بیانیه کانون نشریات دانشجویی آذربایجان در مورد توقیف غیرقانونی نشریات دانشجوئی

 

من و تو هریک به نوبه خود سوخته ایم و ساخته ایم

امیدها و زمستانهامان را با هم قسمت کرده ایم

و زخم ها خورده ایم ...

هویت ، فرهنگ ، تاریخ و زبان هر ملت جز لاینفک و بنیادی ترین عامل حیات تک تک افراد جامعه آن ملت بشمار می آید . حال اگر ملتی حقایق تاریخی خود را کتمان شده و هویت و زبان خود را پایمال شده و فرهنگ خود را به یغما رفته ببیند، در عاقلانه ترین شرایط چه خواهد کرد؟ ملت ما لزوم چنین تحولاتی را دریافته و با مبارزه مدنی به اتحاد اجماع افراد جامعه؟؟ خویش می پردازد. و در این خصوص قطار حرکت ملی آذربایجان رسالت خود را با تکیه بر بازیابی هویت و تاریخ خویش به سوی مبارزه مدنی در اتحاد است که در این مقصد پر پیچ و خم با شیوه ها و روش های مختلف در اجرای رسالت خویش می باشد.

نشریات را رکن چهارم دموکراسی نامیده اند. اهداف این رسانه ها طرفداری از آزادی بیان، حقوق بشر، آگاهی عموم از اتفاقات روزمره، ایجاد تفاهم و تبادل فکری بین افراد یک جامعه، ایجاد فضای باز در جهت گفتگوی آزاد و بدون ترس بین مردم و مسئولین و انعکاس خواسته های عقلانی و مدنی می باشد.

 دانشجویان آذربایجانی دانشگاه های کشور چنین رسالتی را دریافته و در چندین سال اخیر با انتشار نشریات به گفتگو و تبادل افکار می پرداختند تا گوشه ای از حقایق را منعکس کرده باشند. اما پس از تظاهرات های میلیونی ملت آذربایجان در خرداد 1385، متاسفانه اکثر نشریات آذربایجان مورد محبت غیرقانونی مسئولین قرار گرفته، توقیف شدند. مسئولان نشریات نیز در ادامه با تهدید، تعلیق تحصیلی و ... مجازات شدند. هم اکنون اکثر نشریات و کانون ها و... که تنها پناهگاه دانشجویان هویت طلب بودند در حال توقیف و تعطیلی به سر می برند.

کانون نشریات دانشجویی آذربایجان با اعتقاد به اصول انسانی و دموکراتیک توقیف نشریات و تعطیلی انجمن ها، کانون ها و تشکل های دانشجوئی را محکوم کرده و خواستار رفع فشارهای امنیتی! و انتشار و فعالیت های مجدد نشریات و کانون های دانشجویی می باشد. همچنین کانون نشریات دانشجویی آذربایجان آزادی دبیر کانون را به فال نیک گرفته و خواستار آزادی بدون قید و شرط سایر دانشجویان و فعالان سیاسی و فرهنگی  هویت طلب در بند ا می باشد.

کانون نشریات دانشجویی آذربایجان

7/9/1386  

آذربایجان اويرنجی حرکاتی