHEHIDDE VERAKH

 

 

آقاي محمد نجفي از فعالين حركت ملي آذربايجان روز پنجشنبه مورخه 4/3/1385 در تبريز دستگير شد. بنا به اظهارات خانواده وي هنوز از وضعيت ايشان اطلاعي در دست نيست.

 

 

Xiyov sheherinden chatan bilgilere esasen bu gun (85.3.4) saat 19:00 da bashlanan etiraz aksiyasinda ishtirak edenlerin sayisi 15000 neferi ashdi.

 

Millet fermandari qabagina toplasharaq milli isteklerini dovlet numayendelerinden medeni shekilde teleb edirler.

 

 

Turkiye-nin gundeminde yene Guney Azerbaycan ayaqlanmasi var:

Bugun 25 May gunu de Turkiye medyasinda Guney-deki olaylarla ilgili xeber ve yorumlara yer verildi.

Yeni Mesaj, Star, Cumhuriyet, Milliyet, Milli Gazete, Aksham, Ortadoghu, Vatan, Radikal, Yenichagh, Tercuman, Evrensel ve Birgun kimi ulusal chapda yayinlanan choxtirajli qezetler Guney Azerbaycan-in Turkluk mucadelesini bele anlatdi:

 

- Star Gazetesi: “Fars asıllı yöneticiler gerilimi tırmandırıyor” (Halit KAKINÇ: hkakinc@stargazete.com)

http://www.stargazete.com/index.asp?haberID=92276

 

- Yeni Mesaj Gazetesi: “Karikatür oyunu” (ana xeber olaraq verilmiş)

http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?sayfa=anasayfa&haberno=6012487&tarih=2006-05-25

ayrıca: “Batı bize komplo kuruyor” (Ahmedinejad):

http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=6012505&tarih=2006-05-25

 

                      - Cumhuriyet Gazetesi: “ ‘Tarihi tokat’la gözdağı ” (10. sayfa)

http://www.cumhuriyet.com.tr/?em=cumhuriyet/w/c00.html

 

                      - Akşam Gazetesi: “Olmert’e İran garantisi”

http://www.aksam.com.tr/haber.asp?a=41117,5

 

                      - Ortadoğu Gazetesi: “İran’da Türk Öfkesi”

http://www.ortadogugazetesi.net/haber_dv.asp?haber=20070

 

                      - Milliyet Gazetesi: “Batı komplosuymuş” (Ahmedinejad’ın dilinden)

http://www.milliyet.com.tr/2006/05/25/dunya/index.html

http://www.milliyet.com.tr/2006/05/25/dunya/adun.html

 

                      - Milli Gazete: “İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad: Olaylar Batı’nın komplosu”

http://www.milligazete.com.tr/index.php?action=show&type=news&id=24180

                      “Rafsancani: Azeriler, İran’ın başarısının temelidir”

http://www.milligazete.com.tr/index.php?action=show&type=news&id=24181

 

- Vatan Gazetsi: “Azeriler'in öfkesi dinmiyor”

http://www.vatanim.com.tr/root.vatan?exec=haberdetay&tarih=25.05.2006&Newsid=78545&Categoryid=30

 

                      - Radikal Gazetesi: “'Hamamböceği'ne Azeri öfkesi dinmiyor”

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=188348

 

- Yeniçağ Gazetesi: “Türkleri çılgınlaştırma operasyonu” (Hasan DEMİR, hasandemir@yenicaggazetesi.com.tr)

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/yazidetay.asp?AuthorID=123&ArticleID=766

 

- Tercüman Gazetesi: “Dini liderimiz bile Azeri” (Refsencani dilinden)

http://www.tercuman.com.tr/v1/haber.asp?id=39936&baslik=Dini%20liderimiz%20bile%20Azeri&katid=3

 

                      - Evrensel Gazetesi: “İran müzakere istiyor”

http://www.evrensel.net/06/05/25/dunya.html

                      - Birgün Gazetesi: “İran’dan ABD’ye etnik uyarı”

http://www.birgun.net/

 

 

Ancaq bunca il diasporamizin chabasina reghmen hele de Azeri sozu aghzindan dushmedi Turkiye medyasinin ve hele de Guney Azerbaycan adi TABU sayılır!!

 

 

||||||||||||||||||||||||||(*|||||||||||||||||||||||||||

ÜREYİMİZ İNAM DOLU;

YOLUMUZ İSTİQLAL YOLU...

 

 

 

 

 

بیانیه جنبش دانشجوئی آذربایجان در آستانه تجمع میلیونی روز یکشنبه هفتم خرداد مقابل مجلس شورای اسلامی

 

ملت شریف، قهرمان و آزاده آذربایجان!

 

شما با وحدت و یکپارچگی بی نظیر خود توانستید صدای برحق و مظلومتان را به گوش دنیا برسانید و همه رسانه های خارجی و بین المللی را متوجه خواسته ها و مطالبات ملی خود نمایید، ما فرزندان دانشجوی شما به همه مبارزان راه آزادی، شرف، حیثیت درود فرستاده و با ذکر نکاتی چند همه شما را به حضور پرشکوهی دیگر درمقابل مجلس شورای اسلامی فرا می خوانیم.

 

1.    ملت آذربایجان نزدیک به یک قرن است که تحت استیلای شونیزم فارس قرارداشته و بسیاری از ثروتهای مادی و معنوی خود را در طول سالیان گذشته از دست داده است. این ملت علیرغم اینکه در هر زمانی اکثریت جمعیت ایران را تشکیل داده اما متاسفانه تحت سیاست آسیمیلاسیون شونیزم فارس حتی نتوانسته از ابتدائی ترین حقوق خود که همانا خواندن و نوشتن به زبان مادری خود است بهره مند گردد. سالیان سال است که این ملت به عنوان شهروندی درجه دو تلقی شده و در معرض کثیف ترین سیاستهای نژاد پرستانه قرار داشته است. اما دیگر دوران تحمیق ملتها در زندان بزرگی بنام ایران سپری شده است. ملت آذربایجان به حدی از شعور ملی رسیده است که در خیابانهای تهران، تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، خوی، مراغه، مرند، بناب، اهرو... به خیابانها ریخته و حقوق ملی خود را باصدایی رسا به گوش جهان می رساند.

2.    طی روزهای گذشته رشادتها و قهرمانیهای شما ملت شریف باعث دست پاچگی رژیم شونیستی جمهوری اسلامی شده و آنها را مبهوت و حیرت زده نموده است. رسانه های داخلی سعی بسیاری در انحراف این حرکت اصیل خودجوش و مردمی شما داشته و به زعم خود با ترساندن جوانان و دستگیری بعضی از جوانان و شهید نمودن چندین هموطن قصد به فراموشی سپردن مطالبات ملی و انسانی شما را دارد. جنبش دانشجوئی آذربایجان از همه هموطنان درخواست می نماید طبق اعلام قبلی با حضوری میلیونی در مقابل مجلس شورای اسلامی سیاستهای رژیم را محکوم نمایند.

3.    ملت آذربایجان با حداقل جمعیتی سی میلیونی بعنوان یک اکثریت تورک مطرح بوده و رسمی شدن زبان این ملت یک خواسته ای کاملا طبیعی و قانونی است. بر عکس غیر رسمی نمودن زبان تورکی نشانگر سیاست شونیستی حاکم بر ایران است. ما با حضور میلیونی خود از هویت ملی و تورکی خود دفاع نموده و به دنیا خواهیم گفت که ما نه تنها اقلیتی بیست و پنج درصدی نیستیم بلکه اکثریتی هستیم که در معرض سیاستهای نژادپرستانه حاکمیت قرارداریم. مجلس بایستی ضمن ایجاد تغییرات قانونی لازم امکان رسمی شدن زبان تورکی را فراهم نموده و اسباب تدریس این زبان را از مدرسه تا دانشگاه فراهم نماید.

4.    ما ضمن تایید کلیه بیانیه های صادر شده از سوی دانشجویان دانشگاههای مختلف و مجمع دانشگاهیان آذربایجان و ضمن تایید خواسته های آنها کلیت جنبش دانشجوئی و ملت شریف آذربایجان را به اتحاد و همبستگی بیشتر فرامیخوانیم. ما سیاست تفرقه افکنانه رژیم را با وحدت و همدلی بی نظیر خود با شکست مواجه خواهیم ساخت. جنبش دانشجوئی و حرکت ملی آذربایجان به حدی از بلوغ و بالندگی رسیده است که براحتی در دام تفرقه اندازان نخواهد افتاد. همچنانکه قبلا نیز متذکر شده ایم دردها و احساسات مشترک ما را به هم پیوند میدهد. شعارهای کاملا هماهنگ تجمعات دانشجوئی در روزهای گذشته خود دلیل محکمی بر اثبات این مدعاست.

5.    ما معتقد به مبارزات مدنی فعال و گسترده بوده و هر گونه رفتار خوشنت آمیز زا به مصلحت حرکت ملی آذربایجان نمی دانیم. بنابراین ضمن تاکید بر احقاق حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت برای ملت آذربایجان در روز هفتم خرداد  شعارهای معمول و مقبول حرکت ملی و جنبش دانشجوئی آذربایجان را در مقابل مجلس شورای اسلامی سرخواهیم داد.

6.    نمایندگان به اصطلاح ملت آذربایجان بایستی بدانند که هرگز نخواهند توانست برای این ملت بزرگ هویت ساخته و پرداخته شونیزم فارس زیر عنوان آذری زبانان را قالب کنند. این ملت یکصدا می گوید" هارای هارای من تورکم" و شما مجبور به قبول این هویت هستید. نمایندگان خائنی که جوانان آذربایجان را تهدید به اعدام می کنند لیاقت نمایندگی ملت آذربایجان را ندارند و بایستی هرچه سریعتر ضمن عذرخواهی از این ملت استعفای خود را اعلام نمایند.

7.    تمامی زندانیان سیاسی آذربایجان و بویژه بازداشت شدگان حوادث اخیر بایستی سریعا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد و به آغوش خانواده های خود باز گردند.

8.    ما تمامی تورکهای آزاده ای را که داخل سیستم امنیتی و انتظامی حکومت هستند به صفوف ملت آذربایجان فرا می خوانیم. ملت آذربایجان با آغوشی باز ازنیروهای باغیرت تورک که هنوز به اصالت خود باور داشته و به آن احترا می گذارند استقبال خواهد نمود.

9.    ما ملت آذربایجان را همگام با دانشجویان به ادامه اعتراضات مدنی خود و بویژه برگزاری مراسم میلیونی در قلعه بابک فرا میخوانیم. ما هشدار می دهیم در صورت هرگونه ممانعت از حضور ملت آذربایجان در قلعه بابک و ادامه بازداشتها و تهدیدات امنیتی  ملت آذربایجان مراسم قلعه بابک را با قدرت بیشتر در داخل شهرها برگزارخواهد نمود و مسئولیت هرگونه عواقب آن راسا برعهده رژیم می باشد.

10.                                      از چندین سال گذشته امکان هر گونه فعالیت فرهنگی و سیاسی از نخبگان و دانشگاهیان آذربایجان سلب شده است. فعالیت سیاسی و فرهنگی حق مسلم ملت و نخبگان و دانشگاهیان آذربایجان است. حکومت بایستی هرچه سریعتر پرونده گروهها و احزابی را که خواهان فعالیت بوده اند مجددا بررسی نموده و اجازه فعالیت رسمی به آنها داده شود.

11.                                      حرکت ملی آذربایجان یک حرکت کاملا مدنی، دمکرت و صلح آمیز بوده و هیچ طیف گروه و جناحی چه در داخل و چه در خارج حق مصادره آنرا ندارد.

12.                                      در پایان از همه دانشگاهیان و ملت آذربایجان می خواهیم که در مراسم روز هفتم خرداد صرفا با شعارهای تورکی و انگلیسی با مضمون ملی هر گونه احتمال سو استفاده از حرکت ملی را با شکست مواجه سازند.

 

والسلام

پنجشنبه چهارم خرداد یک هزارو سیصدو هشتاد و پنج

 

گله جک بیزیمدیر

 

 

 

پارلمان قاباغینداکی اعتیراض چیخیشیلا  باغلی بیلدیریش

 

سایین وطنداش­لاردان خواهیش اولونور: خرداد آیی­نین 7 ـسینده پارلمان قاباغیندا قورولاجاق اعتیراض چیخیشیندا ایران تورک­لری­نین ایستک و حقوق­لاری­نین الده ائدیلمه­سی اوغروندا مناسب شعارلارین یاییلماسینا یاردیم ائتسین­لر.

آشاغیداکی اؤنملی مؤوضولارین نظره آلینماسی تؤوصیه اولونور:

1ـ تورک­لر ایرانین ان چوخ جمعیتینی احتیوا ائتدییینه گؤره، تورک دیلی­نین ایراندا ایکینجی رسمی دیله چئوریلمه­سی.

2ـ ایسلام جمهوریتی­نین آنا یاساسیناداکی 15 ـ جی ماده­یه دایاناراق، آنا دیلیمیزین (وزارتخانا سویه­سینده) مدرسه­لرده تدریس اولونماسی.

3ـ آذربایجان بؤلگه­لرینده اقتیصادی تضییقاتا سون قویولماسی، و یوخسوللوقلا ایش­سیزلیک مسئله­سی­نین تئزلیک­له چؤزولمه­سی.

4ـ ایران سویه­سینده تورکجه رادیو تلویزیون کانال­لاری­نین قورولماسی، ها بئله بو دیلده نشریه­لرین بوراخیلماسی.

5ـ بؤلگه­لریمیزده­کی بوتون ده­ییشیلمیش تورک آدلارین گئری قایتاریلماسی.

...

 

اطلاعیه­ای در رابطه با تجمع اعتراض­آمیز مقابل مجلس شورای اسلامی

 

از هموطنان گرامی خواهش می­شود: در تجمع اعتراض­آمیز 7 خرداد مقابل مجلس شورای اسلامی، در نشر شعارهایی که در راستای احقاق خواسته­ها و حقوق ترک­های ایران مناسب تشخیص داده می­شود مشارکت نمایند.

در نظر گرفتن موضوعات مهم زیر توصیه می­شود:

1ـ نظر به اینکه ترک­ها اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می­دهند، تبدیل شدن زبان ترکی به عنوان دومین زبان رسمی ایران.

2ـ با توجه به اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تدریس زبان مادریمان (در سطح وزارتخانه­ای) در مدرسه­ها.

3ـ پایان بخشیدن به تبعیضات اقتصادی در مناطق آذربایجان، و حل سریع مسئله فقر و بیکاری.

4ـ تاسیس شبکه­های سراسری رادیو تلویزیونی به زبان ترکی، همچنین انتشار نشریه­ها به این زبان.

5ـ اعاده کلیه اسامی تغییر یافته ترکی در مناطق ترک­نشین.

...

خبر مهم از خیاو(مشکین شهر)

براساس اخبار دریافتی از ساعت هفت عصر امروز چهرم خرداد پنج هزارتن از اهالی مشکین شهر باتجمع در میدان اصلی این شهر برعلیه شونیزم فارس به تظاهرات پرداختند. پلیس در ابتدا قصد داشت که مردم را متفرق کند اما با افزایش مردم بویژه جوانان و زنان و دختران از عملکرد خود پشیمان شدند. تظاهرات همچنان ادامه دارد.

شعارهای مطرح شده عبارتند از:

اوز دیلیمیزده مدرسه مدرسه

تورکون دیلی اوله ن دئییل           فارس دیلینه چونن دئییل

هرکس کی بیطرف دیر               فارسداندا بی شرف دیر

کسبه شهر به حمایت از تظاهرکنندگان مغازه های خود را بسته اند.

 

همچنین از نقده خبر میرسد

در نقده ملت تورک مقابل فرمانداری شهر تجمع نمو ده اند، پلیس بر روی اهالی بیگناه آتش گشوده است. از تعداد زخمی ها و شهیدان احتمالی اطلاعات دقیقی در دست نیست. مردم عصبانی در مقابل فرمانداری در واکنش به حمله پلیس خودروهای دولتی مقابل ساختمان فرمانداری را به آتش کشیده اند.

 

نهضت ملي ضد آپارتايد ملت اذربايجان با قدرت ادامه دارد

تظاهرات در زنجان

مردم  تورك زنجان به رغم بازداشت سه تن از فعالين برجسته اين شهر ، از عصر 5 شنبه   خيابانهاي مركزي شهر را به تصرف خود دراورده و شعارهاي ضد آپارتايد سر مي دهند. آنها خواهان رسمي شدن زبان توركي در سراسر ايران و برابر حقوق فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي توركها در همه جوانب با فارس زبانها هستند.

 

لازم به ذكر است كه آقايان متين پور و غني لو صفري ازاد شده اند.

 

موغان شهر(پارس اباد)

عصر 5 شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر بين 8 تا 10 هزار نفر از مردم غيور موغان با حضور در خيابانهاي مركزي اين شهر بر عليه شوونيسم فارس فرياد كشيدند. شعارهاي مغان تكرار شعارهاي ضد آپارتايد همه اذربايجان بود. در اين تظاهرات سيامك  و شهروز ميرزائي به همراه چند تن ديگر بازداشت شده اند. مغان  نيز خواهان رسمي شدن زبان توركي در سراسر ايران هستند.

اخبار تكميلي ارسال خواهد شد.

 

زنوز و يامچي

بعد از تظاهرات بزرگ مردم تورك مرند، اينك بخشهاي زونوز و يامچي نيز وارد تظاهرات ضدآپارتايد شده اند. گزارش مي شود كه در اين شهرهاي نيز مردم از عصر 5 شنبه در معابر عمومي در حال اعتراض هستند. اهالي فرياد مي كشند  به استعمار آذربايجان پايان دهيد.

 

اهر

همزمان با شهرهاي آذربايجان، اهالي شجاع اهر  نيز در اين شهر به تظاهرات ضد آپارتايد پرداخته اند. منتظر خبرهاي جديدي از اهر هستيم.

 

روزنامه هاي عصر آزادي و حيدر بابا در تبريز توقيف شدند

از روز گذشته روزنامه هاي عصر آزادي و حيدر بابا در تبريز به دليل انتشار اخبار وقايع اخير آذربايجان توقيف شده اند.

 

تهران در التهاب است

از تهران خبر مي رسد كه در معابر عمومي  اين شهر حضور نيروهاي  انتظامي چشمگير است. نيروهاي مذكور از امكان شورش توركهاي تهران خبر داده اند.

نهضت ملي ضد آپارتايد ملت اذربايجان با قدرت در تداوم است

 

امروز بازار زنجان به منظور حمایت و همدردی با آسیب دیدگان تبریز به حالت نیمه تعطیل درآمد.سپس از حدود ساعت ۴ بعد ازظهر مردم با تجمع در سبزه میدان شروع به شعار دادن کردند.تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی مانند "تورک دیلینه مدرسه"-"تبریز باشین ساغ اولسون"-"زنگانلی اویاقدی آذربایجانا دایاقدی"-"تورک میللتی وار اولسون دوشمنلری خوار اولسون" بعد از مدتی به سمت چهارراه سعدی حرکت کردند.در آنجا نماینده تظاهرات کنندگان ایجاد ایستگاههای رادیو و تلوزیونی و تدریس زبان ترکی در مدارس را از اصلی ترین خواسته های مردم آذربایجان دانست.وی گفت:مساله اصلی ما این است که تحقیر می شویم و علت اصلی  این تحقیر را نیز نبود امکان تحصیل به زبان مادریمان می دانیم.

این تظاهرت که با حضور بسیار چشمگیر مقامات و نیروهای اطلاعاتی-امنیتی و انتظامی برگزار می شد با درایت مردم و همکاری نیروهای انتظامی بدون هیچگونه درگیری پایان یافت.