خبر اختصاصی اویرنجی : ساعت 10 صبح روز شنبه پنجم خرداد-دانشگاه تبریز

ادامه تحصن دانشجویان آذربایجانی

هم اینک صدها تن از دانشجویان دانشگاه تبریز با تجمع مقابل دانشکده دامپزشکی نسبت به بازداشت غیر قانونی نادر مهد قره باغ دانشجوی دانشکده برق اعتراض می کنند. تحصن و اعتراض دانشجویان که از چهارشنبه شروع شده بود، امروز نیز ادامه خواهد یافت. پلاکاردهایی با مضامین شعارهای ملی آذربایجان در دست دانشجویان دیده می شود. در یکی از پلاکاردها نوشته شده است" بازداشت غیر قانونی نادر قاراباغرا توسط نیروهای غیر مسئول محکوم می کنیم".

در انتشار این خبر ما را یاری کنید.

گله جک بیزیمدیر

 

بيانيه "مجمع دانشگاهيان آذربايجاني"پيرامون حوادث اولين سالگرد حماسه خرداد

ملت شريف و تاريخ ساز آذربايجان بار ديگر در خرداد1385 هوشياري و بيداري ملي خود را نشان داد و طي يك حركت خودجوش و ملي،جهت تحقق حقوق بحق بشري و قانوني خويش به پا خاست.

كاسه صبر و تحمل آذربايجان در برابر انواع تحقيرها،تبعيض ها و تهمتها لبريز شد و اين ملت نستوه در راستاي اعتراض به عملكرد ها و سياستهاي و تامين منافع ملي خويش به خيابانها آمده و با برگزاري ميتينگ ها و راهپيمائي هاي آرام و مسالمت آميز،خشم و انزجار خويش را نسبت به تبعيض هاي اعمالي در ابعاد مختلف اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي و سياسي به گوش جهانيان و مسئولين ذيربط رسانيد.

 

متاسفانه اين بار هم آذربايجان مظلوم بسان يكصد سال اخير، دوباره به جاي دست يافتن به خواسته هاي خويش، شاهد پرپر شدن فرزندان عزيزش شد و در غم فراق جمعي از جوانان و آينده سازان منطقه به سوگ نشست.

دستگيري،شكنجه،تهديد،اخراج از دانشگاه و محل كار،تبعيد و...از جمله هزينه هائي بود كه فرزندان غيور و متعهد اين ديار در قبال فداكاريهاي خويش در خرداد85 پرداختند.

بنا به نظر بسياري از كارشناسان و تحليل گران، انتظار مي رفت بعد از حماسه جاويد خرداد85 دولتمردان با درك پيام اين اعتراضات به خواسته هاي انساني اين ملت تمكين نمايند.

متاسفانه عملكرد آنها نشان داد كه چشم خود را بر حقايق فرو بسته اند و نمي خواهند واقعيت را ببينند.آنان سعي كردند با پاشيدن نمك روي زخم هاي ورم كرده اين ملت، همچنان به سياستهاي شوونيستي خويش ادامه دهند.بطوريكه به جاي دلجوئي از ملت مظلوم و داغديده آذربايجان شروع به دستگيري فله اي فرزندان رشيد اين منطقه نمودند.

اين در حالي بود كه با نامگذاري سال 1386 بنام "اتحاد ملي و انسجام اسلامي"انتظار مي رفت جبران مافات شده ودر سال جديد گامهاي نويني در راستاي تامين حقوق ملل و اقوام كشور برداشته شود.

عملكرد مسئولان كشوري بويژه در برخوردهاي چكشي و امنيتي با فعالان حركت در چند ماه اخير و بخصوص سالگرد حماسه جاويد خرداد 85 نشان داد هيچ اعتقادي به برقراي اتحاد واقعي و عدالت اجتماعي وجود ندارد.

 

در اولين سالگرد حماسه خرداد، بار ديگر آذربايجان قهرمان بپا خواست و عليرغم تمام فشارها و محدوديتهاي ايجاد شده، فرياد آزادي خواهي ، هويت طلبي ، مبارزه با شوونيست و آپارتايد را بار ديگر به گوش جهانيان رساند.

مراسم گراميداشت اولين سالگرد حماسه 85 در شهرهاي مختلف آذربايجان نشان داد كه فرياد هويت طلبي اين ملت روز به روز به مسير اصلي خويش نزديك شده و با عزمي راسخ سعي دارد تمامي موانع موجود را برداشته و ملت را به سرمنزل مقصود برساند.

"مجمع دانشگاهيان آذربايجاني" ضمن ابراز تشكر و قدرداني از حركت مدني اقشار مختلف ملت در گراميداشت سالگرد حماسه جاويد خرداد85،بار ديگر از مسئولان كشور مي خواهد فرياد رساي ملت آذربايجان را بشنوند و به جاي امنيتي نمودن فضا ي شهرهاي مختلف آذربايجان،زمينه را جهت تحقق خواسته ها ي قانوني و بديهي اين ملت مظلوم فراهم نمايند.

همچنين مجمع خواهان آزادي سريع دستگيرشدگان بوده و خواستار درك شرايط و واقعيت هاي موجود آذربايجان مي باشد. بديهي است ادامه اين روند موجب متشنج شدن بيش از پيش فضاي اجتماعي و سياسي آذربايجان خواه بود.

والسلام

2/3/1385

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني Azbiltop))

 

قطعنامه شماره يک متحصنين دانشگاه تبريز

يك سال از قيام ملي و مدني ملت آذربايجان در برابر تحقير و تبعيض و سياست متعفن يكسان سازي فرهنگي در ايران ميگذرد. ولي از به ظاهر كميسيون تحقيق، نه در اين مورد گزارش و خبري به گوش ميرسد و نه حتي كلمهاي در ابراز همدردي و يا معذرت خواهي از ساحت اين ملت شريف. خون دل مادران زندانيان و پشت خميده پدران شهيدان اين قيام، گواه سربلندي اين ملت سرفراز است و تو انگار اكنون مقتول در جايگاه قاتل متهم هستي و قاتل مدعيالعموم.

در اين ميان خبر برگزاري مراسم بزرگداشت اين قيام عزيز توسط فرزندان قهرمان آذربايجان و پاسداشت خون شهيدان، دل هر طالب حقي را از شعف ميلرزاند. دگر بار ملت ما زنده بودن خود را در هر كوچه و برزن و بر سر هر ميدان و خياباني فرياد خواهد زد. دريغا كه گوش ناشنوا به فرياد درد آميز ما شنوا نميشود.

و اينك

صداي همكلاسي و دوستمان در ميان ما و در كلاس درسمان خالي است. صداي او انگار در دانشگاه ميپيچد كه هل من ناصر ينصرني.

بيش از ۴۸ ساعت است كه هيچ خبري از نادر نيست. دست بر دعا و چشم به راه و گوش به زنگِ سخني از مسؤولين دانشگاه در حمايت از برادرمان نشستهايم. افسوس كه مسئولين دانشگاه بي هيچ دغدغهاي ( حتي در ظاهر براي دلگرمي) فرياد وا اسفا سر ميدهند كه صداي دانشجو چرت نيمروزشان را پاره ميكند. دوبار اعلان تحصن دانشجويان معترض به بازداشت غير قانوني و غير مسئولانه گويي نغمهاي ناخوشايند است كه با وعده و وعيدهاي توخالي ايشان براي مدتي قطع خواهد شد.

هم اكنون دل دردمند فرزندان اين ملت محتاج خبري است از آزادي نادر. دانشجويان متحصن در اين ميان دوباره بنا بر وظيفه عرفي و انساني، مسئولين دانشگاه و حراست را خواستار پيگيري وضعيت هم دانشگاهي خود از طريق نهاد حراست و مسئولين دانشگاه ميباشند و همچنين در صورت عدم توجه به اين خواسته مشروع و برحق دانشجويان متحصن ديگر بار اعلام ميداريم؛ فرزندان خستگيناپذير ملت آذربايجان حق تمامي اقدامات مدني و قانوني بعدي را تا حصول تمامي اين خواستهها براي خود محفوظ ميدانند.

باشد كه همه ما آمرزيده خداي حق دوست باشيم.

 

قطعنامه شماره دو متحصنين دانشگاه تبريز

نادر مهد قره باغ را آزاد کنید

ما جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز ضمن اعلام حمایت از حرکات مدنی و دموکراتیک و ضمن پاسداشت روز ۱ خرداد سالروز اعتراضات مدنی مردم آذربایجان برعلیه ظلم و تبعیض و تحقیر,خواستارروشن شدن وضعیت وآزادی همکلاسی و دوستمان نادر مهد قره باغ, دانشجوی دستگیر شده در روز ۱ خرداد توسط نهادهای غیر مسئول نا مشخص هستیم.

نظر به اینکه فرصت اعلام شده در بیانیه شماره ۱ دانشجویان ظهر امروز ۰۳/۰۳/۱۳۸۶ ساعت ۱۲:۰۰ به پایان رسیده است, ما دانشجویان اعتراض خود را نسبت به نقض قوانین شهروندی و نقض حقوق بشر تا زمان آزادی بی قید و شرط دوستمان ادامه خواهیم داد و حق تمامی اقدامات مدنی بعدی را برای خود محفوظ می دانیم, این اقدامات طی بیانیه های بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

جنبش دانشجوئي آذربايجان-تبريز

 

مصاحبه روزآنلاين با داوود خداکرمي دبیر جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان

جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان از جمله تشکل هاي دانشجويي فعال در سطح دانشگاه هاست که چند هفته قبل مجوز فعاليت ان لغو شد و امروز مانند بسياري از تشکل هاي دانشجويي بدون مجوز فعاليت ميکند. داود خداکرمي دبير اين تشکل دانشجويي در گفتگو با روز به وضعيت فعاليت هاي دانشجويي در دانشگاه زنجان و همچنين دستگيري هاي اخير در آذربايجان مي پردازد.

جمعيت اسلامي دانشجويان چند هفته پيش غيرقانوني اعلام شد. لطفا بفرمائيد که وضعيت اين تشکل به کجا کشيد و چگونه لغو مجوز شد؟
دانشگاه طي حکمي که در تاريخ ۲۶ اسفند ابلاغ کرد مجوز تشکل را لغو کرد. بعد از عيد ما اعتراضيه اي به اين حکم ارائه داديم و همراه آن نيز از هيأت نظارت دانشگاه زنجان نيز شکايت کرديم. طبق قانون بايد ظرف مدت ۱۵ روز اعتراض و شکايت ما از طرف دانشگاه به هيات نظارت مرکزي ارسال شود و اين هيات موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نتيجه تجديد نظر را اعلام کند که اين حکم (حکم هيات نظارت مرکزي ) قطعي خواهد بود. ضمنا جمعيت اسلامي طي اطلاعيه اي رسمي که در جرايد نيز منتشر شد، راي هيات نظارت دانشگاه زنجان را به دليل تخلفات مکرر و نقض مکرر آيين نامه ها و قوانين فاقد اعتبار دانست و آنرا قبول نکرد واعلام کرد که اين هيات فاقد صلاحيت رسيدگي به تخلفات تشکلها است.

در همين حال، با وجودي که طبق قانون تا صدور راي نهايي از سوي هيات نظارت مرکزي فعاليتهاي تشکل به حالت قانوني ميتواند ادامه يابد، مسئولين دانشگاه طي اقدامي غير قانوني دفتر جمعيت را پلمپ و تمامي اموال آن را که اکثرا وسايل شخصي اعضا بود توقيف کردند. آنان حتي تقاضاي ارائه مهلت جهت برداشتن اموال شخصي دانشجويان را رد کردند. بعد از آن و طي جلسات متعدد اعضاي تشکل، تصميم گرفته شد با مسئو لين دانشگاه در مورد اين موضوعات گفتگو شود تا شايد قضايا با مسالمت حل شود اما باز هم مسئولين هيچ گونه همکاري نکردند.اين را هم بايد اضافه کنم که دانشگاه حتي دو نشريه جمعيت اسلامي به نامهاي، آراز سسي و آچيق سؤز رانيز توقيف کرده است.

واکنش رسمي مقامات دانشگاه به درخواست هاي شما و اعتراض به توقيف تشکل شما چه بوده؟

آنها حتي در گفتگوها اعلام کردند که کوچکترين اعتراض از سوي دانشجويان ترک زبان را شديدا سرکوب خواهند کرد. البته آنان خيلي نگران تکرار تحصن ۳۰ ارديبهشت سال قبل بودند ولي با در نظر گرفتن برخي مسائل، صلاح در اين ديده شد که فعلا اعتراضات به صورت تجمع يا موارد مشابه نباشد.ظاهرا فعلا از نظر آنان جمعيت اسلامي ديگر تمام شده اما به صورت رسمي اظهار نظري نکرده اند. اما در ديدار با اعضاي تشکل فعاليت تشکل را غير قانوني قلمداد کرده اند.

آيا کسي در کميته انضباطي در ارتباط با فعاليت هاي جمعيت احضار و يا محکوم شده؟

نه، روش دانشگاه احضار مستقيم نيست. آنها به صورت غيرمستقيم سعي ميکنند بچه ها را بترسانند. در اين خصوص تهديد به سرکوب شديد هر گونه اعتراض از سوي معاونت دانشگاه مويد اين مطلب است. الان هم با استفاده از برخورد با اراذل و اوباش و بد حجابي سعي ميکنند برخي فعالان دانشجويي را هم مرعوب سازند که اين امر با اطلاع رساني هاي هفته هاي قبل در مورد احضار 35 نفر به کميته انضباطي فعلا مسکوت مانده و احضارها متوقف شده است. ولي احتمال دارد در تابستان به سراغ برخي دانشجويان بروند.

اصولا فعاليت هاي جمعيت اسلامي دانشجويان چه بود که باعث شد مجوزش را لغو کنند؟

تلاش در جهت نهادينه کردن تنوع فرهنگي و دفاع از حقوق مليتها با محوريت ملت ترک آذربايجان. در همين راستا از بدو تاسيس با برگزاري برخي ميزگردها با حضور فعالان قومي فارس، کرد، ترک، عرب و سعي مادر جهت ارائه راهکارهاي مقبولي بوده براي رفع تبعيضات و ظلمهاي فراواني که در حق ملل غير فارس در ايران روا داشته ميشود. در عين حال با توجه به اکثريت دانشجويان ترک در دانشگاه زنجان، اين تشکل تلاش ميکرد به نحو خوبي از تمامي پتانسيل ها بهره گيرد. با برگزاري انتخابات جمعيت اسلامي در اسفند(که مجوز آن کلا بررسي نشد) تا اندازه زيادي به اين هدف نزديک ميشديم و دانشجويان به آگاهي کامل ميرسيدند که اين امر با توجه به تاثير مثبت دانشگاه روي خانواده ها و جامعه براي حاکمان زياد خوشايند نبود.

آيا براي لغو مجوز تشکل شما دليل روشني ارائه کردند؟

آنان حتي نتوانستند اتهام درستي متوجه ما سازند. در کل گفتند ما موظفيم مانع از فعاليتهاي جمعيت شويم. برخي اتهامات کلي چون استفاده از زبان بيگانه، ملت قلمداد کردن قوم ترک، تجمع در روز جهاني زبان مادري در دانشگاه و برخي اتهامات ديگر را مطرح کردند که پايه و اساسي نداشت.

رضا عباسي، يکي از اعضاي اين تشکل زنداني بود که چند روز پيش آزاد شد. آيا آزادي ايشان قطعي است؟

تا آنجا که اطلاع داريم قطعي است. رضا عباسي عضو هيئت موسس جمعيت و اولين دبير اين تشکل بود. البته آزادي او يک ماه زودتر انجام گرفت ونحوه آزادي نيز کمي غير عادي است.

ظاهرا به خاطر سالگرد تظاهرات مردم آذربايجان عده اي دستگير شده اند. در اين زمينه چه اطلاعاتي داريد؟ در زنجان هم کسي دستگير شد؟

به دليل دستگيريهاي گسترده و عدم دسترسي کامل به همه فعالين و نيز مردم عادي که در اين روزها دستگير شده اند آمار کاملا دقيقي از آنان در دست نيست و فعلا آمارها و اسامي همان هايي هستند که در سايت ها اعلام شده اند. هر چند در زنجان هم اکثر فعالان را به بهانه هاي مختلف تحت فشار قرار داده و به آنها گفته اند در اين مدت مراقب حرکات خود باشند. با اين وجود شهر زنجان ديروز به پادگان نظامي تبديل شده بود. حکومت نظامي، به ويژه در مرکز شهر حکمفرما بود و متاسفانه به دليل عدم ارتبا ط تلفني (به خاطر کنترل آنها) از آمار کاملا دقيق دستگيريها و احضارها نميتوان صحبت کرد ولي شدت برخوردها بسيار بالا بود.

در زنجان تجمعي هم بوده؟

با وجود اينکه جوانان و حتي دانش آموزان زيادي براي شرکت در تجمع در پياده روها حضور داشتند ولي به دليل جو کاملا امنيتي و نظامي شهرهر گونه حرکت کوچک نيز از سوي ماموران سرکوب ميشد.

در شهرهاي ديگر چطور؟

تا آنجايي که اطلاع دارم در تبريز تجمعي صورت گرفته ولي شاهدان عيني که از تبريز خبر ميدادند جو امنيتي و نظامي آنجا را بسيار شديدتر توصيف ميکردند. برخوردي هم بين ماموران با مردم روي داده که با دستگيري عده اي به پايان رسيده است.

اطلاع داريد در تبريز چند نفر بازداشت شدند؟

بله، گفته ها حاکي از دستگيري صدها نفر است که برخي قبل از تجمع و در آستانه سالگرد اول خرداد و برخي نيز در حين تجمع دستگير شده اند.

وضعيت در دانشگاه ها چطور بود؟

در دانشگاهها هم به دليل ايجاد جو رعب و وحشت و نيز فرا رسيدن امتحانات اعتراضي صورت نگرفت.

در ارتباط با حرکت هاي دانشجوي در تهران و فشارهايي که بر دانشجويان علامه و امير کبير هست چه نظري داريد؟

حاکميت تمام تلاش خود را جهت برخورد با هر گونه حرکت اعتراضي بکار گرفته و هر حرکتي را بشدت سرکوب ميکنند. از حرکات و اعتراضات معلمان، کارگران و زنان تا فعالان قومي، همه سرکوب ميشوند. در اين ميان جنبشهاي دانشجويي به دليل حرکت در خط مقدم اعتراضات و نيز اگاه سازي و تاثير مثبت فراوان در دانشگاه و به تبع آن در جامعه، به صورت گسترده تري زير ذره بين قرار گرفته و به طرق مختلف، حتي با ايجاد جريانهاي موازي در دانشگاهها، تلاش ميکنند علاوه بر ممانعت از حرکتهاي پرشور دانشجويي، هرينه هاي اين برخوردها براي حکومت کمتر شود. وظيفه همه دانشجويان است که از دانشجوياني که زير فشار هستند حمايت کنند.

بعضي ها اين سرکوب گسترده دانشجويان را به وقوع انقلاب فرهنگي دوم تعبير مي کنند. به نظر شما آيا انقلاب فرهنگي ديگري مي تواند بوجود ايد؟

اکنون براي اين کار يا بايد اکثريت دانشجويان را اخراج کنند که کاري محال است و يا بايد شکست را بپذيرند. مطمئن باشيد که اين فضا شکسته خواهد شد و حداقل در دانشگاهها از سال آتي انتظار واکنشهاي برابر را داريم؛ به ويژه در مورد مسائل مربوط به آذربايجان. دانشگاهها اکنون هم ساکت نيستند و همواره پيشتاز حرکات هستند ولي ممکن است که در برهه خاص کنوني شيوه هاي اعتراض ومقابله متناسب جو حاکم تغيير کند که اين حاکي از درايت دانشجويان دارد و حرکاتي که در تلاش باشد تا دانشجو را تضعيف کند بجز در مواردمقطعي محکوم به شکست است.

چمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان از چه تاريخي تاسيس شده و شما از کي دبير جمعيت هستيد؟

جمعيت از سال ۱۳۷۹ تاسيس شده است و من در دوره پنجم شوراي مرکزي به عنوان دبير برگزيده شدم. شروع کار ما از ابتداي سال 85بوده است. ضمن اينکه بايد اضافه کنم که بعد از پلمپ جمعيت اسلامي طي جلسه اي که با اعضاي تشکل صورت گرفت يک کميته با نام اوليه کميته بازگشايي جمعيت تشکيل شده که موظف است همراه شوراي مرکزي به امور هويت طلبي دانشگاه و نيز کارهاي مربوط به باز گشايي جمعيت رسيدگي کند.

در صورتي که دانشگاه بر تصميم خود مبني بر غيرقانوني بودن فعاليت هاي تشکل شما و همچنين اعمال فشار بر دانشجويان اصرار ورزد، شما چه اقدامي خواهيد کرد؟

در اين صورت جمعيت اسلامي تصميمات جديدتري را اتخاذ خواهد کرد. آنچه مسلم است اينکه فعاليتهاي تشکل ادامه خواهد يافت و ما همانطور که در اطلاعيه خود اعلام کرده ايم راي هيات نظارت را قبول نداريم و آنان را فاقد صلاحيت ميدانيم.تهديدات و تعليقهاي مقطعي و حتي زندان نميتواند دانشجويان هويت طلب را از راهي که در پيش دارند باز دارد و کوچکترين خللي به آن وارد نخواهد ساخت بلکه عزم آنان را براي فعاليتهاي بيشتر جزم خواهد کرد. وقتي در دانشگاه زنجان حتي براي کارهاي فرهنگي چون نمايشگاه کتاب يا شب شعر ترکي يا حتي کنسرت موسيقي ترکي مجوز صادر نميشود ديگر نميتوان انتظار ساکت ماندن دانشجويان را داشت. يقينا انان از ادامه چنين روندي ناراضي هستند.

 

هيچ دانشگاهي حق جلوگيري از انتشار نشريات به زبان قومي و محلي نظير تركي، كردي و را ندارد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

اولين جلسه كميته مركزي ناظر بر نشريات دانشجويي وزارت علوم با حضور معاون و مدير فرهنگي وزارت علوم، سرپرست خانه نشريات دانشجويي، يك حقوقدان و دو نماينده دانشجويي در وزارتخانه برگزار شد.

يوسف دانشي، عضو دانشجويي كميته ناظر بر نشريات دانشجويي وزارت علوم با اعلام اين خبر به خبرنگار صنفي فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: در اين جلسه مباحثي نظير طرح اشكالات آيين‌نامه‌اي نشريات دانشجويي، بررسي پرونده‌هاي چند نشريه دانشجويي، استعلام مواردي مانند نداشتن مشروطي مديرمسئولان نشريات در ۲ ترم متوالي يا ۳ ترم غيرمتوالي و عدم امكان چاپ نشريه از سوي مديرمسئولان كه بدون مجوز اقدام به چاپ نشريه نمايند، بيان شد.

وي ادامه داد: يكي از مصوبات كه در اين جلسه تصويب شد، ارائه آيين‌نامه نشريات دانشجويي به مديرمسئولان پيش از چاپ نشريه و يا برگزاري كلاسهاي آموزشي در اين زمينه به مدير مسئولان بود.

دانشي درباره چاپ نشريات محلي و قومي اظهار داشت: در اين جلسه عنوان شد هيچ دانشگاهي حق جلوگيري از انتشار نشريات به زبان قومي و محلي نظير تركي، كردي و را ندارد مگر آنكه نشريه تخلف داشته باشد.

وي در مورد چاپ نشرياتي كه مجوزشان لغو شده نيز افزود: در اين موارد ارجاع مي‌شود به قانون مطبوعات كه طبق آن جرم محسوب مي‌شود و فرد بايد در كميته انضباطي پاسخگو باشد.

دانشي با بيان اينكه يكي از مسائل مهم بيان شده در اين جلسه بررسي مشكلات دانشجويان پيام نور در زمينه فرهنگي و نشريات بود اذعان داشت: براي رفع اين مشكل دكتر اسلامي مدير كل فرهنگي وزارت علوم با مدير كل فرهنگي دانشگاه پيام نور جلساتي داشته و خواهند داشت.

عضو دانشجويي كميته ناظر بر نشريات دانشجويي وزارت علوم تصريح كرد: نشريات كليه تشكلهاي دانشجويي دانشگاهها نيز تنها با مجوز كميته ناظر دانشگاه اجازه چاپ دارند.

دانشي در خاتمه گفت: براي بررسي چند پرونده نشريه دانشجويي ديگر جلسه‌اي طي ۳ يا ۴ هفته آينده برگزار خواهد شد.

 

 

شهادت حداقل یک نفر در قیام تبریز

 

اخبار تایید نشده ای حکایت از شهادت دست کم یک نفر در قیام ملی نخستین سالگرد سلسله قیامهای ضد آپارتاید ملت آذربایجان در روز اول خرداد ماه، در تبریز منتشر شده است. از عموم فعالین حرکت ملی درخواست می شود در خصوص صحت یا سقم این خبر ما را یاری دهند.

 

 

 

دانش آموزانی که در قیام تبریز شرکت داشتند در مدارس تحت فشار شدید قرار گرفتند

مطابق خبری که از تبریز دریافت کرده ایم برخی از دانش آموزان شرکت کننده در قیام که شناسایی شده اند از طرف مدیران مدارس به شدت تحت فشار قرار گفته اند. این دانش اموزان به زندان، اخراج از مدسه و یا عدم امکان شرکت در امتحانات ثلث سوم تهدید شده اند.

 

شاهدین از سرکوب وحشیانه قیام مردم تبریز در اول خرداد ماه سخن می گویند

براساس اخباری که از شاهدین قیام اول خرداد ماه دریافت کرده ایم، نیروهای سرکوب رژیم بصورت وحشیانه ای به ملت آذربایجان حمله ور شده اند.

یکی از شاهدین می گوید که نیروهای ضد شورش سوار بر موتورهای پرشی، با سرعت بالا به داخل مردم هجوم می بردند و به قصد برخورد با جوانان آنها را زیر می گرفتند. در پی این حملات چندین نفر بصورت هولناکی مجروح شدند.

یکی دیگر از شاهدین می گوید در قیام تبریز، دختر بچه 12 ساله ای که به دلیل وحشت شدید شوکه شده و در وسط  حمله نیروهای ضد شورش قرار گرفته بود به شدت زخمی شد و این نیروها بدون توجه به اوضاع دردناک این طفل، لگد کنان از روی وی عبور کردند. پیکر زخمی این دختر توسط نیروهای رژیم از صحنه خارج شده است.

شاهد دیگری اظهار می دارد که چند تن از جوانان با مشاهده حمله جنون آمیز نیروهای سرکوب، با موافقت یکی از خانواده ها، در خانه ای پناه می گیرند.  متاسفانه با آگاهی مامورین از التجاء جوانان به آن خانواده هویت طلب،  به سرعت وارد عمل شده و قبل از هر اخطاری، در داخل آن خانه گاز اشک آور پرتاب می کنند.

 

 اسامی جدیدی از بازداشت شدگان تبریز

براساس اخباری که از تبریز دریافت کرده ایم آقایان؛ رضاقلی زاده، محمد رهبری و حمید دودانگه در تبریز بازداشت شده اند.

 

 اوریادلی در قم بازداشت شد

ائلش اوریادلی (اسفندیار عابدینی) شاعر و نویسنده و پژوهشگر تورک صبح 3/3/1386 در قم دستگیر شده است و به اطلاعات قم برده شده و پس از چند ساعت آزاد شده است و دوباره در شامگاه همانروز دستگیر شده است و هنوز از آزادی ایشان خبری در دست نیست. دستگیری ایشان به احتمال زیاد در رابطه با تجمع روز جمعه در حرم مطهر حضرت معصومه (ع) صورت گرفته است.

 

 

 ايران آذربايجانيندا اعتراض و حبس دالغاسی

قولاق آسين: آمريکانين سسی راديوسونون دائمی ده ييرمی ماسا صوحبتی
آمريکانين سسی راديوسونون دائمی ده ييرمی ماسا صوحبتی-
25/05/2007

بو گونکو صحبتيميزين موضوعسو ايران آذربايجانيندا 2006- جی ايل مای حادثه لرينين ايلدونومو، بو هفته تبريز و باشقا شهرلرده کئچيريلن اعتراض دالغاسی، تضييق لر و بونا بين الخالق تشکيلاتلارين مناسبتينه حصر ائتميشيک. قوناقلاريميز استودياميزدا گونئی آذربايجان تی وی نين رهبری احمد اوبالی، تورکيه دن آذربايجانلی سياسی محبوسلاری مدافعه کميته سينين سوزچوسو عليرضا جوانخت قولونجو و باکی دان سياسی شرحچی زردشت عليزاده اولوب. وئرليش زامانی بين الخالق عفو تشکيلاتی نين لندن ده کی سوزچوسو دروری دايکين دا شرح لری تقديم اولونوب.

 

اخبارهولناک از شکنجه فعالین در بازداشتگاه آپارتاید

اخبار بسیار هولناکی از شکنجه فعالین دربند در زندان آپارتاید منتشرشده است. برخی از این شکنجه ها به قرار ذیل  است:

-         لخت کردن فرد در برابر چشم مامورین و اهانتهای جنسی

-         ادرار کردن بر روی فرد

-         ضربه زدن به  بیضه فرد بازداشت شده

-         زدن ضربات متعدد با کابل و شلاق بر همه جای بدن

-         استفاده از باتوم الکتریکی

-        شکستن استخوان بینی، دنده، انگشت، دست، زانو و پای برخی از بازداشت شدگان با ضربات چماق و میله گرد

-         وارد آوردن ضربات بسیار شدید به جمجمه

 

 عکسی وحشتناک از جنایات نیروهای انتظامی  در ایران تحت نام مبارزه با اراذل

بر روی عکس کیلیک کنید: