گزارشی از شکنجه یِ فضائل عزیزان در اداره یِ اطلاعاتِ اردبیل

 

 

 

 

طبق خبرهاِ رسیده از شهر اردبیل امروز 18 آذر ساعتِ دهِ صبح اداره یِ اطلاعاتِ استان اردبیل طی تماس تلفنی با آقای فضائل عزیزان مبارز حقوق بشری، ایشان  را به اداره یِ  اطلاعات "جهتِ پاره ای توضیحات" احضار می کنند.  آقای عزیزان بر روی روال قانونی احضار شهروندان جهت بازجویی پافشاری کرده و خواهان

 رؤیت حکمی از طرفِ دادگاه شده است . اما در جواب مأمورانِ اطلاعاتی او و خانواده اش را تهدید کرده و گفته بودند که اگر آقایِ عزیزان فوراً به اداره یِ اطلاعات نرود، او و همسرش را بازداشت خواهند کرد. بدین ترتیب آقایِ فضائل عزیزان صلاح دانستند که به ادارهری اطلاعات رفته تا از آزار همسر خود توسط مأمورانِ حکومتی جلوگیری کند.

طبق گفته همسر آقایِ عزیزان، ایشان در ساعت 11 صبح به اداره یِ اطلاعات رفته و به محض ورود مورد اهانت و ضرب و شتم مأمورین قرار گرفته و به دفتر رییس اداره برده می شود.  در دفتر رییس اطلاعات استان اردبیل نیز رفتار خشونت آمیز همراهِ با اهانت ادامه پیدا کرده و در حین ضرب و شتم به او اخطار داده می شود که او باید  از مصاحبه با رادیوها و رسانه ها و اطلاع رسانی از وضعیت فعالان و زندانیان سیاسی  خودداری کند.  آقای عزیزان، علیرغم این برخوردها، به طرز رفتار وحشیانه یِ رییس اطلاعات و مأمورانش اعتراض کرده و می گوید:"همین برخوردهایِ شماست که ما را وادار به افشاگری می کند"  در این زمان به دستور رییس اطلاعات آقایِ عزیزان را به اطاقی برده و به صندلی بسته و به مدت یکساعت با دستگاه "شوک الکتریکی" او را مورد شکنجه قرار می دهند.

خانم عزیزان متذکر شدند که ماه ها است که ایشان و همسرشان از طریق تلفن ، تهدید به مرگ شده بودند.  و حتی عده ای به منزل ایشان مراجعه کرده و سعی داشتند با شکستن درب منزل وارد خانه شوند که به علت سر و صدایِ این تعرض، همسایه ها بیرون آمده و با دیدن ایشان، متعرضین فرار می کنند.

آقایِ داراب زند در تماسی تلفنی با منزل آقای عزیزان جزئیات ماجرا را از همسر ایشان جویا شده که در لینک زیر می توانید آن را بشنوید. 

صحبت خانم عزیزان با آقایِ داراب زند: