اخباری از وضعیت حقوق بشر در آذربایجان:

ارومیه :

به 3 نفر از دانشجویان حکم اخراج از دانشگاه صادر شده است. که برای خانم مهسا مهدیزاده و بهنام نورمحمدی حکم اخراج ابلاغ شده  ولی برای  اکبر پاشایی هنوز حکم ابلاغ نشده است. ارومیه هنوز از وضعیت امنیتی خارج نشده است.

خوی:

دادگاه 3 نفر از دستگیرشدگان حوادث 2 اسفند در خوی برگزار گردید. ابراهیم جعفرزاده دبیر سابق موسسه اورین خوی، عباس حاجیلو و شیرزاد حاجیلو دبیر فعلی موسسه اورین( پدر و پسر) افرادی بودند که محاکمه شدند. هنوز حکمی در این مورد برای ایشان صادر نشده است.

قوشاچای(میاندواب)

افراد دستگیر شده در قوشاچای نیز از ملاقات با خانوادههایشان ممنوع شدهاند و در انفرادی بسر میبرند. هر روز سه نفر به دادگاه برده شده و مورد بازپرسی قرار می گیرند  و دوباره به اداره اطلاعات عودت داده میشوند. 4 نفر از دستگیرشدگان قوشاچای  نیز به اطلاعات ارومیه انتقال داده شدهاند.

در بین دستگیر شدگان اسامی افراد زیر قرار دارند: بهبود قلیزاده، جلال کوردریلو(دبیر دبیرستان)، شاهین حسنی( دبیر دبیرستان و دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه آذربایجان)، شاهرخ فرامرزی، محسن فرامرزی، امیر آقایی، داریوش عندلیبی، ولیا.. ظهرابی، علی سلطانی  و .....

در قوشاچای به وکلای زندانیان اجازه بررسی پرونده داده نشده است و  از طرف نیروهای امنیتی اینگونه عنوان شده است که وکیل برای این افراد به درد نمیخورد.

تبریز:

هنوز تبریز از وضعیت امنیتی خارج نشده است و تعداد زیادی از دستگیر شدگان در زندانهای انفرادی اطلاعات قرار دارند. اسامی تعداد زیادی از زندانیان هنوز اعلام نشده است، بر عهده سازمانهای حقوق بشری است که از وضعیت زندانیان در آذربایجان آگاهی یافته و حاکمیت را برای جلوگیری از اقداماتا جریانات موازی تحت فشار قرار دهند.

زنجان: سعید متینپور فعال شناخته شدة زنجانی ( نویسنده، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر) و جلیل غنیلو از فعالین حرکت ملی از دیدار با خانواده خود هنوز محروم هستند  و تحت فشارهای روحی و جسمی قرار دارند.

اردبیل:

 در اردبیل نیز تعداد زیادی از افراد در زندان بسر میبرند.

سولدوز:

دستگیر شدگان تحت فشارهای روحی و روانی قرار دارند و به علت جو اختناق خیلی شدید اخبار وضعیت زندانیان این شهر به سختی در دسترس قرار میگیرد.

 

از شهرهای دیگر آذربایجان؛ خلخال، اهر، مهاباد، سلماس، مشکین شهر، سایین قالا(شاهین دژ)، تیکان تپه(تکاب) و....گزارشات زیادی در ارتباط با اختناق و فشار به فعالین حرکت ملی به دست ما رسیده است.

از تمامی نهادی حقوق بشری درخواست میشود نسبت به پایمال شدن گسترده حقوق افراد در آذربایجان بیشتر از گذشته حساس شوند. فاز جدیدی از برخوردها با ملت آذربایجان در حال تکوین است که در صورت بیتفاوتی نهادهای حقوق بشری صدمات جبران ناپذیری به روابط بین ملتها وارد خواهد شد.