لایحه پیشنهادی به پارلمان سوئد  در مورد مسایل آذربایجان جنوبی

 

1- پارلمان  سوئد  از دولت این دولت می خواهد  تلاش خویش را در  سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر سازمانهای بین المللی  بکار گیرد   برای اینکه آذربایجانیهای ایران حق تحقیق و نوشتن تاریخ خودشان را داشته باشند.

 

2- پارلمان  سوئد  از دولت این دولت می خواهد  تا این دولت در سازمانهای بین المللی تلاش خود را برای ر سمیت یافتن زبان آذربایجانی در ایران  بکار گیرد.

 

3- پارلمان  سوئد  از دولت این دولت می خواهد  تا در سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر سازمانهای بین المللی  تلاش کند  برای اینکه آذربایجانیها  حق استفاده  از زبان مادری در گفتگو و در را نوشتن داشته باشند. و هم چنین  زبان آذربایجانی در مدارس آموزش داده شود.

 

4- پارلمان  سوئد  از دولت این دولت می خواهد  تا این دولت در سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر سازمانهای بین المللی  تلاش خود را برای اینکه آذربایجانیها حق تشکیل سازمانهای فرهنگی و سیاسی خودشان را داشته باشند بکار گیرد.

 

5- پارلمان  سوئد  از دولت این دولت می خواهد  تا این دولت در سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر سازمانهای بین المللی تلاش خود را برای اینکه  آذربایجانیها بتوانند  وارث اصلی فرهنگ و اندوخته های فرهنگی خویش باشند بکار گیرد.

 

6- پارلمان  سوئد  از دولت این دولت می خواهد  تا این دولت در سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر سازمانهای بین المللی از دموکراسی ، حقوق فرهنگی و انسانی آذربایجانیها دفاع کند.

 

 

زمینه

 

ایران کشوری جند فرهنگی و کثیر المله بوده   که از اقوام  وملیتهای مختلفی چون  آذربایجانیها ،فارسها، عربها، ترکمنها،بلوچها،ارمنی ها،آشوریها،و ... تشکیل شد است.ه . بر خلاف تنوع  قومی وملی ،ایران اغلب بطور اشتباهی به عنوان  کشوری فارس شناسانده شده است.

 

طبق آمار رسمی ایران 24 درصد از جمعیت کل ایران را آذربایجانیها تشکیل می دهند.یعنی حدود 17 میلیون.در حالی که طبق برآورد سازمان ملل حدود سی میلیون از جمعیت کل ایران آذربایجانیها تشکیل می دهند.تمرکز جمغیتی آذربایجانیها بیشتر درمنطقه شمالغرب ایران می باشد. آذربایجانیها در مناطق دیگر هم بطور پراکنده و در گروهای زیاد  بویژه  در تهران  زندگی مکنند.مناطق آذربایجانی نشین  در شمال ایزان آذربایجان نیز نامیده میشود.در سال1828 میلادی آذربایجان طبق معاهده ترکمنچای بین امپراطوری روسیه و آنچه امروزه ایران نامیده میشود تقسیم شد و .رودخانه آراز  به عنوان مرز بین طرفین شناخته شد.طرف شما ل   آراز  به روسیه واگذار گردید وطرف جنوب به ایران که در آن موقع تحت حاکمیت سلسله قاجار بود.و از آنجا اصطلاح آذربایجان شمالی و جنوبی بوجود آمد.منظور از آذربایجان شمالی همان جمهوری اذربایجان در حالی که منظور از آذربایجان جنوبی منطقه آذربایجان  ایران می باشد.

 

آذربایجانیها جزو قدرتمندترین ملل  منطقه می باشند باتاریخی که به هزاران سال قبل بر می گردد.از هزار سال پیش تا سال 1925میلادی سرزمین فارس (ایران امروزی)به جز چند  استشنا بوسیله حکومتهای آذربایجانی اداره شده است.آخرین حکومت آذربایجانی یعنی سلسله قاجار در سال در سال 1925 میلادی سقوط کرد. اززمانیکه رضا شاه پهلوی روی کار آمد به شد ت از عقیده   برتری فارسها بهره گرفت.رضا شاه عملا شوونیسم فارس را پایه گزاری کرد. و بدینوسیله سیاست آسیمیلاسیون  سایر ملل را در قوم فارس که امروزه هم در ایران مسلط  است بنا نهاد.

 

در اثر رویای رضا شاه پهلوی در باره یک فرهنگ همگن در ایران- بیش از هشتاد سال است که آذربایجانیها ی ایران  غیر انسانی ترین فشارها و تبعیض ها را تحمل می کنند.  آذربایجانیها  متحمل سیاستی شده اند که هدف این سیاست  جز نابود کردن و از بین بردن تمام آثار ملی، فرهنگی، و هویتی آنها نیست.

 

تاریخ آذربایجانیها دوباره و بصورت تحریف شده نوشته شده،زبان آنها  از سوی دولت ایران ممنوع اعلام شده است. .آنها در کشور خودشان پاکسازی قومی شده و مجبور به مهاجرت اجباری گشته اند. شایسته است که دولت سوئد تلاش کند  برای اینکه آذربایجانیها در ایران این حق را داشنه باشند که تاریخ واقعی خودشان را مورد تحقیق قرار دهند و تاریخ ملت خودشان را بنویسند.

 ما می خواهیم که مجلس این موضوع را جزو خواست خود به آگاهی دولت برساند .با وجود نزدیک به  یک سده فشار،تجاوز به حقوق انسانی آذر بایجانیها و زیر پا گذاشتن حقوق اولیه آنها اذریها هرگزازمبارزه دست نکشیدند.. در سال 1945 میلادی مردم در اثر نارضایتی های عمومی بعلت فشارهای حساب شده  حکومت مرکزی دست به قیام زدند وحکومت خود مختار آذربایجان را بوجود آوردند. این حکومت بعد از یک سال بوسیله محمد رضا شاه در هم کوبیده شد وبعد از در هم کوبیدن قیام مردم ده ها هزار آذربایجانی  در خیابانها، در معابر عمومی ودر ملاء عام اعدام شدند تا عبرتی باشد برای مردم. شاه همچنیین تمام روشنفکر های آذربایجان را به اسارت گرفت و همه را اعدام کرد که خود تجاوزی است بزرگ و پایمال کردن حقوق انسانی و فرهنگی آذریهاست. بر خلاف ضربه های بزرگ و سر سختی از طرف حکومت ایران،  امروزه جنبش های اعتراضی در آذربایجان جنوبی رو به رشد می باشد. مستقل شدن آذربایجان شمالی بعد از فرو پاشی اتحاد شوروی جهش تندی به حرکت اعتراضی آذربایجانیها جنوبی داد. تفاوت و فرق دسترسی به فرهنگ و آزادی درمیان این ملت از هم جدا شده ،خودش را بیشتر از هر وقتی نشان داد. آذربایجانیها در منظقه جنوب شاهد  آن شدند که چطور جمهوری آذربایجان حقوق فرهنگی شده و استقلال خود را بدست آورد.