31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı

Azərbaycan Fedrasiyonu-İsveç(AFİ)nin bəyanatı

Artıq neçə ildir  31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunur. Bu soyqırım  Azərbaycan Türk milləti və dövlətçiliyinin tarixində baş vermiş faciəli olaylara milli yaddaşın sərgisidir. Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qırğını, acılıqlara məruz qalması, doğma yurdlarından sürgün edilməsi və didərgin salınması 20.ci əsrin tarixində ən faciəli və dəhşətli səhifələrindəndir. Azərbaycanlılara bu faciəli tarixində "Böyük Ermənistan" xülyası ilə sərsəm olan, bu məqsədə çatmaq üçün hər cür vasitələrə əl atan erməni şovinistlərinin izləri aydın görünür. 1918-ci ilin martın 20 sin tarix mütləq öz yaddaşlarından silməyəcək. İlin axır çərşənbəsin qeyd etmək niyyətində gecəni subhə yetirən Urmunun dinc əhalisi tarixin ən dähşətli və kütləvi qırğınına məruz qaldılar. Bəşəriyyətin ilkin mənbələrindən biri, zəngin və qədim tarixə malik olan Urmu şəhrində Ermənilər  bir gün içində 10 000 dən artıq günahsız Azərbaycan Türkünün çox vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Bu qırğın 6 davam sürərək 150 000 Azərbaycanlının qətliamına səbəb oldu.  Eyni zamanda Azərbaycanın quzeyində Erməni şovinistləri 10 minlərcə Azərbaycanlını qətliam edib, tarixin acı səhifələrində özlərindən dərin və əbədi iz qoydular. Azərbaycanın güneyi və quzeyində böyük bir cinayətlərin eyləmçisi olan erməni şovinistləri bu cinayətləri bu günə dək davam etməkdədir. Vətənimizin ayrılmaz hissəsi Qarabağda tarixi utanmağa məcbur edən erməni faşistləri  minlərcə Azərbaycan Türkünü öldürüb, bir milyondan çox vətəndaşımızı öz doğma ata-baba topraqlarından sürgün edib, milli coğrafiyamıza yiyə durmaq niyyətindədirlər. 50 milyonluq Azərbaycan xalqı bu gün bu nəticəyə gəlib ki, özündən başqa heçkim onun dərdinə sırdaş ola bilməz. Dünya ictimaiyyəti və bəşəriyyətin göz önündə tarixin ən dəhşətli faciələrinə qol çəkən erməni faşistləri, işlərinə son qoymaq niyyətində deyirlər. BMT nin verdiyi qərarlara saymazyana münasibətini göstərən erməni hakimiyyəti, Azərbaycanın doğma topraqlarının işqalına davam etməsilə, bölgədə sülh və barışın inkişafına kölgə salır. Biz, İsveçdən dünya ictimaiyyətinə səslənirik : Yetər bu qədər haqsızlıq! Yetər bu qədər cinayət! Bu gün 50 milyonluq Azərbaycan xalqının səbri tükənib.

Azərbaycan Fedrasiyonu-İsveç(AFİ) 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı gününü İsveç və Avrupada dövlətlər səviyyəsində yaddaşlarda qeyd edilməsi və muzakirələrə çıxarılması uğrunda böyük bir hərəkətə keçməyimizə söz verir. 

Azərbaycan Fedrasiyonu-İsveç (AFİ) dünya üzərində yerləşən bütün diaspor təşkilatlarının bu məsələ ilə əlaqədar fəaliyyət göstərməklərini ən vacib işlərdən sayıb, onlarla birgə hərəkətə keçməyi arzu edir.

AFİ olaraq ümid edirik Ermənistan hakimiyyəti dünya qarşısında elədiyi cinayətləri etiraf etsin. Arzu edirik Azərbaycanın işqal olunmuş topraqları ən yaxın zamanda azad olub,  Azərbaycan soyqırımını törədənlər uluslararası məhkəmə qarşısında cavab versinlər.

 

Azərbaycan Fedrasiyonu-İsveç(AFİ)