نامه تکان دهنده منصور اسانلو در مورد فشارهای روانی و ارعاب

 ماموران امنيتی در خارج از زندان


*مرا تحت فشار روانی قرار دادند که يا همکاری با بازجويان را بپذيرم يا پانزده سال در زندان بمانم و اگر آزاد شوم به هر کجای دنيا بروم آنها اين قدرت را دارند مرا و خانواده ام را نابود کنند.. بعد از زندان هم همين فشارها و خواسته ها از سوی دو بازجويم ادامه داشته است

 

روشنگری: نامه زير که نسخه ای از آن برای روشنگری ارسال شده است, چنانچه از عنوان آن برمی آيد در آستانه شروع ماه رمضان نوشته شده است و پرده از روی فشارهای روانی گسترده و ارعاب و تهديد دستگاه سرکوبگ امنيتی رژيم برمی دارد. اين نامه تاکيدی بر اين واقعيت است که رژيم سرکوب سازمانيافته فعالان کارگری را پيگيرانه تعقيب می کند و جان همه آنها در خطر است. و از اين روز تلاش و اعتراض و مبارزه با خروج فعالين زندانی از زندان نمی تواند پايان يافته تلقی شود, بلکه پيگيری وضعيت فعالين پس از خرورج از زندان و حفظ فشار بر رژيم برای پايان دادن به پيگبرد و ارعاب از اهميت فزاينده ای برخوردار است وگرنه چنان چه شکايت نامه زير نشان می دهد, دستگاه سرکوب رژيم زندگی در خارج از زندان را نيز برای زندانی به يک جهنم تحمل ناپذير تبديل خواهد کرد.

رياست محترم هيأت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی

با سلام و اهدا ء تحيات به مناسبت فرارسيدن ماه مبارک رمضان وآرزوی توفيق در رسيدگی به امور مردم!
احتراماً به استحضار می رسانم که اينجانب منصور اسالو پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و رئيس هيأت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد در تاريخ 1 /10/ 84 صبح ساعت 6 در جلوی منزلم واقع در خيابان گلبرگ غربی ( جانبازان غربی – اول کوچه شهيد علی اکبر اميری پ 48 طبقه اول ) از سوی مأمورين لباس شخصی که خود را مأمورين اطلاعات معرفی می کردند و يکی از آنها آقای اثنی عشری نام داشت طبق کارت شناسائی که ارائه کرد، دستگير شدم و مدت بيش از هفت ماه در بند 209 اطلاعات زندان اوين بازداشت موقت بودم. طی اين مدت با توجه به حقوق شهروندی و حقوق زندانيان موارد خلاف حقوق شهروندی به شرح ذيل در حق من به عمل آمد که تقاضای رسيدگی و احقاق حق در
جهت اصلاح امور نظام و جامعه خودم دارم. بيش از سه ماه بيست و سه روز در سلول انفرادی نگه داری شدم که بعضی از اوقات آن با يکنفر يا دو نفر همراه بودم که به لحاظ اتهام موارد اتهامی آنها نظير من نبود. يکی از آنها القاعده ای بود که اعتقاد داشت با کشتن 7 نفر شيعه به بهشت می توان رفت و هم سلولی با اين افراد فشار روحی روانی برای متهم می آورد. در راه روهای بند اجباراً بايد چشم بند می زديم .يکبار
برای بردن به دادسرا در معيت دو مأمور محترم به داد سرای انقلاب دستبند زدند. بازجويی ها در سلول های بازجويی و اغلب با نوعی ارعاب و وحشت و تهديد مبنی بر آنکه که تا زمانی که ما بخواهيم تو زندان خواهی ماند و قاضی %90 به حرف ما توجه دارد و دفاعيات شما بی فايده است . قطع ملاقات _ هوا خوری _ تلفن بيش از يکماه بی دليل. هيچ حرکت خلاف از من در زندان سر نزد. (خلاف يعنی خلاف قانون و مقررات جاري، رسمی و ثبت شده در کتب قانون) ايجاد فشار روانی و تغيير تيم های بازجويی و فشار روحی برای جواب دادن به سوالهايی که ربطی به موارد اتهامی گفته شده توسط بازپرس
نداشت. اتهام مرا ايجاد يا غصب عنوان تشکل سنديکايی و تبانی برای اخلال در امنيت کشور اعلام کرده بودند ولی با اجبار وادار کرده در مورد تمام زندگی خصوصی و شغلی و اداری در روابط خصوصی بنده و دوستانم و همکارانم و يا سفرهايم سوالاتی می کردند و جوی به وجود آورده بودند تا من احساس گناه و ترس از مرگ خودم و خانواده ام را داشته باشم. تمام زندان اوين مورد بازديد نمايندگان مجلس واقع شد ولی بند 209 را نگذاشتند بازديد شود. و بازجوی محترم از من خواست که از گفتگو با بازرسين بپرهيزم و مسائل داخل 209 که بر من گذشته است به کسی نبايد بگويم و مرا تحت فشار روانی قرار دادند به صورتی که يا بايد همکاری با بازجويان را بپذيرم يا پانزده سال در زندان بمانم و اگر آزاد شوم به هر کجای دنيا بروم آنها اين قدرت را دارند مرا و خانواده ام را نابود کنند و بعد از زندان هم همين فشارها و خواسته ها از سوی دو بازجويم ادامه داشته و بارها تلفنی مرا به بيرون دعوت کردند که من نرفتم و سپس در دادگاه
انقلاب در يک اطاق خالی در طبقه سوم همين گفتگوها و فشارها ادامه داشته که بايد هفته ای يکبار با آنها تماس بگيرم و وضعيت خودم را به آنها گزارش بدهم.
در مرحله بعد که من اين کارها را نکردم واز ترس جان خودم و خانواده ام به دفتر سازمان ملل مراجعه کرده و وضعيت ناامنی جاني، شغلی خودم و خانواده ام را به مسئول دفاع از حقوق بشر آنجااعلام نمودم. که مرا دوباره به دادسرای امنيت انقلاب خواستند و تهديد به زندانی شدن دوباره کردند و به اجبار و برای زندان نرفتن از من و همسرم خواستند که تعهد بدهيم که همکارانم را نبايد ببينيم. که بيش از بيست سال است
همکاريم و رفت و آمد خانوادگی داريم و رسم ميهمان نوازی ما ايرانيان نيست که مهمان را از خانه خود برانيم. همچنين با تلفن به محل کار همسرم و تلفن همراه پسرم زنگ می زنند و خواهان تماس گرفتن من با خودشان می شوند که محيط روانی نا امن و تلخی را برای من و خانواده ام به وجودآورده اند. به طوری که اعضای خانواده ام از ترس حتی به من اجازه نمی دهند تا سرکوچه و محل به تنهايی بروم و هميشه همراه من می آيند و ايجاد اين ترس و نا امنی نظم زندگی ما را مختل کرده است . همچنان اين تلفن زدن ها ادامه
دارد و موجب فشار روحی و روانی ماست و از من خواستند اجباراً به سفر بروم و بعد که به سفر رفته ام مرتب به پسرم و همسرم تلفن می زنند که بگوئيد با ما تماس بگيرد و من هم هفته قبل به شماره آنها تماس گرفتم که باز با لحن طلبکار به من می گويند چرا به ما تلفن نمی زني؟ مگر در کدام يک از قوانين جاری مملکت آمده است که شخصی که بعد از نزديک به هشت ماه از بازداشت موقت با قرار وثيقه يکصد و پنجاه ميليونی آزاد شد. هنوز دادگاهش تشکيل نشده و حکمی برای او صادر نشده بايد اجباراً با آقايان
تماس بگيرد و اعلام وضعيت کند. من کشورم و انقلاب و نظام را دوست دارم، اما می خواهم اشکالات و موارد خلاف قانون و خلاف نقص انقلاب مثل استقلال آزادی در جمهوری اسلامی اصلاح شود و مردم مستضعف در کشور خودشان احساس راحتی و خوشبختی و سربلندی نمايند. لذاخواهشمندم به موارد فوق رسيدگی فرمائيد. در جهت اصلاح امور و جلب رضايت مردم و رسيدن به قانونيت در جامعه اين شکايت را نموده ام.

با احترام
منصور اسا
نلو

 

 

28آبان :منصور اصانلو بازداشت شد

ايلنا:منصور اصانلو، رييس سنديكاى شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه صبح امروز بازداشت شد.

ابراهيم مددي، نايب رييس سنديكاى مزبور در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: اصانلو صبح امروز زمانى كه قصد خريد براى منزل خود را داشت در خيابان بازداشت و به مكان نامعلومى منتقل شد.
وى با بيان اينكه در زمان بازداشت اصانلو همراه وى بوده است، افزود: در ابتدا چند لباس شخصى به اصانلو نزديك و با وى به گفت‌‏وگو پرداختند. در اين زمان بنده خواستار ارايه برگه احضاريه و كارت شناسايى شدم اما در همين زمان مأموران اصانلو را به داخل خودرو هدايت كردند.
مددى تصريح كرد: اصانلو روز پنج‌‏شنبه هفته گذشته از ناحيه چشم مورد عمل جراحى قرار گرفته بود و در حين بازداشت نيز بانداژى بر روى چشم وى قرار داشت.
نايس رييس سنديكاى شركت واحد با بيان اينكه طبق احضاريه‌‏اى كه روز شنبه براى اصانلو ارسال شده، وى قرار بود صبح روز دوشنبه در شعبه چهارم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت حاضر و پاسخگوى اتهامات خود باشد، گفت: از وضعيت اصانلو بي‌‏اطلاعيم و هم‌‏اكنون نيز وكلاى وى اقدامات حقوقى و قانونى مربوط به بازداشت وى را پيگيرى مي‌‏كنند.
همسر منصور اصانلو نيز در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه همسرش صبح امروز بازداشت شد، از وضعيت همسرش اظهار بي‌‏اطلاعى كرد.
منصور اصانلو به همراه 16 نفر از اعضاى سنديكاى شركت واحد پرونده‌‏اى در شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران دارند كه در حال بررسى است.
رييس سنديكاى شركت واحد پيش از اين در دى ماه سال گذشته بازداشت و پس از تحمل نزديك به هشت ماه حبس با وثيقه 150 ميليون تومانى آزاد شد.

 

نامه اعترضى پرزيدنت اتحاديه كارگران پست كانادا به رئيس جمهورى اسلامى ايران جهت آزادى اسانلو و لغو احكام فعالين كارگرى سقز

٢١ نوامبر ٢٠٠٦

آقای محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران

رئيس جمهوراحمدى نژاد عزیز،

به نمايندگى از طرف ٥٤ هزار عضو اتحاديه كارگران پست كانادا، من نگرانی شديد خود را نسبت به دستگیری مجدد و خشونت آميز و غيرقابل توجيه آقاى منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سنديكاى كارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه ابراز میدارم٠

آقای اسانلو توسط نیروهای لباس شخصی که حتا از نشان دادن کارت هویت خود و حكم جلب  امتناع ورزیدند،  هنگامی  که همراه با دونفر دیگر از اعضاى هیات مدیره سندیکا در روز يكشنبه ١٩ نوامبر ٢٠٠٦عازم رفتن به اداره کار شرق تهران بودند، دستگير شد. مامورین آقای اسانلو و ابراهيم مددی نايب رئيس سندیکا را مورد مورد خشونت جسمانى و كلامى قرار داده  و یکی از آنها ضمن اینکه اسلحه خود را بطرف آقای مددی نشانه گرفت یک تیر هوایی شلیک کرده است. در نهایت مامورین با زور و خشونت منصور اسانلو را بدرون اتومبيلى که از قبل منتظر بود گذاشته و از آن محل دور شدند.

آقای اسانلو که در هفته گذشته عمل جراحی چشم داشتند و هنگام دستگيرى چشم ايشان پانسمان بوده است، قرار بود در روز 20-11-2006 در دادگاه حضور بهم رسانند٠ آقای اسانلو در دسامبر ٢٠٠٥ بدنبال حركت اعترضى  اعضاى سندیکایش دستگیر شده بود که پس از تحمل نزدیک به 8 ماه حبس در زندان اوین تهران با قرار وثیقه معادل 165 هزار دلار آمریکا آزاد شد.

علاوه بر اين، بنا بر آخرين اخبار رسيده، محمود صالحی، رئیس سابق انجمن صنفى کارگران خباز در سقز و يكى از بنيانگذاران كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى، به چهار سال زندان محكوم شده است٠ جلال حسينى، فعال كارگرى در شهر سقز و عضو هيئت اجرايى كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى در غرب ايران، به دو سال حبس محكوم شده است٠ برهان دیوارگر، فعال كارگرى ديگرى كه در اول مه ٢٠٠٤ دستگير شده بود، پيش از اين به دوسال زندان محکوم شده بود٠ دستگيريهاى اوليه و آخرين اتهامات عليه اين فعالين كارگرى در رابطه با تلاش آنها جهت شركت در روز جهانى كارگر ٢٠٠٤ در سقز بوده اند٠

اتحاديه كارگران پست كانادا نسبت به اين دستگیریها و احكام زندان سخت عصبانى است٠ چنین اعمالى نشان ميدهند که دولت شما ابتدايى ترين حقوق كارگرى مانند آزادى تشكل و حق بزرگداشت روز جهانی کارگران را نقض كرده است٠  آتحاديه كارگران پست كانادا به مناسبتهاى متعددى، راجع به امتناى دولت شما در برسميت شناختن ابتدايى ترين حقوق كارگران جهت متشكل شدن و مذاكره جمعى آزاد، به شما نامه نوشته است٠ اينجا يكبار ديگر، ما قويا از دولت شما ميخواهيم كه به الزامات خود مبنى بر پيروى از استانداردهاى جهانى كارگرى عمل نمايد٠

ما از شما مي خواهيم که فورآ و بدون هیچ قید و شرطی منصور اسانلو را آزاد کنید و سریآ اقداماتی صورت دهيد تا تمامی احکام  صادره علیه فعالین کارگری فوق بدون قيد و شرط و پیگیری مجدد لغو گردند.

ارادتمند،

دبرا بورگ

رئيس كشورى

رونوشت به:

محمد رضا البرزی، سفیر هیات دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو

محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران٠  مدير كل روابط عمومى وزارت كار

كن جورجيتى، پرزيدنت، كنگره كار كانادا

فيليپ جنينگز، دبير كل، شبكه جهانى اتحاديه اى

كميته اجرايى كشورى، نمايندگان كشورى اتحاديه، متخصصين٠

 

ترجمه و تكثير از: اتحاد  بین اللملی در حمایت از کارگران در ایران 

http://www.etehadbinalmelali.com

http://www.workers-iran.org

info@workers-iran.org

alliance@workers-iran.org

 

اطلاعیه اعتراضی کارگران سندیکای شرکت واحد تهران و حومه به دستگیری منصور اسانلو

 با سلام به عموم کارکران، هم میهنان گرامی و همه عدالت خواهان و آزادگان جهان
 
احتراما به آگاهی عموم می رساند:
آقای منصور اسانلو، رئیس هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخه ۲٨/٨/۱٣٨۵ به هنگام مراجعه به اداره کار در خیابان گلبرگ، چهارراه رشید، در یک رفتار نامتعارف، همراه خشونت و ضرب و شتم در وسط خیابان توسط ماموران عملیات بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات بدون رعایت موارد قانونی و حقوق شهروندی بازداشت گردید. نامبرده در تاریخ ۲۴/٨/۱٣٨۵ از ناحیه چشم تحت عمل جراجی قرار گرفته و هنگام دستگیری چشم ایشان پانسمان بوده است.
آقای منصور اسالو به هنگام دستگیری خواستار رعایت موارد قانونی، حقوقی شده و از همراهان خود طلب کمک می نمود که ابراهیم مددی از طرف ماموران مورد ضرب و شتم واقع شده و یکی از ماموران عملیات با کلت خود نامبرده را مورد تهدید قرار داده و اقدام به شلیک تیر هوایی نموده و از سوئی دیگر منصور اسالو توسط هشت نفر از ماموران با سه اتوموبیل از محل به سرعت دور و به نقطه ی نامعلومی برده می شود.
با توجه به این که منصور اسالو با تحمل نزدیک به ٨ ماه بازداشت در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین با قرار ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد و به همراه ۱۶ تن از همکارانش منتظر محاکمه در شعبه ۱۴ دادسرای انقلاب به سر می برند، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به این گونه رفتارهای قانون شکنانه و نقض حقوق شهروندی اعتراض شدید خود را اعلام نموده و از کلیه مسئولان کشوری می خواهیم هرچه زودتر شرایط آزادی منصور اسالو را فراهم نمایند.

 

Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT

 


به: محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری ایران- تهران- خیابان فلسطین

پاریس 21نوامبر2006

 

آقای رئیس جمهور!

فدراسیون ملی سندیکاهای حمل ونقل ث.ژ.ت اعتراض شدید خود را به دستگیری منصور اسالو دبیر کل سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه اعلام میدارد.

بار دیگر این دستگیری نمایانگر نقض آشکار حقوق بنیادین و در ادامه یک سیاست سرکوب نسبت به فعالین کارگری که برای آزادی های سندیکایی در ایران مبارزه می کنند،می باشد.

ما یاد آوری می کنیم کشور شما عضو سازمان جهانی کار می باشد و دولت جمهوری اسلامی ایران بایستی با دقت زیاد به کنوانسیون های این سازمان در رابطه با آزادی های سندیکایی و برسمیت شناختن حق تشکل کارگران احترام بگذارد.

بنا به دلایل بالا ما از شما آقای رئیس جمهور می خواهیم که در جهت آزادی بی قید وشرط آقای منصور اسالو اقدام نمائید و ما را در جریان اقدامات خود جهت برسمیت شناختن حق سندیکایی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و باز گردندان کارگران اخراجی به کار قرار دهید.

 

با احترام

پل فوریر دبیر کل سندیکای حمل و نقل ث .ژ. ت

 

 

رونوشت به 

 سفیر جمهوری اسلامی ایران –فرانسه