http://dustaq.blogspot.com

 

بلاتکلیفی سعید متین پوردر اداره اطلاعات زنجان

 

بی اطلاعی دستگاه قضایی در زنجان از وضعیت سعید متین پور

 

سعید متین پور فعال حقوق بشر وفعال ترک در زنجان که روز جمعه 4/3/86 توسط ماموران اداره اطلاعات زنجان در منزلش، دستگیر شده بود همچنان در حالت بلاتکلیفی به سر می برد.

عطیه طاهری همسر متین پور در مصاحبه با خبرنگار وبلاگ دوستاق اظهار داشت که طی مراجعاتی که به دادسرا وداگستری زنجان داشته است مسئولین دادگستری از داشتن هرگونه پرونده ای به نام سعید اظهار بی اطلاعی کرده اند.همچنین دادستان زنجان (گل محمدی) از ملاقات با خانواده متین پور امتناع می ورزد واز اعلام جرم وعلت دستگیری متین پور امتناع می کند.

طبق گفته خانم طاهری ،این در حالی است که مسئولین اداره اطلاعات زنجان مسئولیت بازداشت  متین پور را برعهده گرفته اند وطبق قانون اداره اطلاعات بدون حکم قاضی اجازه بازداشت هیچ متهمی را ندارد.

بازداشتهای خارج از رویه قضایی در زنجان در حالی صورت می گیرد که تمامی اعتراضات فعالین ترک به صورت کاملا مدنی و به دور از هرگونه قانون شکنی بوده است ودستگاه قضایی و اطلاعاتی سعی دارد تا با   نگه داشتن متهمین در حالت بلاتکلیفی خانواده های آنان را زیر فشار قرار دهد.

 

متین پور چندی پیش نیز در جریان تجمعات روز جهانی زبان مادری در زنجان دستگیر وپس از 10 روز بازداشت موقت، آزاد شده بود