توطئه های نژاد پرستان فارس و خیانت کاران کرد را خنثی کنیم

 

بعضی از کردهای ساکن خراسان که تا دیروز جاوید شاه گویان با نیروهای سرکوبگر رژیم شاهنشاهی همکاری می کردند، بعد ازانقلاب با توجه به شرایط بوجود آمده، با شعار الله اکبر خمینی رهبر وارد ارگانهای حکومتی شدند. آنها تا دیروز به این فخر می کردند که در سرکوب مخالفین صادقانه به رژیم شاهنشاهی خدمت کردند. همین ها بودند که سندهای خیانت خود را با افتخار در روزهای جهارم آبان و ششم بهمن به نمایش می گذاشتند. سندهای خیانت نشان می داد، خوانین کرد در سرکوب حرکت جوجوخان و محمد تقی پسیان با روسها و رضا خان همکاری کرده بودند.  

حرکات برخی از کردها حاکی از آن است که اینها نه فقط از خیانتهای پدران خود درس عبرت نگرفته اند، بلکه خیانت کاری را به عنوان یک بیشه انتخاب کرده اند.

برای نمونه " امیر حسین قویدل" معاون حفظ و احياي آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي در گفتگو با روزنامه حکومتی خراسان می گوید: قوم بزرگ كرد!!!! با طوايف مختلف در دوره صفويه درخراسان ساکن شدند و در محدوده اين استان اقوام کرد( كرمانج)، ترك، تركمن، فارس( تات)، واقليت هاي بلوچ، عرب، لر و بربر زندگي مي كنند.

با حساب آقای قویدل، کردهای( كرمانج)، اکثریت جمعیت خراسان شمالی را تشکیل می دهند واین توطئه ای است برعلیه ترکهای خراسان که از جانب نژاد پرستان فارس طرح ریزی شده و خیانت کاران کرد آن را تبلیغ می کنند.

هموطنان عزیز، سرزمینی که از پدران و مادران به ما ارث رسیده، با توطئه های گوناگونی روبرواست. یورت تمامی روشنفکران خود را به احساس مسولیت دعوت می کند واز فرزندان خود می خواهد، ضمن احترام به هموطنان کرد با هوشیاری واتحاد  توطئه های نژاد پرستان فارس و خیانت کاران کرد را خنثی نمایند.

یاشاسین خوراسان تورکلری

یوخ اولسون تورک دوشمنلری

یاشاسین بیرلیگی میز

تورک خوراسان، ش. م

http://xorasan.blogfa.com