: 15:27 گرينويچ - شنبه 29 سپتامبر 2007 - 07 مهر 1386

 

محاکمه 'سپاه مهدی شمالی' در جمهوری آذربایجان

 

 

گزارشها در جمهوری آذربایجان حاکی از محاکمه پانزده نفر به اتهام دریافت کمک مالی و آموزش نظامی از سپاه پاسداران ایران است.

آن گونه که خبرگزاری آذربایجانی توران گزارش داده، این افراد رسماً به خیانت، همکاری با سازمانهای اطلاعاتی بیگانه، حمل و نگهداری سلاحهای غیرقانونی و سرقت متهمند.

به گزارش این خبرگزاری، نخستین جلسه محاکمه متهمان دیروز در دادگاه جرائم سنگین جمهوری آذربایجان برگزار شده و جلسه بعدی که قرار است همچون جنبه نخست به صورت غیرعلنی برگزار شود به دوشنبه هفته آینده (هشتم اکتبر) موکول شده است.

خبرگزاری توران همچنین از وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان نقل کرده که متهمان گروهی با عنوان "سپاه مهدی شمالی" تشکیل داده بودند و هدفشان مبارزه برای برقراری حکومت اسلامی در جمهوری آذربایجان بوده است.

آن گونه که این وزارتخانه اعلام کرده، یکی از متهمان در شهر قم در ایران با یکی از افسران سپاه پاسداران ایران دیدار کرده و این افسر برای مبارزه مشترک با آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای خارجی به وی پول پیشنهاد کرده است.

همچنین به گفته مقامات این وزارتخانه، سپاه پاسداران ایران به افراد گروه موسوم به سپاه مهدی شمالی در ایران و جمهوری آذربایجان آموزش نظامی داده است.