"فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمین"  ضمن حمايت از مبارزات معلمان ايران نگرانی خود از سرکوب فعالان اتحادیه معلمان در تظاهرات اعتراضی اخیر در تهران را ابراز کرد

 

جناب آقای محمود احمدی نژاد

ریاست جمهوری اسلامی ایران

 

خیابان فلسطین، تقاطع آذربایجان، تهران، جمهوری اسلامی ایران

فاکس: 98216495880

 

بروکسل 18 اسفند 1385

 

جناب رئیس جمهور

آموزش بین الملل (ایی آی) فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمین که بیش از 30 میلیون عضو را در 169 کشور نمایندگی می کند عمیقانگران سرکوب فعالان اتحادیه معلمان در تظاهرات اعتراضی اخیر در تهران است.

 آموزش بین الملل دستگیری دو تن از اعضای رسمی کانون صنفی معلمان در ایران را محکوم می کند. علی اکبر باغی رئیس کانون و بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان در تاریخ 16 اسفند ماه دستگیر شده و به مکان نامعلومی برده شدند. هیچ حکم یا سند رسمی برای دستگیری آنها ارائه نشده است. اطلاعات رسیده به آموزش بین الملل حاکی از دستگیری 20 نفر از رهبران اتحادیه های معلمان بخاطر تظاهرات اعتراضی آنها ست.

این اقدام بیانیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند آنگونه که در ماده 19 "هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد"، ماده 20: "هر کسی حق تجمع مسالمت آمیز و تشکیل انجمن دارد" و ماده 9: "هیچ کسی نباید در معرض بازداشت، دستگیری و یا تبعید خودسرانه قرار گیرد."مورد تاکید قرار گرفته است.

معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی برای رعایت حقشان در دستیابی به دستمزدی برای یک  زندگی آبرومندانه تظاهرات می کنند.صدای معلمان و نمایندگان آنها باید شنیده شود و درهای گفتگو برای یافتن راههای بهبود شرایط زندگی معلمان باید باز بماند. هیچ عضو اتحادیه ای نباید دستگیر و یا بخاطر فعالیتهای مشروع اتحادیه ای مجازات شود.  مقامات ایرانی حقوق اتحادیه های کارگری را که در معیارهای بین المللی کار به رسمیت شناخته شده است مورد بی احترامی قرار داده اند.

آموزش بین الملل احتراما به شما توصیه می کند که پا پیش گذاشته و مطمئن شوید که همه اعضای اتحادیه ای که اخیرا در هنگام تظاهرات اعتراضی معلمان بازداشت شدند فوری و بدون قید و شرط آزاد شده اند،اینکه راه گفتگو و مذاکره با نمایندگان معلمان همچنان باز  می ماند و در آینده حق سازمانهای کارگری در ادامه فعالیتهایشان و در برگزاری جلسات و اعتراضات عمومی مرتبط با شرایط کار و سیاست اقتصادی اجتماعی مورد احترام قرار می گیرد.

آموزش بین الملل و همه وابستگان آن در اقصی نقاط جهان به نظارت خود در مورد اتحادیه های کارگری در ایران ادامه خواهد داد.

فرد ون لی اوون

دبیر کل

رونوشت:

غلامعلی حداد، رئیس مجلس شورای اسلامی

جناب منوچهر متکی وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

آقای محمد رضا البرزی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در موسسات سازمان ملل

خوان سوماویا دبیر کل سازمان بین المللی کار گای رایدر دبیر کل  کنفدراسیون بین الملی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی )کانون صنفی معلمان در ایران

 

تجمع گسترده معلمان در برابر مجلس


*مسئولين تدابير شديد امنيتی برقرار کرده بودند، همه ی ايستگاه های منتهی به بهارستان، سعدي، ملت، دروازه ی شميران، طالقاني، تعطيل بود... نيروهای نظامی و انتظامی سراسر منطقه را در محاصره ی شديد داشتند... با اين حال "تعداد تجمع‌‏کنندگان به حدی بود که رفت و آمد وسايل نقليه در خيابان مجاهدين اسلام منتهی به ميدان بهارستان با مشکل مواجه شده بود...

روشنگری: روز پنجشنبه مقابل مجلس بار ديگر صحنه اجتماع اعتراضی هزاران معلم و فرهنگی کشور در اعتراض به وضع ناگوار معيشتی معلمان و طرح خواست اجرای نظام هماهنگ پرداخت ها بود. تجمع هزاران معلم در برابر مجلس در حالی صورت گرفت که يک روز پيش از آن دو تن از سخنگويان اصلی کانون صنفی معلمان ايران, بهشتی و باغاتی توسط نيروهای امنيتی با تهديد و ارعاب دستگير شده بودند که البته در ساعت پنج صبح آزاد شدند. در گزارشی از برخوردهای امنيتی برای جلوگيری از تجمع معلمان در وبلاگ کانون معلمان ايران آمده است:" مسئولين کشور تدابير شديد امنيتی برقرار کرده بودند، همه ی ايستگاه های منتهی به بهارستان، سعدي، ملت، دروازه ی شميران، طالقاني، تعطيل بود.
دربرخی از ايستگاه ها مردم تجمعات کوچکی ترتيب داده بودند. نيروهای نظامی و انتظامی سراسر منطقه را در محاصره ی شديد داشتند. از توپخانه تا بهارستان از چهاراه سرچشمه تا امام حسين از مجاهدين اسلام تا سرآسراب و بسياری ديگر از خيابانها را به وسيله ی نيروهای ضد شورش پر کرده بودند. خط های تلفن مردم، باجه های تلفن، موبايل و همه ی وسايل اطلاع رسانی کاملا بسته است. حتا کافی نت های اطراف بهارستان."
با وجود چنين تدارکاتی معلمان اسير ارعاب نيروهای امنيتی نشده و وسيعا در برابر مجلس گرد هم آمدند. چنانکه خبرگزاری ايلنا به نقل از خبرنگار پارلمانی خود گزارش کرد که"تعداد تجمع‌‏کنندگان به حدی بود که رفت و آمد وسايل نقليه در خيابان مجاهدين اسلام منتهی به ميدان بهارستان با مشکل مواجه شده بود."

بخش هايی از گزارش يکی از شرکت کنندگان در تجمع مقابل مجلس

در بخشی از گزارش يکی از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی معلمان آمده است: "...وارد ايستگاه متروی شادمان شديم. چند قطار امد اما از ازدحام جمعيت موفق به سوار شدن نشديم. يکدفعه بلندگوی مترو اعلام کرد که مترو در ايستگاههای ملت بهارستان و دروازه شميران (ايستگاههای قبل و بعد از بهارستان) توقف ندارد.
مردم که همه ميدانستند قضيه چيست زير لب بدو بيراه می گفتند و ما هم ميخنديديم.
در اين حين يکی از اعضای کانون را ديديم و بی خيال مترو شده مسير نواب تا جمهوری را نيز پياده رفتيم و با اتوبوس به سمت بهارستان حرکت کرديم.
در اتوبوس مردم عادی هم برايمان ارزوی توفيق ميکردند..........
تعدادی از شاگردان نيز انجا بودند و گهگاهی شعاری ميدادند.
از ماشين که پياده شديم ديديم ماشين های امنيتی و مخابراتی صف کشيدند.
خيابان پشت مترو مملو از ماشين ها و نيروهای تا دندان مسلح نيروی انتظامی بود.انگار که ميخواهند به جنگ نيروهای متجاوز مسلحی بروند که هيچ سنخيتی با ايران و ايرانی ندارند....
هنوز به محل اصلی نرسيده بوديم که با ديدن جمعيت 20 تا 30 هزار نفری معلمان دانش آموزان و بازنشستگان ساير ارگانها شور و نشاط غير قابل وصفی سراسر وجودم را فراگرفت.
جمعيت امروز بسيار بيشتر از روزهای 15 بهمن 2 و12و15 اسفند بود. گويی تمام معلمين تهران آمده باشند......
خودم را از لابلای جمعيت به نزديک تريبون رساندم که به يکباره شعاری که منتظرش بوديم شروع شد:
مخابرات و مترو خجالت خجالت
براستی اين چه دموکراسيه که رسانه ها مخابرات مترو و ....در انحصار ظالمان و بر عليه مظلومانه؟ بيخود نيست که دنيا ما رو(يعنی اقايون رو) به نقض حقوق بشر محکوم ميکنه............
شعارهای امروز خيلی کوبنده تر از روزهای قبل بود طوريکه انعکاس فريادمان باور کنيد ساختمان مجلس را ميلرزاند.
بعد از مدتی اقايی ميکروفون را بدست گرفت و بعد از سکوت جمعيت شروع به روضه خوانی کرد.
بيکباره فرياد اعتراض معلمان به آسمان برخاست که ما برای روضه خوانی نيامديم و:
شنبه عزاداری شنبه عزاداری
وقتی ديدند اون اقا که معلوم نبود خوديه يا مزدور دست از روضه خوانی برنميداره شروع به هو کشيدن کردند...............
ساعت ده و نيم که شد مردم نگران کانونی ها شدند چون برای مذاکره به داخل مجلس دعوت شده بودند و کمی دير کرده بودند. مردم فرياد ميزدند:
بهشتی ده و نيم شد
بهشتی ده و نيم شد
بهشتی آمد و اعلام کرد که جلسه ای با دولت و مجلس در روز 3 شنبه ساعت 2 بعد از ظهر خواهند داشت و جای اميدواری هست. او گفت فعلا نتيجه مذاکره امروز را نميتواند فاش کند.
اخر کار جمعيت فرياد ميکشيدند:
از امروز مدرسه تعطيله
و 4 شنبه 8 صبح همينجا

جمعيت شعارگويان بسمت ميدان بهارستان ميرفتند که ناگهان فرياد: "ولش کن ولش کن"
از جلو بگوش رسيد. بله نيروی محترم انتظامی جواب تشکرهای ما را داد و با باتوم بجان چند نفر افتاد و جند نفر را هم دستگير کردند.
بين کتک خوردگان صحنه کتک خوردن آن بانوی شجاع و آن پيرمرد مظلوم دل هر بيننده ای را به درد مياورد و نفرت و انزجار انان را بيش از پيش برمی انگيخت."


مذاکره ای ديگر سه شنبه با حضور شورای هماهنگی

سايت کانون صنفی معلمان ايران در رابطه با چگونگی تداوم اعتراضات معلمان با دو تن از فعالان کانون گفتگو کرد. در پيش زمينه اين گفتگو آمده است: "باغانی و بهشتی و ديگر فعالان صنفی کانون پس از ورود به تجمع امروز جلوی مجلس برای مذاکره به داخل مجلس دعوت شدند و در پشت درهای بسته ی مجلس نزديک به دو ساعت با نمايندگان دولت و مجلس گفتگو کردند".

باغانی در مورد نتيجه اين نشست به سايت کانون گفت:" قرار است، نشستی چند جانبه ميان شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان ايران از يک طرف واز طرف ديگر هيات دولت و مجلس شورا، برای بررسی و مذاکره پيرامون نتايج لايحه، بودجه واستيضاح وزير بصورت فوق العاده در تهران به دعوت از دبير خانه ی کانون های صنفی معلمان برگزار شود."

وی در پاسخ به اين پرسش که "برنامه های بعدی شما چه خواهد بود", گفت: "برنامه های بعدی ما بستگی به شرايط مذاکره دارد، که در روز سه شنبه با حضور نمايندگان همه ی تشکل ها در تهران انجام خواهد شد."

باغانی "در باره ی علت در پيش گرفتن شيوه ی نوين تحصن همراه باسکوت" گفت:"برخی از گرو های معلوم الحال قصد تشنج آفرينی در ميان صفوف معلمان را داشتند که ما با استفاده از اين شيوه از اين اقدام تفرقه افکنی آنها پيشگيری نموديم."

وی در پاسخ به اين پرسش که "اتفاق ناگواری تا پايان تجمع رخ داده است يا خير" گفت: "خوشبختانه مراسم تا پايان به خير و خوشی گذشت و هيچ اتفاق نا خوشايندی برای هيچ يک از همکاران نيفتاد، بجز موارد جزئی دستگيری که آنهم در کاميون های مشکی بوده ،و تنها می توانند برای يک يا دو ساعت دستگير شدگان را بازداشت کنند. اما چنانچه موردی از اين پس شنيده شود ما واکنش در خور را نشان خواهيم داد."


فشرده يک گزارش تحليلی
در گزارشی تحليلی از تجمع صبح پنجشنبه در برابر مجلس مندرج در وبلاگ کانون صنفی معلمان با اشاره به دستگيری بهشتی و باغانی از سوی نيروهای امنيتی در شب قبل از تجمع و آزادی آنها در ساعت پنج صبح آمده است: "متاسفانه در حرفهای آقای بهشتی فهميديم که خواسته های ما از نظام هماهنگ به سطح مطالبات تقليل پيدا کرده معلوم می شود به ايشان فشار آورده اند تا از خواسته اصلی که همان هماهنگ بودن حقوق ما با جاهای ديگر دولت است عقب نشينی کند, که خوب ايشان حق دارند و اگر مرا هم شبانه از خانه خودم بگيرند و ببرند ممکن است حتی از ترس جانم تقيه کنم و خيلی از درخواستهايم به التماس دعا تبديل شود."
در ادامه اين گزارش تحليلی آمده است:"کانون آسيب پذير است اما جمعيت جلوی مجلس آسيب پذير نيست . بلندگو را می توانند خاموش کنند اما فهم فرهنگی را نسبت به تبعيضی که درک می کند چه می کنند؟ پس اگر اقداماتی اين چنينی می کنند ما بايد بدانيم که فقط موقتا روی زخم چاکی را بدون بخيه بسته اند. باور کنيد چه با حضور کانون و چه بی حضور کانون معلم بيدار است و از تبعيض بی زار است."

در گزارش با اشاره به "وجود دوربين (تلويزيون) العالم و خبر سوءاستفاده تلويزيونهای ماهواره ای" به اصرار نيروهای امنيتی و سرکوب رژيم مبنی بر اين که تجمع کنندگان نوحه بخوانند تصريح شده است: "اينکه اسرار داشته اند که ما نوحه بخوانيم بعد از اينکه 2 هفته به عصبانيت مان دامن زده بودند حالا می خواستند جلوی هيئت خودی زير علم غريبه هم يا حسين بگوئيم و سلام دهيم نشان می دهد که متاسفانه رسانه ملی فقط سعی می کند که در مقابل درز خبر ايستادگی کند در حالی که خبر اعتراض معلم به معيشتش در کشورهای خارجی کاربردی ندارد و هيچ خبرگزاری خارجی هم قبل از ايلنا اين خبر را با وجود گسيل فيلم و عکس به خبرگزاريها مخابره نکرد."


اعتراضات معلمان, فشارهای امنيتی, اتهامات جناحی

معلمان در حالی به اعتراضات خود ادامه می دهند و خواست اجرای نظام هماهنگ پرداخت ها را در محور خواست های معيشتی خود قرار داده اند که در کنار برخوردهای سرکوبگرانه و روش های تفرقه افکنانه و پيگردهای امنيتی, از سوی جناح های رژيم نيز تحث فشار قرار دارند. عوامل دولتی, با انکار خواست و مطالبات معلمان, حرکت های اعتراضی آنها را نتيجه تحريک عوامل جناح رانت خوار و فاسد حکومتی می دانند. احمدی نژاد در سخنان خود در عصر روز سه شنبه گذشته در کنگره سراسری عاشورا پژوهی در واکنش به حملات رفسنجانی به سياست های دولتش گفت:"اکنون شما مي‌بينيد يک جبهه‌بندی گسترده ايجاد شده است؛ علتش را بررسی مي‌کنيد مي‌بينيد که با فلانی نزديک بوده دستش از ويژه خواری و بيت المال قطع شده و ديگر اين‌گونه نيست که با يک تلفن دستور بدهد که ميليون‌ها تومان به حساب فلان آقا واريز شود. البته هنوز کاملا برخورد با اين امر محقق نشده و دست‌شان کامل از بيت‌المال قطع نشده است، ما در اين مسير در حال حرکت هستيم و بايد پيش برويم. امروز کسانی که در زمان مسووليت خود اين امر مهم را محقق نکرده‌اند و شايد بر عکس آن نيز عمل کرده‌اند، مدعی اين امر هم شده‌اند."
محمدعلی رامين، دبير سياسی ائتلاف حاميان دولت در انتخابات اخير، در همايش "دموکراسی در بستر دين رحمانی" از احمدی نژاد نيز صريح تر سخن گفت. وی با حمله شديد به رفسنجانی و حزب کارگزاران و باند وابسته به خاندان هاشمی گفت: "همان باندها مشغول هستند تا اصنافی مثل معلمان و کارگران را عليه دولت تحريک کنند."

از سوی ديگر در حالی که فعالين صنفی معلمان تاکنون بارها به اتهامات مربوط به وابستگی جناحی اعتراض و اين اتهامات را رد کرده اند, جناح رفسنجانی و کارگزاران و منابع خبری نزديک به سياست آنها عامدانه در برابر اين اتهام سکوت می کنند و ظاهرا بدشان نمی آيد که به نحوی سرنخ حرکت جنبش های مطالباتی نظير جنبش معلمان را وابسته به خود بدانند. اين درحالی است که معلمان در دوره حکومت همين گروه ها نيز بارها با خواست مشابه دست به تحصن و اعتراض و تجمع زدند و مطالبات آنها در دوره صدارت حاجی بر آموزش و پرورش نيز قدمی به سمت تحقق برنداشت. از سوی ديگر اين امر پوشيده ای نيست که وجود شکاف های جناحی و داغ شدن اختلافات ميان گروههای حکومتی که برخوردهای پرخاشجويانه اخير رفسنجانی عليه دولت و واکنش تند احمدی نژاد و حاميانش عليه رفسنجانی و عواملش مويد آن است, می تواند در ايجاد فضای مناسب برای بهره برداری به قصد بيان اعتراضات معلمان و فرهنگيان کشور نسبت به دشواری های وضع معيشتی آنان موثر باشد. در هر حال آنچه اين ميان اصالت و مداومت دارد نه اتهامات دولت و حاميان او به حرکت های صنفی معلمان است, نه بهره برداری های احتمالی منتسبان به رفسنجانی و قبيله او از حرکت های معلمان, بلکه واقعيت اسفناک وضع معيشتی قشر زحمتکش معلم و دشمنی هر دو جناح رژيم با مطالبات معلمان کشور است. معلمان پيش از اين اصلاح طلبان رژيم و جناح رفسنجانی را آزموده اند و می دانند که آنها از دارودسته "عدالتخواه" فعلی بدتر نباشند, بهتر نيستند و ذره ای دلشان به حال معلمان و مطالبات آنها نسوخته است و تنها فکر و ذکرشان حفظ رانت های بادآورده و رفع موانع غارت بی دردسر ثروت ها و دارايی های ملی است.