بيانيه ي دانشجويان تورك دانشگاه تربيت معلم تهران درباره ي اولين سالگرد قيام شكوهمند آذربايجان در برابر شوونيسم فارس

كمتر از يك هفته به روز موعود باقي است. جاويد باد نام وياد دليران آذربايجان كه دريكم خرداد 1385 حماسه اي نو وبي بديل آفريدند. درود بر روح پاك شهيدان اين روز پر شكوه.روزهاي ماندگار در تاريخ پرافتخار آذربايجان بسيارند و اين براي ما آذربايجاني ها مايه ي مباهات است كه هر چه در تاريخ، به خصوص در تاريخ معاصر شرق ميانه دقيقتر مي شويم، موارد بيشتري از اين روزهاي به ياد ماندني و سرنوشت ساز را از لابه لاي اوراق مكتوم تاريخ يافته ونتيجتاً مي توانيم با اعتماد به نفس بيشتر و نصب العين قرار دادن نقاط ونكات ضعف و قوت حماسه آفرينان اين ايام مبارك، دوباره به پا خيزيم و بر همگان ثابت كنيم كه جوانان سرزمين آتش(اودلار يوردو) فرزندان خلف حماسه آفرينان تاريخ ساز اين ديار مقدس اند اگر فريب جعالان تاريخ و تملق گويان عجوزه ي نيم مرده ي "پارس" را نخورده باشند.صفحه صفحه ي تآريخ، مملو از يادمانهاي بي بديل عصيان وقيام شيرزنان ورادمردان وحتي كودكان سرزمين آتش وقيام، آذربايجان سرفراز، در برابر ظلم و ظاالم است!...و اينك كه اين سطور از گلوي خونين اين قلم خسته جاري مي شود طنين فريادهاي شهيدان راه وطن در گوشم مي آيد و سينمايي از آنگونه كه تاريخ كمتر سرزميني به ياد دارد، پيش چشمم جان مي گيرد، از نصيحت گوييهاي ستارخان با باسكرويل گرفته تا زنده به گورشدن شريعتمداري! ازغرش زينب پاشا گرفته تا فريادهاي وطن وطن وطن حكيمه بلوري زنجاني! ازطنين اشعار صابر بر زبان كودكان تبريز گرفته تا گريه ي هاي  مظلومانه ي "مهران" كودك تورك آذربايجاني كه به خاطر پرسش از هويت و زبان مادري خود به پان توركيسم و تجزيه طلبي متهم شد!!!!..... و كتاب تاريخ ورق مي خورد و هر روز وهرماه و هر سال براين صحنه ها و صفحه هاي درخشان كتاب زرين تاريخ آذربايجان مي افزايد و ما جوانان خود باور آذربايجان بسي خوشوقتيم كه اگر چه محرومان و ستمديدگان تاريخيم اما در برابر ظلم و تبعيض سر فرود نمي آوريم و نخواهيم آورد و چنانكه گذشتگان ما اين حقيقت را بر همگان ثابت نمودند ما نيز در اين راه مقدس بردواميم كه توركان ايران به خصوص آذربايجان و آذربايجانيان پيش قراولان ظلم ستيزي و مدافعه از حقوق بشر بوده اند و هستند و با يقين تمام قادر به اثبات اين حقيقت در هر محكمه ي خرد مداريم كه اگر اكنون كوير نشينان در تنعمي غفلت آور به سر مي برند از خير سر آذرباجان و اذربايجاني است! اما دريغا كه اين هموطنان ما چنان فراموشكار و ناسپاس شده اند كه حتي كوچكترين صداي اعتراضي از آنان براي مدافعه از حقوق هموطنان غير فارسشان برنخاسته است! و اين در حالي است كه مدعي جهاني شدن اند؟؟؟!! و از اين نوع گنده گويي هاي پوچ و سرگرمي هاي واهي!اما ما آذربايجاني ها چنانكه در همه ي حركتهاي سياسي و اجتماعي خويش به اثبات رسانده ايم با علم بر تحولات و مسائل كلان جهاني به وجود وحضور تاريخي خود ايمان داشته و اجازه نخواهيم داد حقوق ملي مان پايمال هوسها و قوم پرستي هاي مشتي انسان ستيز دروغ پرداز شود!باري! واقعه ي عظيم سال گذشته(بحران كاريكاتور) بر همگان ثابت نمود كه جوانان و به خصوص دانشجويان تورك (اعم از آذربايجاني وغير آذربايجاني) سربه زيران سرفرازند چنانكه در همين دانشگاه تربيت معلم كه تعداد دانشجويان تورك به مراتب كمتر از ساير دانشگاههاست  چنان اقدامات خودجوش فرهنگي و قلمي هماهنگ، با صرف سرمايه هاي شخصي صورت گرفت كه حيرت همگان را برانگيخت و مصداق اين جمله بود كه:"شير همان شير بود گر چه به زنجير بود". و اما در درآذربايجان در اين ايام قيام وعصيان چه گذشت؟؟ شرح اين هجران واين خون جگر    اين زمان بگذار تا وقت دگر!.روز موعود نزديك است! بانگ" ياشاسين آذربايجان" در آسمان آذربايجان مي پيچد و لرزه بر اندام مزدوران سلاح به دست مي اندازد! يكم خرداد برگي ديگر از كتاب زرين تاريخ توركان ورق خواهد خورد!

وعده ي ما.1386 / 3/1 اولين سالروز قيام ملي آذربايجان در برابر شوونيسم فارس.

تمامي دانشگاههاي ايران وسراسر  شهرهاي آذربايجان.

 آذربايجان داها ياتماز                     شهيدلرين قاني باتماز

تورك ميللتي ا‍ؤزون ساتماز             قانلي بايراق يئنمه يه جك !

 بيست وپنجم ارديبهشت1386 . دانشجويان تورك دانشگاه تربيت معلم تهران.

 

 

بسم ربّ الشّهدا والصديقين

 

 

مردم شريف زنجان؛

 

يك سال از توهين روزنامه دولتي "ايران" به تركها و آغاز اعتراضات، تظاهرات و قيامهاي شهري در نقاط مختلف كشور سپري مي شود. اين اعتراضات به خوبي به حاكمان مستبد مملكت نشان داد كه تركها مي دانند اين توهين نه يك اشتباه و خطاي شخصي و مطبوعاتي بلكه فقط انعكاس كوچكي از كينه، بدبيني و دشمني فرهنگ حاكم با ملت ترك است.  بر همه آشكار است كه همين دشمني سبب شده است كه آذربايجان هر سال نسبت به گذشته سهم كمتري از بودجه هاي ملي و توسعه همه جانبه و واقعي را به خود اختصاص دهد و به مرور در طول هشتاد سال گذشته از قطب اصلي كشور به چند استان مهاجر فرست و مملو از بيكار تبديل شود. تركها در خرداد ماه سال 1385 با اعتراض شديد و گسترده خود حكومت را كه بهتر از هر كسي از مظلوميت آذربايجان و تركها خبر دارد چنان وحشتزده كردند كه چاره اي جز تبديل شهرهاي آذربايجان به پادگانهاي غير رسمي براي ايشان باقي نگذاشتند. البته قدرتمداران مي توانستند صداي ترك را بشنوند و گذشته را جبران نمايند. اما رژيم چهره عريان ترك ستيزي خود را بيشتر از هميشه آشكار كرد و نشان داد قصد تغيير در سياستهايش را ندارد.

 

همشهريان محترم؛

 

ترك هر بلايي بر سرش آمده ابتدا به واسطه تحقير فرهنگ و زبانش بوده است و براي همين هم در خرداد عمده ترين شعارش هويتي بود. در هر شهر آذربايجان اولين شعاري كه از حنجره جوانان بيرون مي آمد "هاراي هاراي من توركم" بود. معترضان خواسته اصليشان متوقف كردن جريان توهين رسمي و دولتي به تركها بود و آنرا ميسر نمي دانستند جز اينكه نخست فرهنگ و و زبان تركها مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي در مدارس و دانشگاهها تدريس شود. آذربايجان دريافته است كه در صورت آزادي فرهنگي و احياي هويت ملي ترك حتي اگر حكومت نيز نخواهد به توسعه آذربايجان گردن نهد، آگاهي ملي تركها ديگر اجازه نخواهد داد سرزمينهاي ترك نشين به ويرانه تبديل شود و سرمايه هاي انساني و مادي اين مناطق به مركز و كوير ايران روانه گردد. اما جواب مردم باتوم و گلوله بود. هزاران نفر دستگير و مجروح و بيش از ده نفر در شهرهاي نقده، تبريز، اروميه و مشكين شهر شهيد شدند. دامنه دستگيريها و شكنجه تا پايان سال 85 ادامه يافت و خود در زنجان شاهد دستگيري دهها نفر در تير ماه(دهم تير ماه سالگرد تولد بابك)، مهر ماه(آغاز سال تحصيلي و اعتراض به اجبار كودكان به يادگيري زبان فارسي و عدم تدريس زبان تركي در مدارس) و اسفند ماه(دوم اسفند ماه روز جهاني زبان مادري) بوديم. رضا عباسي كه در تير ماه دستگير شده بود هنوز هم در بند است. شهرهاي ديگر نيز چنين وضعيتي دارند. عباس لساني و بهروز عليزاده در اردبيل  از يك سال پيش زنداني هستند. اكنون نيز موج جديد دستگيريها در آستانه سالگرد قيام خرداد آغاز شده است و تا به حال دهها نفر در شهرهاي اروميه، اردبيل و تبريز بازداشت شده  و در برخي شهرها از جمله شهر خودمان تهديد به بازداشت گشته اند.

اما دستگيريها و شكنجه ها و حتي كشتار ذره اي از ايمان جوانان ترك به آينده نكاسته است. هزاران جوان در گوشه و كنار كشور اين بار نه فقط در دانشگاهها كه حتي در روستاهاي كوچك، عالمانه و شجاعانه مردم را نسبت به حقوق ملي و زباني خود آگاه مي كنند و خود را موظف مي دانند مانند يك سرباز فرهنگي جلودار مبارزه با استعمار و استثمار فرهنگي و اقتصادي حكومت فارس پرست و نژاد پرست تهران باشند. در اين مبارزه سكوت و توقفي در كار نيست. چون رودي خروشان باز ادامه خواهيم داد. امسال نيز ضمن يادبود شهداي خرداد، بدون هيچ گونه اغماضي مصرّانه بر حقوق ملي خود تاكيد مي كنيم و دوباره در روز اول اين ماه برابري ملي در كشور خواستار خواهيم شد.

 

مردم آگاه زنجان؛

 

با پيوستن به فرزندان خود براي برگزاري راهپيمايي و با ايمان به آينده و اينكه خداوند هيچ حركتي را بي اجر و نتيجه نخواهد گذاشت و با پيروي از امام شيعيان كه در اوج قدرت ظالمان شعار هيهات من ذله سر داد، روز سه شنبه اول خرداد نداي آزادگي و برابري سرداده و خون شهيدانمان را پاس بداريم.

 

ياشاسين آزادليق

ياشاسين عدالت

ياشاسين تورك

 

زنگان توركچولري

 

زمان : سه شنبه - 1/3/85  - ساعت 5 عصر

مكان : از بازار به طرف چهارراه سعدي

 

 

 

بیانیه مشترک فعالین شهر های مغان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بیز وطن مجنونو, ائل عاشیقی, صلح عسگرییک        بیز وطن نامینه اولسک، دیریلردن دیریییک

 

اهالی مومن و غیورمغان : با بر گذاری عظیم سالروز 1-خرداد 1385 غیرت ملی خود را نشان دهیم.   

اینک بار دیگر زمان آن رسیده است که بار امانتی که پدرانمان به ما سپرده اند را به مقصد خود برسانیم و به گوش باشیم که توطئه ها ، دشمنیها و خیانتهای شوونیستها و نژاد پرستان نسبت به آذربایجان تمامی ندارد . آری خرداد 1385 یاد آور قیام شرافتمندانه ملت تورک آذربایجان در مقابله با اهداف و افکار شوونیستی و پان فارسیستی و پان آریائیسم می باشد . قیامی که روح پلید سردمداران و جیره خواران نژاد پرست شوونیزم فارس را رنجاند و به آنها ثابت کرد که ملت آذربایجان در مقابل هیچ اهانت و تحقیرو خیانت و دشمنی هیچ احدی خاموش نخواهد ماند . همانطور که شاهدیم طی یک سال اخیر که از قیام خرداد ماه می گذرد با تکرار سیاستهای تغییر نیافته و قاطعانه و نژاد پرستانه با اجرای دوباره اعمال کثیف و غیر اسلامی در کشور آتش کینه و نفرت را برافروخته و حتما هم طوفان و خشم ملت مظلوممان را درو خواهند کرد .

در این یک سال با چاپ اسکناس 5000 تومانی که افتضاح افکار نژاد پرستانه مسئولین در کشور کثیرالمله را به نمایش گذاشت و دست خائنانه آنان را در محضر ملتهای غیر فارس رو کرد .

توهینهای مکرر در رسانه های گروهی به مانند روزنامه آفتاب یزد که به تبعیت از روزنامه ایران در شماره روز پنجشنبه ۲۳فروردين ماه و در صفحه ۸ آن كه در روزهاي پنجشنبه به مطالب طنز اختصاص داده مي شود،  بار دیگر با بی شرمی و وقاحت ما ترکان را سوسک خطاب کرد، پلمپ و برخورد غیر قانونی و دیکتاتورانه با تشکلها و نشریات واقعی و آگاه و هوشیار شما ملت غیور که جزباز گو کردن  درد دل ملتشان هیچ جرمی نداشتند و حتی اجرای برنامه  به زبان مادریمان را با جرم اجرای برنامه به زبان بیگانه بیان کردند ، تعقیب و تهدید مکرر و از کار بر کنار نمودن  و ایجاد موانع برای امرار معاش و به وجود آوردن جو رعب و وحشت و دستگیریهای گسترده جوانان این آب و خاک به جرم هویت طلبی و خواستار شدن حقوق اولیه و به زبان آوردن درد ملتشان ، نشان از آن دارد که هنوز مسئولین رده بالای کشور از موضع قدرت با ملت برخورد می کنند و نمی خواهند ملت آذربایجان را درک کرده و اشتباهات گذشته خود را نه تنها تکرار نکرده بلکه سعی در تشدید آن دارند و آشکارا به این سیاستها ادامه می دهند .

لذا این بار نیز مستحکمتر و باقدرت تر همچون همیشه تاریخ لرزه بر اندام استبداد و استعمار شوونیزم فارس خواهیم انداخت تا وظیفه دینی ، ملی و انسانیمان را که همانا دفاع از حقوق ، شرف و ناموس مان به واسطه فداکاریها ی الگوی دینیمان امام حسین (ع) و الگوی ملیمان بابک قهرمان عمل نموده تا روزی را شاهد باشیم که همچون تمامی انسانهای آزاده و آزاد در سراسر دنیا ما هم مثل انسان زندگی کرده و از آن لذت ببریم . بنابراین هم صدا با هم خواستار آنیم که :

1-  رسمی شدن زبان تورکی آذربایجانی در ایران با جمعیت بالغ بر 35000000 نفرکه اکثریت ایران را شامل می شود .

2-     ایجاد کانال سراسری و مستقیم تلویزیونی به زبان واقعی تورکی نه مثل شبکه های فارس شده  استانی .

3-     ایجاد ایستگاه رادیویی سراسری برای استفاده در سراسر کشور به زبان تورکی آذربایجانی

4-  ایجاد روزنامه های سراسری به زبان مادریمان با بودجه دولت همچون روزنامه های دولتی فارس زبان مثل روزنامه ایران ، آفتاب یزد ، شرق و ...  .

5-  اختصاص بودجه در خور توجه و قابل قبول به استانها و مناطق تورک زبان برای جبران خیانتها و عقب ماندگی های گذشته .

6-     آزادی تمامی فعالین هویت طلب و رعایت حقوق انسانی و شهروندی و اسلامی ملت تورک آذربایجان در ایران .

7-     خارج کردن استانها و مناطق تورک زبان از بن بست اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی .

8-  برگرداندن نام  آذربایجان بر روی تمامی استانها ی: همدان ،زنجان، قزوین، اردبیل و اراک و قسمتهایی از گیلان و کردستان و تهران که بواسطه اجرای سیاستهای نژاد پرستانه از روی مکانهای جغرافیایی ما برداشته شده است . و برگرداندن نامهای اصیل بومی بر کلیه مناطق تورک نشین در ایران .

9-  عذر خواهی صریح و شفاف تمام مسئولین استانی و کشوری از رسانه ملی به خاطر تمامی خیانتها و سهل انگاری ها و توهینها و دشمنیهایی که خواسته یا نا خواسته به واسطه بی لیاقتی آنان باعث نابودی ملت و خاکمان شده از ملت آذربایجان با عمل کردن و احترام به حقوق انسانی ،اسلامی و شهروندی این ملت که به جزئیات نپرداختیم اتحاد ملی وانسجام اسلامی صورت خواهد گرفت نه با عوام فریبی و شعار گونه برخورد کردن .

 در آخر از ملت غیور اردبیل خواسته می شود که هم صدا و هم زمان با دیگر شهرهای آذربایجان در سراسر کشور به خیابانها آمده و تنها با سر دادن شعارهایی که احقاق حقوقشان را می طلبد شهرمان را به عطر غیرت و شرف و ناموس مزین کنیم و از هرگونه برخوردها و رفتارهای غیر منطقی و تحریک آمیز که منجر به تخریب و به آتش کشیده شدن آماکن ، ادارات وبانکها خواهد شد کاملا خودداری کنیم . ما ملت آذربایجان می خواهیم با تظاهرات عمومی و مدنی صدایمان را به وجدانهای آگاه و بیدار برسانیم و اتحاد و انسجاممان را در برابر دشمنان به نمایش گذاریم .

 

وعده ما : همزمان و هم صدا با تمامی شهرهای آذربایجان ( تبریز ، ارومیه ، زنجان ، مرند ، خوی ، مشگین شهر ، میاندوآب ، اردبیل ، میانه ، مراغه ، سراب ، ابهر ، طارم ، خلخال ، تهران ، سلماس ، اهر ،ماکو ، همدان ، ساوه و ...

 

 روز سه شنبه یکم خرداد ماه 1386 ساعت مراکز شهر و چهار راه های اصلی شهر

 

 شعارها : هارای هارای من تورکم ، یاشاسین آذربایجان ، بیز اولمکه حاضیروک بابکین

سربازییوک ، تورک دیلی اولن دئییل    باشقا دیله چونن دئییل ، جان جان آذربایجان، آذربایجان یاتماییب    اوز شرفین ساتماییب ، آند اولسون ستار خانا     دوشمان گرک اودلانا ، آنا دیلده مدرسه ، یوخ ساتقینین حیاسی     میللتینه وفاسی ، اولوم اولسون ساتقینا ، قیزیل قانا ببلننوک   آزادلیقی بیننوک ، اردبیللی یاتماییب   اوز شرفین ساتماییب ، اردبیللی یاتماییب  تبریزینی ساتماییب ، قوی آج اولوم   تورک اولوم ، بوتون تورکلر ایتیحاد ایتیحاد ، اردبیللی اویاقدی    اوز دیلینه دایاقدی و

                                       یاشاسین آذربایجانین قهرمان میللتی - حرکت ملی آذربایجان