بیانیه مجمع دانشگاهیان آذربایجانی در خصوص

نود و سومين سالگرد شهادت سردار ملی، ستارخان

 

های ائشیتمیش قولاغیم، ائل هارايين من تانیرام

هایینا سس وئرهرهم من بو ائلین قوربانیام

اولو بابک نوهسی ستارام ائللر ائشیدین

ائلیمه ظلم ائدهنی کیم اولا دوشمن سانیرام

 

در طول تاریخ بودهاند کسانی که با مجاهدتهای خویش برای ملت و کشور خود افتخارآفرینی کردهاند. می توان گفت چنین افرادی که به خاطر آزادی ملت خویش جان خود را فدا کردهاند، همیشه مورد احترام بوده و باعث افتخار آن کشور محسوب می شوند. اینگونه است که ملت با تکیه بر پایمردی و شجاعت چنین قهرمانانی راههای ترقی و پیشرفت را پیموده و جانگذشتگی و ایثار در فرهنگ یک جامعهای نهادینه میشود. سرزمین آذربایجان در طول تاریخ پر افتخار خود در عرصههای مختلف چنین مردانی را در دامان خویش پرورش داده و تحویل جامعه کرده تا صدای آزادمردی و آزادگی را در سراسر دنیا فریاد بکشند. آزادمردانی چون بابک خرمدین، ستارخان، باقرخان، شیخ محمد خیابانی، ثقه الاسلام، باکری و شفیع زاده و .... نمونههایی از چنین مردانی بودهاند که باعث افتخار ملت آذربایجان و کل کشور بودهاند. از اینرو است که آذربایجانیان با نماد غیرت و شجاعت در بین اقوام و ملل ایران مشهور بودهاند. در طی اعصار مختلف فرزندان آذربایجان در صف اول مبارزات حق علیه باطل قرار گرفته و در این راه مشقتهای زیادی را تحمل کردهاند.

محاصره 11 ماهه تبریز و مقاومت ملت آذربایجان در مقابل زور و ستم بیگانگان نمونهای از این مجاهدتهاست که تک تک آذربایجانیان مرگ و شهادت را بر ذلت و خواری ترجیح داده و ایستادگی و پایمردی را در برابر بیعدالتی ها و ... مورد نمایش همگان قرار دادند. سردمدار چنین مقاومتی ستارخان، این دلاورمرد آذربایجان بود. او بود که در صف اول نبرد باعث نجات جريان مشروطهخواهی در ایران شد. حرکتی که ستارخان در زمان مشروطه شروع کرد مورد حیرت و تحسین جهانیان قرار گرفت که با وجود تسلیم شدن تهران و سایر ولایات ایران، آذربایجان یک تنه در مقابل استبداد مقاومت کرده و خاطراتی را در یادها به یادگار گذاشت.

اين روزها مصادف با نود و سومین سالگرد شهادت جانگداز سردار ملی، ستارخان، نماد آزادگی و آزاديخواهی اقوام و ملل ايران میباشد. در چنين روزهايی بود که سردار با غیرت و شجاع آذربایجان طعم شهادت را چشيده و دنیای فانی را ترک گفت. مجمع دانشگاهیان آذربایجانی این روز غمانگیز را به آحاد اقوام و ملل ایران خصوصا ملت آذربایجان تسلیت گفته و با گرامی داشتن یاد و خاطره سردار ملی و رشادتهای وی و ساير مبارزین راه آزادگی خواستار تحقق موارد زیر در کشور میباشد:

 

1) با توجه به مجاهدتهای ستارخان و همرزمان وی در راستای دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران میبایستی شأن و منزلت ایشان و سایر قهرمانان آذربایجان مورد توجه واقع شده و در کتابهای درسی و تاریخی زندگی و پایمردی آنها در راستای اعتلای روحیه آزادیخواهی در کشور گنجانده شود. همچنین مراسماتی در خصوص بررسی ابعاد شخصیتی سردار ملی و حرکت سیاسی و اجتماعی وی و فدائیان زمان مشروطه به صورت رسمی برگزار شود.

2) با توجه به خواسته اکثریت ملت آذربایجان و بخصوص بازماندگان آن بزرگوار قبر ایشان به محلی در خور شأن و منزلت وی در آذربایجان منتقل شده و بودجه اختصاص داده شده در این زمینه مورد اجرا گذاشته شود.

3) ملت آذربایجان در طول تاریخ مجاهدتهای زیادی را در راه آزادی و استقلال کشور انجام داده است که متأسفانه تا به حال خواستههای این مردم غیور مورد توجه مسئولین قرار نگرفته و به بوته فراموشی سپرده شده است. از جمله این مطالبات توجه ویژه به زبان و فرهنگ ملت آذربایجان است که در سالهای گذشته از طرق گوناگون توسط آحاد مختلف ملت مطرح شده است. با توجه به اهمیت زبان و فرهنگ هر یک از اقوام و ملل ایران در حفظ هویت ملی خویش میبایستی اقدامات عملی در این زمینه انجام شده و برای تحقق عدالت واقعی در کشور اصول معطل مانده قانون اساسی در این زمینه خصوصا اصول 15 و 19 اجرا شده و زبان ترکی بصورت رسمی مورد پذیرش قرار گیرد.

4) در طول سالهای گذشته و خصوصا در ماههای اخیر عدهای از فعالین حرکت ملی آذربایجان که به جرم دفاع از هویت زبانی و فرهنگی خویش و در اعتراض به بی عدالتیهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در کشور بازداشت شدهاند، هر چه سریعتر آزاد شده و سیاست امنیتی کردن فعالیتهای فرهنگی برچیده شود. از نظر مجمع دانشگاهیان آذربایجانی ایجاد فضای امنیتی در کشور و برخورد امنیتی با فعالین فرهنگی و عدم پاسخ مناسب به مطالبات بر حق ملت آذربایجان باعث افزایش شکاف قومی در کشور شده و گسست اتحاد ملی را باعث میشود. این مجمع با اعتقاد به حرکتهای مدنی و در چهارچوب منافع ملی، خواهان تمکین مسئولین کشور به خواستههای عدالتطلبانه ملت آذربایجان در خصوص اعتلای زبان مادری و مؤلفه های فرهنگی و توسعه اقتصادی و اجتماعی آذربایجان میباشد.

5) با توجه به نقش اساسی رسانه ها خصوصا تلویزیون در حفظ هویت ملی اقوام و ملل ایران، این مجمع خواهان اختصاص شبکه تلویزیونی به زبان ترکی و پخش کامل برنامه ها به زبان مادری اکثریت ایرانیان می باشد. بیشک حرکت در این راستا تحقق شعار "اتحاد ملی" را در سالجاری می تواند عملی کند.

6) توسعه اقتصادی هر منطقهای از کشور می بایستی بر اساس پتانسیلهای طبیعی و انسانی هر منطقه صورت بگیرد. با توجه به روند توسعه استانهای مختلف کشور در سالهای اخیر متأسفانه شاهد تفاوت چشمگیر استانهای ترک نشین و مرزی با استانهای مرکزی کشور بودهایم. این امر در سالهای اخیر موجب افزایش مهاجرتها به استانهای مرکزی شده و نیروهای متخصص کاری در این استانها تجمع یافتهاند. با توجه به تبعات فرهنگی و اجتماعی این مهاجرتهای بی رویه، مجمع دانشگاهیان آذربایجانی خواهان برخورد عدالتگونه مجلس و دولت در این زمینه بوده و خواستار احداث و ایجاد صنایع مادر در همه استانهای ترک نشین در جهت اشتغالزایی و توسعه اقتصادی در خور پتانسیل مناطق مختلف آذربایجان می باشد.

 

 

مجمع دانشگاهیان آذربایجانی

24/8/86