نه فراموش شدنی است و نه بخشیدنی!

 

هجده سال از فاجعه ی ملی کشتار زندانیان سیاسی در ایران به دستور روح الله خمینی گذشت. جنایتی که در زمره ی جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

آمران و عاملان این اعدامها نیز همچون بسیاری از سران جنایتکار جهان، بالاخره محاکمه خواهند شد.

به مناسبت هجدهمین سال قتل عام زندانیان سیاسی در ایران، با همراه داشتن گلهای سرخ، گرد هم می آئیم!

همزمان با برگزاری مراسم گرامی داشت خاطره ی قربانیان توسط خانواده ها در ایران، ما نیز در شهر کلن، برای هجدهمین سال پیاپی، با در دست داشتن گلهای سرخ، به قصد گرامیداشت یاد این هزاران یار به خاک افتاده، گرد هم می آئیم.

به سنت هر ساله، در پایان مراسم گلهای سرخ را به آبهای رود راین خواهیم سپرد!

جمعیت دفاع از زندانین سیاسی ایران- کلن 29 مرداد 1385

 

زمان و مکان: شنبه 2 سپتامبر 2006، راس ساعت 3 بعد از ظهر- شهر کلن مقابل کلیسای دم