85/3/5

دستگیری وحید شیخ بگلوعضو شورای مرکزی تشکل آرمان

عضو شورای مرکزی تشکل آرمان دانشگاه آزاد و دبیر همایش ستارخان ، مبارز نستوه مهندس وحید شیخ بگلو، در محل کار خویش در هریس به بهانه اعتراض به توهین روزنامه ایران به طرز وحشیانه با ضرب و شتم ساعت 19 روز پنچ شنبه(امروز) با دستبند و چشمبند دستگیر شد.

و تا کنون از وضعیت ایشان هیچ خبری نیست و خانواده ایشان در تهدید بوده و ناراحتی به سر میبرد. و هیچ یک از ارگانهای مربوطه نیز حاضر به جوابگویی نمی باشند.

 

بازار زنجان به حالت نيم تعطيل درآمد

qeydar.blogfa.com : امروز بازار زنجان به منظور حمایت و همدردی با آسیب دیدگان تبریز به حالت نیمه تعطیل درآمد.سپس از حدود ساعت ۴ بعد ازظهر مردم با تجمع در سبزه میدان شروع به شعار دادن کردند.تجمع کنندگان  ضمن سردادن شعارهایی مانند "تورک دیلینه مدرسه"-"تبریز باشین ساغ اولسون"-  بعد از مدتی به سمت چهارراه سعدی حرکت کردند.در آنجا نماینده تظاهرات کنندگان ایجاد ایستگاههای رادیو و تلوزیونی و تدریس زبان ترکی در مدارس را از اصلی ترین خواسته های مردم آذربایجان دانست.وی گفت:مساله اصلی ما این است که تحقیر می شویم و علت اصلی  این تحقیر را نیز نبود امکان تحصیل به زبان مادریمان می دانیم.
این تظاهرت که با حضور بسیار چشمگیر مقامات و نیروهای اطلاعاتی-امنیتی و انتظامی برگزار می شد با درایت مردم و همکاری نیروهای انتظامی بدون هیچگونه درگیری پایان یافت.

 

 

 

Sulduz-da faciə!

 

Sulduzdan əlimizə yetişən xəbərlərə g÷rə indi neši maşın ÷zəl qard qoşašay tərəfindən sulduza sari getməkdədilər!

 

Şəhidlərin sayı əldən šıxıb! 100 nəfərə yaxin yaralı və şəhid var. Xəstəxanalar doludur və boş yer yoxdur.

 

Ustandar TV-də deyib ki PEJAK musəlləhdir və sulduza sari gedir. Buna g÷rə də, millət evlərinə gedsin.

 

Mahabad (SoyuqBulaq) Kurdləri sulduza sarı yola duşublər. Belə gedsə Sulduz əhalisi təmamən qırılacaqlar!

 

 

 

Zenganli yazir

هنوز هیچ روشنفکر و سیاستمداری به آذربایجان نیامده است.نزدیک به دو هفته از آغاز گسترده ترین اجتماعات و راهپیمایی های مردمی در طول ۲۵ سال در شهرها و دانشگاههای آذربایجان می گذرد.نام سه شهید تبریزی بر زبانهاست.۱۱ نفر در نقده شهید شده اند و جنازه چهار نفرشان هنوز به خانواده هایشان داده نشده است.جنازه شهید ارومیه ای دیروز در زادگاهش در محاصره کامل دولتی ها تشییع شده است.خبر دو شهید از مشکین شهر آمده است.صدها نفر زخمی و مصدوم هستند.صدها تن بازداشت شده اند و بسیاری دیگر در آستانه دستگیری اند ویا تهدید شده اند.اما هنوز هیچ مرکز نشینی به آذربایجان نیامده است.حتی اخبار نیز به خوبی پوشش داده نمی شوند.چرا روشنفکر و نویسنده فارس و فارس باور با ما چنین می کند؟ گمانه زنی و تحلیل در این مورد را به زمانی دیگر می گذارم.اما به عنوان یک آذربایجانی و به عنوان کسی که در دو تظاهرات مردم زنجان شرکت کرده و در یکی به عنوان نماینده شرکت کنندگان سخن ایشان را بر زبان آورده است از آنچه که می خواهیم و آنچه که در حال وقوع است می نویسم.

سالهاست بخش بزرگی از نسل جدید و نخبگان ترک لاینقطع از حقوق فرهنگی و زبانی خود می گویند.بسیط و ساده:می خواهند با وجود ادامه تدریس زبان فارسی به عنوان زبان رابط بین اقوام ایرانی در مدارس مناطق ترک نشین زبان ترکی نیز وارد سیستم آموزشی شود.

علاوه بر این ناعدالتی های اقتصادی نیز همیشه مورد توجه فعالان ملی آذبایجان بوده است.اما این نسل به نوعی ریشه همه بی عدالتی ها را در عدم توجه به هویت ترکی و تلاشی که حکومتها در هشتاد سال گذشته در جهت استحاله آذربایجانیها داشته اند می دانند.

تا به امروز هیچ جریانی در درون حرکت ملی آذربایجان ترویج خشونت نکرده است و با توجه به این که اعتراضات امروز از درون همان طرز تفکر بیرون می آید اگر هم خشونتی در کار آید زود گذر و ناشی از احساسات بوده است.

آذربایجان مدنی ترین اعتراض ممکن را به نمایش گذاشته است و چیزی را که سالها دیگر هموطنانشان ممکن نساخته اند ممکن کرده است .آذربایجان در حال اجرای قانون اساسی این مملکت است.

آذربایجان همان آذربایجان مشروطه و حکومت ملی است.پیشه وری ها و خیابانی ها تکثیر شده اند.اما این بار می خواهند کمی هم از دردهای عمیق فرهنگیشان بگویند.

تا دست حکومت بیش از این به خشونت نیالوده همه ایران سراغ آذربایجان بگیرد.لحن ماموران روز به روز خشن تر و ترس حکومت روز به روز بیشتر می شود.اگر فاجعه ای به وقوع بپیوندد همه مسئول و همه آلوده خواهیم بود.اردبیل فردا شاهد تظاهراتی مسالمت آمیز خواهد بود.همه چشم به آنجا داشته باشیم برخوردی مانند برخورد نقده در اردبیل نتیجهای بسیار بدتر به بار خواهد آورد.

صورت مساله عوض شده است:باید کمیته حقیت یاب دولتی و مردمی تشکیل شود و حوادث آذربایجان شرقی و غربی بررسی شوند.این باید خواست تمام ایران باشد و بهترین کار برای همدردی با آذربایجان خواهد بود.

نگران دستگیر شدگان روزنامه ایران نباشید.حتی نام ایشان نیز در آذربایجان به زبان نمی آید. آنها نیز به اندازه ما قربانیند.

 

 

مسئول کشتار دیروز شهر سولدوز(نقده) سرهنگ محببی فرمانده نیروی مقاومت سولدوز که اصالتا اهل تیکان تپه(تیکاپ)می باشد، است.

 

در شهر ماکو نیز هزاران نفر در اعتراض به قضایای اخیر جلوی فرمانداری این شهر جمع شدند که با انداختن گاز اشک آور توسط مامورین این اعتراض به خشونت گراییده و 7 نفر نیز دستگیر شدند.

 

 

Azərbaycan Oğulları-Qızları!

 

Ayın 7-sində Terhran-dan suvay heš bir yerdə icazə verməyin miting ve aksiya keširilsin!

 

Biz bu hərəkəti MİLYONİ huzurumuzla baykotdan šaxadmalıyıq! Bunu duşunun!

 

Həzinə bəsdir, Tehranda bišinə gəlin!

 

 

 

 

هنوز هیچ روشنفکر و سیاستمداری به آذربایجان نیامده است.نزدیک به دو هفته از آغاز گسترده ترین اجتماعات و راهپیمایی های مردمی در طول ۲۵ سال در شهرها و دانشگاههای آذربایجان می گذرد.نام سه شهید تبریزی بر زبانهاست.۱۱ نفر در نقده شهید شده اند و جنازه چهار نفرشان هنوز به خانواده هایشان داده نشده است.جنازه شهید ارومیه ای دیروز در زادگاهش در محاصره کامل دولتی ها تشییع شده است.خبر دو شهید از مشکین شهر آمده است.صدها نفر زخمی و مصدوم هستند.صدها تن بازداشت شده اند و بسیاری دیگر در آستانه دستگیری اند ویا تهدید شده اند.اما هنوز هیچ مرکز نشینی به آذربایجان نیامده است.حتی اخبار نیز به خوبی پوشش داده نمی شوند.چرا روشنفکر و نویسنده فارس و فارس باور با ما چنین می کند؟ گمانه زنی و تحلیل در این مورد را به زمانی دیگر می گذارم.اما به عنوان یک آذربایجانی و به عنوان کسی که در دو تظاهرات مردم زنجان شرکت کرده و در یکی به عنوان نماینده شرکت کنندگان سخن ایشان را بر زبان آورده است از آنچه که می خواهیم و آنچه که در حال وقوع است می نویسم.

سالهاست بخش بزرگی از نسل جدید و نخبگان ترک لاینقطع از حقوق فرهنگی و زبانی خود می گویند.بسیط و ساده:می خواهند با وجود ادامه تدریس زبان فارسی به عنوان زبان رابط بین اقوام ایرانی در مدارس مناطق ترک نشین زبان ترکی نیز وارد سیستم آموزشی شود.

علاوه بر این ناعدالتی های اقتصادی نیز همیشه مورد توجه فعالان ملی آذبایجان بوده است.اما این نسل به نوعی ریشه همه بی عدالتی ها را در عدم توجه به هویت ترکی و تلاشی که حکومتها در هشتاد سال گذشته در جهت استحاله آذربایجانیها داشته اند می دانند.

تا به امروز هیچ جریانی در درون حرکت ملی آذربایجان ترویج خشونت نکرده است و با توجه به این که اعتراضات امروز از درون همان طرز تفکر بیرون می آید اگر هم خشونتی در کار آید زود گذر و ناشی از احساسات بوده است.

آذربایجان مدنی ترین اعتراض ممکن را به نمایش گذاشته است و چیزی را که سالها دیگر هموطنانشان ممکن نساخته اند ممکن کرده است .آذربایجان در حال اجرای قانون اساسی این مملکت است.

آذربایجان همان آذربایجان مشروطه و حکومت ملی است.پیشه وری ها و خیابانی ها تکثیر شده اند.اما این بار می خواهند کمی هم از دردهای عمیق فرهنگیشان بگویند.

تا دست حکومت بیش از این به خشونت نیالوده همه ایران سراغ آذربایجان بگیرد.لحن ماموران روز به روز خشن تر و ترس حکومت روز به روز بیشتر می شود.اگر فاجعه ای به وقوع بپیوندد همه مسئول و همه آلوده خواهیم بود.اردبیل فردا شاهد تظاهراتی مسالمت آمیز خواهد بود.همه چشم به آنجا داشته باشیم برخوردی مانند برخورد نقده در اردبیل نتیجهای بسیار بدتر به بار خواهد آورد.

صورت مساله عوض شده است:باید کمیته حقیت یاب دولتی و مردمی تشکیل شود و حوادث آذربایجان شرقی و غربی بررسی شوند.این باید خواست تمام ایران باشد و بهترین کار برای همدردی با آذربایجان خواهد بود.

نگران دستگیر شدگان روزنامه ایران نباشید.حتی نام ایشان نیز در آذربایجان به زبان نمی آید. آنها نیز به اندازه ما قربانیند.

http://zenganli.blogfa.com/

 

 

gozun aydin vatanim

balalarin par par olur

sulduza yardim edin

sulduzda gulle yagir

molla hasani fetva verib ki milletin xiyavana chixmasi haramdir ona gore milletin ustune pasdarlarnan garde vige gulle yaghdirirlar

olenlerin sayi her bir lehze choxalir

yardim edin

 

اخبار تایید نشده از نقده (سولدوز)

 

بر اساس خبری که هم اینک دریافت نمودیم اوضاع در سولدوز وخیم می باشد. در حالیکه ملا حسنی حضور مردم در خیابانها را حرام اعلام نموده نیروهای رژیم به سوی مردم بی دفاع تیراندازی می کنند. متاسفانه اخبار تایید نشده حکایت از شهید شدن تعدادی از هموطنانمان را دارد.

 

 

اعتراض همگانی در آذربایجان(یکشنبه 7 خرداد)

یکشنبه ۷ خرداد تمامی شهر های آذربایجان برای اعتراض به وقایع اخیر به پا خواهند خواست همچنین با خبر شدیم عده ی کسیری از ترکهاساکن در تهران جلوی مجلس شورای اسلامی راهپیمایی خواهند کرد.

 

 

دو خبر از سولدوز و ماکی

مسئول کشتار دیروز شهر سولدوز(نقده) سرهنگ محببی فرمانده نیروی مقاومت سولدوز که اصالتا اهل تیکان تپه(تیکاپ)می باشد، است.

 

در شهر ماکو نیز هزاران نفر در اعتراض به قضایای اخیر جلوی فرمانداری این شهر جمع شدند که با انداختن گاز اشک آور توسط مامورین این اعتراض به خشونت گراییده و 7 نفر نیز دستگیر شدند.

 

ماراغالي ياشار حكاكپور يئنه ياخالاندي!

بو گون جمعه، اطلاعات مامورلاري ماراغا شهرينين ميللي فعاللاريندان بيري اولان سايين ياشار حكاكپور جنابلاريني ائولريندن آپاريب و هله‌ايندي‌ه‌دك اوندان بير خبر يوخدور. ياشار به‌ي حكاكپور بوندان اؤنجه بير آي بويونجا هئچ بير سوچو اولمادان ياخالانيب و قاونوندان اوزاق اولاراق ماراغا، تبريز و زنگان شهرلرينين اطلاعات اداره‌لري و زيندانلاريندا ساخلانيميش و سونرالار  سكسان ميليون (۸۰۰۰۰۰۰۰) قرارلا آزادليغا بوراخيلميشدير

www.turkaz.blogfa.com

 

د