بمناسبت اول مهر، روز آغاز سال تحصیلی در ایران

 

" اؤز دیلینده مدرسه گرک اولسون هر کسه"

مردم آذربایجان در شرایطی سال تحصیلی را آغاز می کنند که چهار ماه از قیام مدنی ومسالمت آمیز آنان در اعتراض به توهین بیشرمانه روزنامه ایران به ترکان ایران می گذرد. آذربایجانی ها، بویژه جوانان پرشور و آگاه آن در ماههای اردیبهشت و خرداد با برپائی تظاهرات اعتراضی سرتاسری نه تنها خشم و نفرت خود را علیه روزنامه ایران ابراز داشتند، بلکه حقوق شهروندی ( فردی ) و حقوق ملی ( جمعی ) خود را با شعارها، بیانیه ها، و قطعنامه های متعدد در تمامی شهرهای آذربایجان فریاد کشیدند.

اعتراضات عظیم و سرتاسری مردم آذربایجان بر علیه آپارتاید فرهنگی- ملی که در اول خرداد به اوج خود رسید نقطه عطفی در طرح خواست های انسانی، مدنی و قانونی آنان بشمار می رود.

امروز مردم آذربایجان و ترکان سراسر ایران با الهام از نهضت اعتراضی اخیر، شیوه ها و اشکال دیگری از مبارزه برای بدست آوردن خواست های خود را در پیش گرفته اند که شیوه "مبارزه منفی" یکی از آنهاست.

فعالین فرهنگی-اجتماعی- سیاسی آذربایجان روز اول ماه مهر را که روز بازگشائی مدارس و آغاز سال تحصیلی در ایران است، بعنوان اعتراض به ممنوعیت تحصیل به زبان مادری ( ترکی ) و به عنوان سمبل اعتراض به نسل کشی فرهنگی، انتخاب کرده و رفتن به مدرسه و حضور در کلاس های درس را تحریم کرده اند. آنها از دانش آموزان، والدین و معلمین خواسته اند که از رفتن به مدرسه در این روز امتناع کنند.

ضرورت تحصیل به زبان مادری که در کلیه قوانین و میثاق های بین المللی تاکید شده است، ابتدائی ترین و بدیهی ترین حق ملیت های ایرانی است که زبان مادری آنها فارسی نیست.

تحصیل به زبان مادری حق مسلم، خدشه ناپذیر و بی چون چرای کودک ترک ایرانی است که در هرجای ایران بتواند به تحصیل در زبان مادری خود دسترسی داشته باشد.

دفاع از حق تحصیل به زبان مادری برای همه ملیت های ایرانی وظیفه هر انسان مترقی و آزادیخواه و سنگ محک آزادیخواهی واقعی است.

ما از حرکت اعتراضی و تحریم کلاس های درسی در اول مهر، دفاع، و بر خواست هایی که در طی قیام مدنی اخیر مردم آذربایجان در بیانیه ها و قطع نامه ها انعکاس یافته است تاکید می کنیم:

1- به رسمیت شناخته شدن زبان ترکی با توجه به کثرت آماری متکلیمن این زبان در ایران.

2- آموزش به زبان مادری و تدریس زبان و ادبیات ترکی در مدارس مناطق ترک نشین کشور طبق اصول 15 و 19 قانون اساسی.

3- مبارزه جدی با اندیشه های ترک ستیزانه و عوامل آن به مثابه اصلی ترین عامل تفرقه، جهت تامین وفاق و امنیت عمومی و رفع نشانه های آپارتاید قومی، نژادی و زبانی و قطع تداوم تفکرات نژاد پرستانه، بویژه در ابعاد فرهنگی.

4- اعاده کلیه اسامی تاریخی مناطق جغرافیائی آذربایجان و رفع موانع موجود در نام گذاری اسامی ترکی.

بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران کانادا

تورنتو - 2006.09.16