ديلماج با درخواست شوراي فرهنگ عمومي آذربايجان شرقي تعطيل شده است.

به دستور شوراي فرهنگ عمومي آذربايجان شرقي لوحه هاي سه زبانه معرفي شخصيتهاي آذربايجاني از پارك مفاخر آذربايجان (طوبائيه) جمع آوري شده است.

خانه ستارخان با تباني اين شورا بر سر تاريخ آذربايجان خراب گرديد.

گام هاي شوراي فرهنگ عمومي آذربايجان بر عليه آذربايجان

    بعد از انقلاب اول خرداد سال 85 تبريز، كه خواب پيروزي 85 ساله را از چشمان شوونيزم ملبس به لباس  مذهب امروزي و سلطنت ديروزي ربود، تاريك انديشان تاريك خانه شوم شوونيزم فارس اينبار در دل آذربايجان با تشكيل ستادها و تشكيلاتهاي آنچناني هجوم گسترده اي را براي از ميان برداشتن هر نشانه اي   كه مليت آذربايجاني را متمايز ميكند، كرده اند.

تشكيل ستاد دائمي اتحاد ملي و انسجام اسلامي توسط سازمان تبليغات اسلامي آذربايجان شرقي، فعاليت كميته كذايي‌ شوراي فرهنگ عمومي استان آذربايجان شرقي و كميته بحران شمالغرب، فعاليت گسترده خودفروختگان و خودباختگان و مزدوران در جهت در تنگنا قراردادن آذربايجاني هاي بيدار در زمره اين تلاشهاي مذبوهانه به شمار مي رود.

شوراي فرهنگ عمومي استان كه بعد از آمدن رئيس جديد سپاهي و اطلاعاتي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي احمد احمدي منش كه نام اصلي وي بهروز بهروزي مي باشد  فعاليت خود را آغاز كرد.

در اين ستاد كه امام جمعه تبريز، چند نماينده مجلس، استاندار آذربايجان شرقي، فرماندار تبريز، رئيس اطلاعات استان، رئيس سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي، روساي دانشگاههاي تبريز ، آزاد اسلامي، رئيس دانشگاه تربيت معلم، رئيس دانشگاه پيام نور شمالغرب، رئيس اطلاعات سپاه استان، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما، رئيس خبرگزاري دولتي ايران شعبه تبريز، معاونت اطلاعات نيروي انتظامي آذربايجان شرقي و رئيس اداره كل فرهنگ ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي حضور دارند، تصميمات بسيار وحشتناكي بر عليه هويت آذربايجان و فعالين آذربايجاني صورت ميگيرد.

دبير اين شورا رئيس اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مي باشد.

مواردي چند از خيانتكاريهاي خيانتكاران شوراي فرهنگ عمومي استان

-تعطيلي انجمن موسيقي تبريز توسط ارشاد كه اكثريت قاطع اعضاي آن در زمينه موسيقي آذربايجاني فعاليت مي كردند به دستور شوراي فرهنگ عمومي آذربايجان شرقي صورت گرفته است.

-تعطيلي آموزشگاه موسيقي آذربايجان  بدون هيچ گونه دليل و بهانه نيز به دستور ساكنان اين خيانتخانه صورت گرفته است.

-ممنوعيت كلاسهاي رقص آذربايجاني

-اين شورا با همكاري شوراي تامين استان، استانداري و فرماندار تبريز  از سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي خواست كه از مغازه داران، كارخانه داران و اصناف بخواهد از نامگذاري محصولات و محل كارشان به زبان تركي خودداري كنند.

- شوراي مذبور از طريق عناصر خود در اداره كل نظارت بر اماكن، با فشار وارد آوردن بر صاحبان مغازه هايي كه اسامي تركي دارند. از آنها مي خواهد كه اسامي مغازه هاي خود را تغيير دهند يا اينكه مغازه آنها تعطيل خواهد شد

-تغيير نام كتابخانه تربيت به كتابخانه معارف نيز به دستور همين شورا مي باشد

-خانه ستارخان نيز به دستور اين شورا و طبق سناريوي از پيش طراحي شده منهدم گرديد. شواهد و دلايلي در اين زمينه وجود دارد كه بعدا به اطلاع ملت شريف آذربايجان خواهد رسيد،

- به انفعال كشانده شدن ادارات دولتي در برابر اين شورا به وضوح قابل مشاهده است

- قساوت اين شورا، شوراي مفلوك شهر تبريز را نيز ترسانده است و اعضاي شوراي شهر جرات به بحث گذاردن موضوعاتي نظير خانه ستارخان يا پارك طوبائيه را ندارند.

-البته برخي از اعضاي شورا و مجموعه شهرداري تبريز نيز جز خائنان و سرسپردگان شونيزم فارس هستند.  

- تيم اداره كل ارشاد استان، به شيوه هاي مختلف هنرمندان، نقاشان، نويسندگان، روزنامه نگاران و در كل تمامي فعالين فرهنگي استان را مورد تهديد قرارداده است تا آنچه را كه آنان آن را به خطر انداختن امنيت ملي قلمداد مي كنند انجام ندهند.

-انتشار نشرياتي همچون ايران شمالي (جمهوري آذربايجان) ونشريه آران با تفكرات شوونيستي و فارسگرايانه كه همواره افرادي چون ورجاوند را ستايش مي كنند .

-انتقال كليه بازيهاي تيم هاي تراكتورسازي ، ماشين سازي و شهرداري در  ليگ دسته اول فوتبال باشگاههاي با اصطلاح ايران از ورزشگاه باغشمال در مركز تبريز به ورزشگاه 70 هزار نفري سهند (يادگار امام) به منظور جلوگيري از تجمع هويت طلبان آذربايجاني پيش و پس از بازيها در سطح شهر تبريز با تصميم شوراي تامين استان .