فراخوان به تظاهرات هشت مارس

 

نه جنایت به نام اسلام و نه جنایت به نام دموکراسی

 

روز هشت مارس امسال را به روز اعتراض علیه تدارک حمله نظامی آمریکا به ایران و نفی رژیم اسلامی بدل کنیم.

      

مازنان ایرانی در تبعید در سالروز هشت مارس از همه انسانهای آزاده و صلح طلب، بویژه زنان دعوت میکنیم که با گردهمایی در این روز سنت مبارزه علیه  خشونت، تجاوز، جنگ و خونریزی را گرامی داریم.

 

 بیش از بیست و هشت سال از رژیم اسلامی در ایران میگذرد. رژیمی که با سرکوب زنان آغاز به کار کرد و قوانین عهد حجر  را پیگیرانه به اجرا در آورد. عمق فاجعه ای  که با اعلام جمهوری اسلامی در ایران آغاز شد، بویژه بر ما زنان آشکار است. اما ما علیرغم آن مخالفت مان را علیه حمله نظامی به ایران اعلام میکنیم و به صدای بلند میگوییم که دمکراسی در هیچ کشوری با حمله نظامی برقرارنشده است. آمریکا همانگونه که نتوانست دموکراسی را به افغانستان و عراق به ارمغان بیاورد،  در ایران هم جز آتشی که ابعادش از فاجعه جمهوری اسلامی هم فراتر خواهد بود، ایجاد نخواهد کرد.

 

 عراق همچنان در آتش صنایع نفتی- نظامی آمریکا و رژیم های ارتجاعی ومذهبی خاورمیانه میسوزد. به گزارش انستیتو مطالعات بین المللی ژنو بیش از صد هزارغیر نظامی در عراق جان باخته اند. در افغانستان زنان در مزارعی کشت وکارمیکنند که بیش ازچهل هزار مین زمینی آنان و کودکانشان را هر روزه قربانی میگیرد. آتش جنگ در گوشه وکنار دنیا زبانه میکشد و رسانه های گروهی حتی آمار درستی از تلفات جنگ ها ندارند. بیش از دویست هزار نفر در سودان جانشان را از دست داده اند و بیش از دو میلیون زن و کودک در این کشور آواره اند. طبق گزارش دولت بوسنی شصت هزار زن در منطقه جنگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.

 

ما زنان در جنگها  سرپرست کودکان، سالمندان و بیماران، کارگران خانه و کارخانه، سربازان جبهه و پشت جبهه، قربانیان بمباران ها ، مرگ و تجاوزیم. اینها همه آن چشم اندازی است که جنگ در برابر ما قرار میدهد و ما به این سیاهه زجر نه میگوییم!

 

حمله نظامی آمریکا نه تنها به جنایت  جمهوری اسلامی در ایران پایان نخواهد داد بلکه آنرا در ابعاد وسیعتری گسترش داده  و بر خونریزی و ویرانی در خاورمیانه خواهد افزود. ما زنان خواهان استفاده از فشار های سیاسی بجای خونریزی هستیم!

 

ما میخواهیم که فریادمان را علیه جنگ و تسلیحات نظامی و هسته ای در همه کشور ها  بلند کنیم. میخواهیم که اعتراض یکپارچه مان را علیه خشونت های مرد سالارانه که میرود زندگی در کره خاکی را به نابودی کشاند، یکی کنیم. ما از همه زنان، از همه انسانهایی که بشریت و دستاورد های آن را پاس میدارند، میخواهیم که با شرکت در این تظاهرات سدی انسانی در برابرجنگ طلبی دولتها بنا نهند.

 

ما آتش افروزی رژیم اسلامی ایران و دولت آمریکا را محکوم میکنیم!

 

 زندگی یک شانس یکباره برای هر انسانی است. هیچ دولتی حق ندارد آن را از انسانها بگیرد، چه به نام اسلام و چه به نام دموکراسی!

 

همایش زنان ایرانی - هانوفر

تشکل مستقل دمکراتیک زنان ایرانی - هانوفر

انجمن زنان ایرانی- آلمانی  کلن.          

 

 

زمان  : Donnerstag   8  März  ,  16 - 18 Uhr

 

مکان  : Köln, Dom Platte