از فراخوان: " آزادی کلیه زندانیان سیاسی ایران دفاع کنیم"

 

 

ما ضمن دفاع از آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی - عقیدتی ایران، سرکوب قیام تاریخی، آزادیخواهانه و هویت طلبانه مردم آذربایجان برعلیه سیاست های شوونیستی و آپارتاید ملی حاکم بر ایران را که منجر به ده ها کشته، صد ها زخمی و هزاران دستگیری در سراسر مناطق ترک نشین ایران شده است، محکوم می کنیم.

ما خواهان آزادی بی قید و شرط چهره های سرشناس جنبش مدنی آذربایجان آقایان:  حسن راشدی ( نویسنده و فعال جنبش فرهنگی آذربایجان )، حسن حاج ابولی ( نویسنده )، چنگیز بخت آور ( فعال جنبش مدنی آذربایجان )، حسن دمیرچی ( موسیقیدان و هنرمند )، غلامرضا امانی ( فعال جنبش مدنی آذربایجان )، عباس لسانی ( شاعر و فعال جنبش مدنی آذربایجان )، علی حامد ایمان ( مدیر مسئول نشریه توقیف شده شمس تبریز )، رضا عباسی ( عضو کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان - آسمک ) و صالح کامرانی ( وکیل مدافع بسیاری از بازداشت شدگان ) هستیم.

حال برخی از زندانیان سیاسی آذربایجانی از جمله آقایان حسن دمیرچی به علت عارضه قلبی و عباس لسانی به علت اعتصاب غذای طولانی بشدت وخیم است و آزادی آنان خواست فوری همه آذربایجانی ها و ترکان ایران است.

ما  همچنین خواهان آزادی بی قید و شرط آقایان:  منصور اسانلو ( رهبر اتحادیه کارکنان شرکت واحد تهران )، رامین جهانبگلو ( استاد دانشگاه ) و علی اکبر موسوی خوئینی ( فعال جنبش دانشجوئی ) هستیم.

دفاع از آزادی کلیه زندانیان سیاسی - عقیدتی ایران بدون توجه به مذهب، زبان و ملیت  آنان وظیفه هر انسان آگاه و شرافتمندی است.

همدردی فعال با خانواده های زندانیان سیاسی از طریق دفاع متحدانه، صمیمانه و سرسختانه است که می تواند در آزادی آنان موثر واقع شود.  

 

 

به امید موفقیت

 

بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران- کانادا

 

2006/07/13