منظمة حقوق الإنسان الأهوازية
سازمان حقوق بشر اهواز
Ahwazi Human Rights Organization (AHRO)
 

 

 


Ahwaz Human Rights Organization

P.O. Box 679, Lorton, Virginia 22199 USA

asc@ahwazstudies.org Fax 703.266.0330 www.ahwazstudies.org

______________________________________________________________________________

 

اطلاعیه

 

وزارت دادگستری و دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی خوزستان در اهواز به وکیل مدافع دکتر عوده عفراوی اجازه دسترسی وبازدید پرونده موکل خود را نمیدهند.

 

بنا به گزارشات بسیار موثق از دادگاه های انقلاب اسلامی خوزسنان در اهواز- آقای محمد رضا فقیهی وکیل مدافع آقای عباس لسانی ، که اخیرا وکالت دکتر عوده عفراوی را نیز پزیرفته اند، بعد از سه روز معطلی در اهواز بدون اجازه بر رسی پرونده موکل خود به تهران باز گشتد.

دکتر عوده عفراوی پزشک با سابقه و معروف عرب اهوازی که بعد از اعدام فرزند 17 ساله او علی عفراوی همراه با مهدی نواصری 20 ساله در ماه مارچ سال گذشته باتهام دست داشتن در بمب گزاری های اهواز در ماه جولای سال گذشته ( 2006) خود او نیز بعد از باصطلاح "اعترافات" تلویزیونی همراه 21 تن از هم پرونده عرب خود- بوسیله دادگاه انقلاب اهواز به 20 سال زندان محکوم و ایشان را به آذربایجان منتقل کرده و دکتر عفراوی اکنون در زندان اردبیل محبوس میباشند.

 

آقای محمد رضا فقیهی با اطلاع وزارت دادگستری و دادگاه های انقلاب اخیراً وکالت دکتر عوده عفراوی را بنا به در خواست خانواده او به عهده میگیرند. همکاران، دوستان و کلیه کسانی که دکتر عفراوی را میشناسند با مراجعه به دادگاه ها اظهار داشته اند که دکتر عوده عفراوی کاملاً بیگناه ومطلقاً هیچگونه عمل خلاف و غیر قانی انجام نداده است و فقط و صرفاً بدلیل پدر علی عفراوی بودن و فقط به دلیل عرب بودن او است که بصورت غیر عادلانه به 20 زندان محکوم شده و با وجود کبر سن و بیمار بودن، او را عمداً به دورترین زندان از محل اقامت خانواده او در اهواز، به زندان اردبیل منتقل کرده اند تا از ملاقات محروم و از رسیدن دارو به او بوسیله خانواده اش در مضیقه باشند.

 

در اینهفته آقای فقیهی با اطلاع وزارت دادگستری در تهران به اهواز سفر میکنند تا پرونده موکل خود را از دادگاه اهواز - که اورا محکوم کرده است بگیرد و بررسی کند ولی دادگاه های انقلاب خوزستان در اهواز از دادن پرونده دکتر عفراوی به وکیل او خود داری میکنند و آقای محمد رضا فقیهی بعد از سه روز اقامت و انتظار در اهواز مجبور به بازگشت به تهران میشوند.

 

براستی که عجب بلبشوئی به اسم وزارت دادگستری و دادگاه های انقلاب در ایران حاکم است و معلوم نیست کی به کی - و چی به چی است- چه کسی قانونگذار و چه کسی مجری قانون است!

 

اگر ماموران دادگاه های انقلاب اسلامی با یک وکیل مجرب و ساکن مرکز اینگونه رفتار میکنند و او نتواند پرونده موکل خود را مرور کند پس وای بحال خانواده دکتر عفراوی و صدها دیگر خانواده های زندانیان عرب که اغلب زبان فارسی را نیز نمیتوانند بخوبی تکلم کنند؟

 

سازمان حقوق بشر اهواز

 

Ahwazi Human Rights Organization

AHRO-USA P.O. Box 679, Lorton, Virginia 22199

AHRO- UK P. O. Box 17725, London, N5 2WP, U.K.