پیام تبریک

به

انصافعلی هدایت روزنامه نگار آذربایجانی

 

 

بنابر بیانیه اخیر منتشر شده از طرف "سازمان دیده بان حقوق بشر" که از نهاد های مستقل و معتبر در زمینه دفاع از حقوق بشر بشمار می رود، هفت نویسنده و روزنامه نگار ایرانی در میان چهل و پنج نفر برندگان امسال جایزه "هلمن-همت" خواهند بود.  انصافعلی هدایت، روزنامه نگار سرشناس آذربایجانی و حسن زارع زاده اردشیر، خبرنگار و از فعالین شناخته شده جنبش دانشجوئی ایران در میان برندگان امسال این جایزه هستند.

جایزه معتبر و بین المللی "هلمن-همت" به نویسندگان و روزنامه نگارانی تعلق می گیرد که فعالیت حرفه ای و زندگی شخصی شان در کشور خود تحت فشار، پیگرد و سرکوب سیاسی قرار گرفته است.

بودن دو آذربایجانی در میان برندگان جایزه "هلمن- همت" سبب شادی و غرور جامعه آذربایجانی کانادا شد.

ما از آقای  انصافعلی هدایت و آقای حسن زارع زاده اردشیر بخاطر زحماتی که در رساندن صدای حق طلبانه و مطالبات مشروع و دموکراتیک مردم آذربایجان به گوش جهانیان متحمل شده اند، قدرانی کرده و به ایشان تبریک می گوئیم.

ما برای شما عزیزان و خانواده  محترم تان که یار و یاور در فعالیت های تان بوده اند، آرزوی سلامتی و  موفقیت داریم.

 

 

با احترام،

بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران - کانادا

2007/فوریه/24