بیانیه جمعی از روشنفکران و فعالين سیاسی و فرهنگی و شعرا و نویسندگان آذربايجان در محکومیت گسترش جو سرکوب منتقدان و دستگیری غیرقانونی روزنامه نگاران

 

از آنجا که حفظ حيثيت و کرامت ذاتي تمام اعضاي خانواده بشري در گرو صلح و عدالت و آزادي جهاني است و از آنجاييکه مادام هر فرد به تمام حقوق انساني خود دست نيابد چاره اي جز طغيان عليه بيداد و ستم نخواهد داشت و ايمان داريم که اگر کرامت و حقوق همگان از طريق قانون حفاظت شود هیچ انسانی براي دفاع از حقوق خود از خشونت بعنوان آخرين روش استفاده نخواهد کرد.

حرکت ملي آذربايجان جنبشي مبتني بر خواسته ها و حقوق انساني و در چارچوب منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن و در جهت تضمین برابری حقوقی شهروندان و گسترش آزادیهای مدنی و دمکراتیک است که خواهان به رسميت شناخته شدن هويت ملي و حق استفاده از فرهنگ خود در همه شئونات زندگي و حق انتخاب زبان مادري خود بعنوان زبان رسمي تحصيلي مي باشد. ولي متاسفانه فعالين اين حرکت که همگي با روشهای مسالمت آمیز ، مدنی و مبتنی بر قانون فعالیت می نمایند تحت فشارهای غیر قانونی بوده و در معرض دستگيري، شكنجه و احکام سنگين زندان قرار دارند.

در اين ميان سعيد متين‌پور فعال حقوق بشر و روزنامه نگار آذربايجاني که بیش از 70 روز است به همراه جلیل غنی لو و بهروز صفری در شهر زنجان دستگير شده اند و در سلول انفرادي بدون حضور وکیل مدافع تحت بازجويي و فشار قرار دارند و حتي همسر و خانواده آنها نیز از این فشارهای غیرقانونی در امان نمي باشند.اين در حاليست که ماده 5 حقوق بشر به صراحت بيان مي دارد "احدي را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه يا بر خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد". که اين امر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد تاييد قرار گرفته و طبق نص صريح آن "هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است"

اين در حاليست که این افراد تنها از طريق قانوني و روشهاي مدني به طرح خواسته هاي انساني پرداخته اند.

ما روشنفکران و فعالين سیاسی و فرهنگی و شعرا و نویسندگان آذربايجان با محکوم نمودن گسترش روزافزون سرکوب منتقدان ، نویسندگان و فعالان حقوق بشر و اعمال غیرقانونی مخالف با کرامت و حيثيت ذاتي انسانها خواهان آزادي بی قید و شرط سعيد متين‌پور٬ جلیل غنی لو٬ بهروز صفری و سایر زندانیان سیاسی آذربایجان می باشیم.

 

هدایت ذاکر

کیان صفری

ابراهیم جعفرزاده

اسماعیل جوادی

جبرئیل خلیلی

ابراهیم رشیدی

اصغر اصغرزاده

صفرعلی خوئینی

یعقوب سالکی نیا

حیدر بیات

فتح الله ذوقی

ناصر علیزاده

اصغر اسدی

مهدی قره داغی

محمد عباسپور

سعید موغانلی

آتیلا کیشی زاده

مهدی نعیمی

عباس نعیمی

یونس زارعیون

علیرضا فرشی

حجت قاسملو

وحید شیخ بیگلو

بهنام ترکانپور

محمود فضلی

نوید محمدی

یاشار حکاک پور

حامد یگانه پور

مجید پژوهفام

داوود عظیم زاده

علیرضا حقی

رضا عباسی

سعید نعیمی

داوود خداکرمی

حامد مسعودی

ابراهیم شهبازی

صالح کامرانی

علیرضا یوسفی سادات

احد داداشی

 

رونوشت :

نمایندگان محترم مجلس شورا

ریاست محترم قوه قضائیه

مطبوعات و رسانه های جمعی

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

کانون مدافعان حقوق بشر

سازمان حقوق بشر اسلامی

 

 

 

Having respect and recognizing basic human rights for all members of human family depends on peace, justice and freedom. As long as a person has not gained all of his/her basic rights, he/she has no choice but to revolt against injustice and oppression. We believe that if laws guarantee rights of all people, no one will use violence as the last resort.

National Movement of Azerbaijan is a movement based on demanding human rights. This Movement demands the recognition of our national identity and culture and the use of our mother language as official language for education in Iran. However, unfortunately, all actives of this Movement who are journalists, intellectuals and human rights actives have been arrested and tortured and sentenced to long imprisonments.

According to recent information, Sa段d Matinpur, an Azerbaijani journalist and human rights activist and 2 other activists; Jalil Qanilu & Behruz Safari who were arrested about 70 days ago in Zanjan, are kept in solitary confinement and are under inquiry and pressure. Even their wives and families are under pressure and in the risk of prosecution. According to the fifth article of Universal Declaration of Human Rights, no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. This issue has been emphasized in the constitution of Islamic Republic of Iran and it clearly states that the use of torture for making someone to confess is forbidden.

Sa段d Matinpur, Jalil Qanilu & Behruz Safari have chosen legal and civil ways for demanding human rights.

Actives and intellectuals of National Movement of Azerbaijan condemn all acts that degrade humanistic prestige of liberal persons. We also demand the release of Sa段d Matinpur, Jalil Qanilu, Behruz Safari and other Political Prisoners in Azerbaijan.

 

Hidayet Zakir

Kian Safari

Ibrahim Ja断arzada

Isma段l Javadi

Jabra段l Khalili

Ibrahim Rashidi

Asghar Asgarzada

Se断er Ali Khuini

Ya智ub Salikinia

Heydar Bayat

Fethullah Zovqi

Nasir Alizada

Asghar Asadi

Mehdi Qaradaghi

Muhammad Abbaspur

Sa段d Mughanli

Atila Kishizada

Mehdi Na段mi

Abbas Na段mi

Yunus Zareiyyun

Alirza Farshi

Hujjat Qasimlu

Vahid Shikhbaglu

Behnam Turkanpur

Mahmud Fazli

Navid Muhammadi

Yashar Hakkakpur

Hamid Yeganepur

Majid Pajuhfam

Davud Azimzada

Alirza Haqqi

Riza Abbasi

Sa段d Na段mi

Davud Khudakarami

Hamid Mas置di

Ibrahim Shahbazi

Saleh Kamrani

Alirza Yusifi Sadat

Ahad Dadashi