Tuesday, July 11, 2006

 

http://xatun.blogspot.com/


حكم سنگسار براى خانم ملك قربانى در شهر سولدوز (نقده) آذربايجان

 

حكم سنگسار براى دو شهروند ايرانى و مسؤوليت مقامات قضايى
مصاحبه صدای آلمان محمدعلى دادخواه

بار ديگر خبر صدور حكم سنگسار براى دو شهروند ايرانى رسيده است. خانم ملك قربانى در شهر نقده و آقاى حسن موسوى‌نيا در شهر دهدشت (در استان كهگيلويه و بوير احمد) به اتهام داشتن رابطه جنسى خارج از چارچوب ازدواج محكوم به سنگسار شده‌اند. و اين در حالى است كه در دو سال گذشته مقامات عالى قضايى ايران با توجه به خدشه‌اى كه اجراى حكم سنگسار بر حيثيت ايران در سطح جهان وارد آورده و مى‌آورد، بر اجراى چنين احكامى صحه نگذاشته‌اند. محمدعلى دادخواه، حقوقدان و عضو كانون مدافعان حقوق بشر به پرسشهايى در اين زمينه پاسخ گفته است.

مصاحبه‌گر: كيواندخت قهارى

آقاى محمدعلى دادخواه، پيش آمده است كه مقامات قضايى جمهورى اسلامى ايران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در باره قطع عضو و سنگسار گفته‌اند كه اين مجازاتها وجود ندارند. اما طبق گزارش‌هايى كه هم امروز به دست ما رسيده‌ است، قرار است كه دو نفر، يكى در شهر نقده و ديگرى در شهر دهدشت، بخاطر رابطه خارج از ازدواج سنگسار بشوند. اين را شما چگونه توضيح مى‌دهيد؟

محمدعلى دادخواه: برابر قانون مجازات اسلامى اين موارد در قانون ايران وجود دارد. اما مقامات قضايى بارها گفته‌اند، با عنايت به اينكه هم از موضع نگرش فقهى و هم از موضع نگرش صلاح و مصلحت جامعه بر اين مبادى پاى فشرده‌اند كه مجازاتهاى جايگزين به جاى اين نحو مجازاتها اعمال بشود و نهايتا دادگاهها مكلف بودند با توجه به رويه جديد و اتخاذ تصميم تازه كه حاكى از رعايت موازين جهانى نگرش انسانى و توجه به كرامت انسانى بود، بر همين مبادى اقدام بكنند. اينكه باز هم خبر از اين نوع تصميم‌ها در مراجع قضايى مى‌آيد، خبرى اسف‌انگيز است كه بايد قبل از اجراى اين احكام اقدام كرده و حتما از اجراى آن جلوگيرى بكنند. چون گذشته از اينكه برخلاف مبانى تصميم مراجع و مقامات قضايى است، مغاير موازين حقوق بشرى است. اصولا اين نحو اتخاذ تصميم در خصوص مجرمان نوعى بينش منفى را در ميان جامعه جهانى عليه جمهورى اسلامى ايران ايجاد خواهد كرد. افزون بر اين هر نتيجه‌اى كه از اين نحو مجازاتها اتخاذ كنند، مى‌شود با مجازاتهاى جايگزين هم اتخاذ كرد.

منظورتان از مجازات جايگزين كه مى‌گوييد چيست؟

محمدعلى دادخواه: به عنوان مجازات جايگزين امكان دارد براى يكى از اينها حبس بدهند يا مجازات نقدى بدهند يا نحوه ديگرى از مجازاتها را جايگزين اينها بكنند، كه در نهايت اين گونه اقدامات انجام نگيرد.

آيا مى‌توانيم از اينكه هم اكنون براى نمونه در شهرهايى چون نقده و دهدشت چنين احكامى صادر شده‌اند، نتيجه بگيريم كه بيشتر در شهرهاى كوچكتر ايران است كه هنوز اين احكام را صادر مى‌كنند و به گونه‌اى بستگى دارد به اينكه قاضى چه كسى باشد؟

محمدعلى دادخواه: بله، اين استنباط هست. بخصوص اينكه بعضى از قضات استقلال خودشان را به گونه‌اى تعبير و تفسير مى‌كنند كه به اين بايدها و نبايدهاى تصميمات مقامات ارشد قضايى توجه وافى نكنند. اما اينها بايد توجه بيشترى به عواقب اين نحو تصميم‌هاى قضايى داشته باشند و آن حيثيت، موقعيت و شرافت انسانى از يك سو و توجه به موقعيت كشور در منظر جهانى است.

آقاى دادخواه، هم اكنون سازمانهاى مدافع حقوق بشر، از جمله كانون مدافعان حقوق بشر ايران، چه تلاشى مى‌كنند براى اينكه چنين مواردى ديگر تكرار نشود؟

محمدعلى دادخواه: ما بارها طى اعلاميه‌هاى متعددى كه داديم به مقامات قضايى و اجرايى اعلام كرديم كه اين نحو اتخاذ تصميم اصولا شايسته نيست و از سوى ديگر راهكارهاى مجازات جايگزين را هم پيشنهاد كرده‌ايم. اما متاسفانه در بسيارى از مواقع كمتر به اين موارد توجه مى‌كنند.

در اينجا الان مسؤول كيست و چه كسى بايد براى جلوگيرى از اجراى حكم توجه و اقدام كند؟

محمدعلى دادخواه: قاعدتا بايد داديار ناظر اجراى احكام، كه مسؤول اجراى حكم است، از اجراى حكم جلوگيرى به عمل بياورد و به مقامات ارشد قضايى اعلام بكند كه عليرغم تصميمات پيشين مبادرت به تصميماتى بدينسان شده است، تا قبل از اينكه حكم اجرا بشود دستور جلوگيرى از آن را از طرف مقامات قضايى اخذ و به قاضى صادركننده حكم ارائه بدهد.

آقاى محمدعلى دادخواه، بسيار سپاسگزارم كه وقتتان را در اختيار ما قرار داديد.
-----------------------------------------------------------------

کمپین نجات ملک قربانی : از سنگسار

بنا بر اخبار رسیده به سازمان آزادی زن، ملک قربانی ساکن نقده که در دادگاه به سنگسار محکوم شده بود، در تاریخ 24 ژوئن حکم خود را از مسئولین زندان ارومیه دریافت کرد. این خبر از طرف کمیته بین الملی علیه سنگسار هم تائید گردیده است. ملک قربانی زن جوانی است که در چند ماه گذشته در زندان ارومیه زندانی است. چند ماه پیش برادر و همسر وی مردی را که در خانه ملک بود به قتل میرسانند و ملک را هم تا حد مرگ با ضربات چاقو روانه بیمارستان میکنند. ملک که بدلیل جراحات وارده مدتی در بیمارستان بسر برده بود، اکنون در دادگاه به سنگسار محکوم شده است.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی زنی را به سنگسار محکوم میکند. اما هر بار با اعتراض بین الملی وادار به عقب نشینی گردیده است.

سازمان آزادی زن ضمن ابراز انزجار از صدور این حکم قرون وسطایی، اعلام میکند که از همه امکانات خود برای نجات جان ملک استفاده خواهد کرد و تلاش خواهد نمود با سازمان دادن اعتراضات بین الملی یکبار دیگر جمهوری اسلامی را به عقب بنشاند.

سازمان آزادی زن همه مردم آزادیخواه ، سازمان های زنان و حقوق بشر را فرا میخواند که برای نجات جان ملک قربانی به این کمپین بپیوندند.

سازمان آزادی زن
27ژوئن 2006
www.azadizan.com

 

 

حکم اعدام برای 5 نفر از ترکان علوی مذهب در آذربایجان غربی

 

 براي پنج تن از متهمان شورش تركان علوي مذهب قزلباش (در ايران به خطا اهل حق ناميده ميشوند) قوشاچاي (مياندوآب) حبسهاي طويل المدت و اعدام٬ به شرح زير صادر شده است:

١. سمندعلِی محمدِی (بِیگ محمد اوغلو) ، متولد ۱٣۲۶ در قوشاچاي (مِیاندوآب)، وابسته به مذهب علوي- قزلباشي (در ايران به اشتباه مشهور به اهل حق) ، به اتهام درگِیرِی با نِیروِی انتظامِی در ۲۲ آبان ۱٣٨٣ دستگیر و به ۵ سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است.

٢. بخشعلِی محمدِی (بِیگ محمد اوغلو)، متولد ۱٣۲۶ در قوشاچاي (مِیاندوآب)، وابسته به مذهب علوي- قزلباشي (در ايران به اشتباه مشهور به اهل حق) به اتهام درگِیرِی با نِیروِی انتظامِی در ۱۲ آبان ۱٣٨٣ دستگیر و به ۵ سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است.

٣. ِیونس آقاِیان (اِیوب اوغلو)، متولد ۱٣۶۱ در قوشاچاي (مِیاندوآب)، وابسته به مذهب علوي- قزلباشي (در ايران به اشتباه مشهور به اهل حق) به اتهام درگِیرِی با نِیروِی انتظامِی در ٣ مهر ۱٣٨٣ دستگیر و به ۵ سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است.

٤. مهدِی قاسم زاده (قباد اوغلو)، متولد ۱٣۶۰ در قوشاچاي (مِیاندوآب)، وابسته به مذهب علوي- قزلباشي (در ايران به اشتباه مشهور به اهل حق) به اتهام درگِیرِی با نِیروِی انتظامِی در ۱ مهر ۱٣٨٣ دستگیر و به ۵ سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است.

٥. عباداله قاسم زاده (قباد اوغلو)، متولد ۱٣۵٣ در قوشاچاي (مِیاندوآب)، وابسته به مذهب علوي- قزلباشي (در ايران به اشتباه مشهور به اهل حق)٬ به اتهام درگِیرِی با نِیروِی انتظامِی در ۱۲ آبان ۱٣٨٣ دستگیر و به ۵ سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است.

منبع:http://qirxlar.blogspot.com/

 

 

تورک نيوز: انتقال ودود اسدی به اطلاعات تبریز

 

ودود اسدی دبیر انجمن اسلامی  دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل که در جریان تظاهرات روز 6 خرداد  مردم اردبیل بازداشت شده اواخر هفته قبل  به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده است. با توجه به این که اولین تحصن در اعتراض به کاریکاتور روزنامه دولتی ایران در منطقه اردبیل  از دانشگاه آزاد اردبیل شروع شده و و ودود نیز دبیر فعال انجمن اسلامی می باشد به احتمال فراوان به عنوان یکی از سازماندهندکان تظاهرات مردم اردبیل و به جرم اقدام علیه امنیت ملی محاکمه خواهد شد

ودود رابطه خوبی با عباس لسلنی داشته و به احتمال فروان یکی از اتهامات وی نیز رابطه به لسانی و خط مشی گرفتن از او میباشد.

از تمامی فعالین حقوق بشر و تشکلاهای دانشجویی در خواست می شود که ودود اسدی را تنها نگذارند با توجه به اینکه وی 46 روز در بازداشت به سر می برد نتوانسته در امتحانتا پایان ترم شرکت کند خانواده وی به سختی می توانند وی را ملاقات کنند.

 

 

سانيوز:حاکم شدن وضعیت شدید امنیتی در شهر میانه

 اخبار رسیده به سانیوز حکایت از حاکم شدن وضعیت شدید امنیتی در این شهر دارد. بنا به گفته تعدادی از فعالین این شهر طی روزهای گذشته دهها فعال سیاسی ـفرهنگی  به اداره اطلاعات احضار گشته­اند و مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته­اند. گفته می شود تعدادی از احضار شدگان نیز بازداشت گردیده اند.

به نظر می­رسد با نزدیک شدن سفر احمدی­نژاد به آذربایجان، نهادهای امنیتی بر اقدامات خود افزوده­اند و انتظار می­رود در روزهای آینده شاهد بازداشتهای بیشتری از طرف نهادهای امنیتی باشیم

 

 

http://turkaz.blogfa.com

 

تورک آز: ماراغالي ياشار حكاكپور صاباح تير آيينين 22-دن آجليق آكسياسينا ال ووراجاقدير..

ماراغا زيندانيندا گوناهسيز و قانون چيرچيوه‌لريندن اوزاق حالدا ساخلانيلان و هر بير محبوسا عايد اولان ساده حقلردن محروم قالان ماراغالي گنج آذربايجان چاليشقاني ياشار حكاكپورون قاباقدا اولان كنكور سيناغيندا هر تورلو اشتراك ائتمه‌سي ياساقدير!

ياشار حكاكپور ماراغانين آذربايجان يولوندا چاليشان دؤرد نفر باشقا يولداشلاريلا (حامد يگانه‌پور، داود عظيم‌زاده، مجيد پژوهيفام و اؤتن گونلرده 10ميليونلوق بلگه‌ايله آزادليغا بوراخيلان عليرضا حقي )بيرگه خورداد آيينين 5-جي گونوندن بللي اولمايان بير سوچا گؤره ائولريندن ياخالانيب و بير باشا دوستاغا يوللانيبلار.آذربايجان يولوندا و دوشونجه اوزه‌رينده چاليشان بو ايگيدلر باشقا زيندانيلر يارارلارنان ساده و اؤزه‌ل حقلريندن خصوصيله دوزگون شكيلده ايسته‌ديكلري وكيلي توتماقدان محروم اولاراق آدي چكيلن شهرين زيندانيندا اولان اوغرو، قاچاقچي ، معتاد و باشقا مجرملرله بير يئرده ساخلانيليرلار.اؤتن گونلرين بويوندا ياشار قارداشيميزين آتاسي احمد حكاكپور ياشارگيلين دوسيلارينا يئتيشن قاضي سليمي‌يه ائتديگي موراجيعت و اوغلونون آزادليغيني سوروشدوغوندا اوندان ياشارا باشقا پرونده‌نين يارانما خبريني ائشيدير. قاضي اونا دئميشدير كي ياشار حبسده اولاركن‌ده دينج اوتورمايير! سليمي آرتيريب ياشار زيندانين دووارلاريندا مؤهور قيريقلاريلا آذربايجان شعاري يازير و بو ديره‌نيش اونون جورمونو داهادا آغيرلادير.

قاضي سليمي، كنكور سيناقلاريندا آد يازديران ياشار حكاكپورون هر تورلو (ايستر الي باغلي، ايسترسه‌ده الي آچيق)اشتراك ائديب و امتحان وئرمه‌سيني منع ائديبدير!!بو قرارلاري ائشديب و اينانيلماز داورانيشلارا معروض قالان ياشار يولداشيميز اعلان ائديبدير كي صاباح تير آيينين 22-جي گونوندن اعتباراٌ قانوندان اوزاق دوستاقدا ساخلانديغينا گؤره يئمكدن ال چكيب و سونو بللي اولمايان آجليق آكسياسينا ال ووراجاقدير.

 

Yazıldı  12 Jul 2006Saat 13:2  Yazar Türkaz