بيانيه جنبش دانشجوئي آذربايجان بمناسبت سالروز 21 آذرماه 1324
نویسنده خبر:

خلاصه خبر اويرنجي- 62 سال پيش مبارزی نستوه و متفكری دردمند به اميد سعادت و تعالي ملت آذربایجان كه در عصر پيدايش دولت مدرن در معرض تبعيض نژادي و زباني قرار داشت، به اتفاق همسنگرانش بر پروژه بزرگ و تاريخي حكومت ملي در آذربايجان امضا نهاد.  
متن خبر  

بيانيه جنبش دانشجوئي آذربايجان بمناسبت سالروز 21 آذرماه 1324

توپراغیم آزادلیق دوغاجاق صاباح...

 

اويرنجي-  62 سال پيش مبارزی نستوه و متفكری دردمند به اميد سعادت و تعالي ملت آذربایجان كه در عصر پيدايش دولت مدرن در معرض تبعيض نژادي و زباني قرار داشت، به اتفاق همسنگرانش بر پروژه بزرگ و تاريخي حكومت ملي در آذربايجان امضا نهاد. پيشه وري نيك مي دانست كه گذشت زمان باعث تقويت سياست آسيميلاسيون رضاخاني توسط محمد رضا شاه گرديده و ملت آذربايجان را از هستي ساقط خواهد نمود. وي اگرچه سالها در اردوگاه چپ به اميد برابري و برادري ملتها توقف نمود ولي به موقع به اين حقيقت تاريخي پي برد كه سعادت ملی و سرنوشت آذربايجان نه در اردوگاه چپ بلكه در برگشت به اصالت خويشتن و بنيان نهادن حكومتي دمكراتيك در آذربايجان است. اگرچه در طول يك قرن گذشته همواره آذربايجان عرصه ظهور و حضور افكار نوين، در گذرگاه سنت به مدرنيسم قرار داشت، اما حكومت ملي آذربايجان پرافتخارترین رویداد دوران معاصر حيات سياسي آذربايجان است. این فراز از تاریخ ملت آذربایجان در ادامه مبارزات انجمن غيبي ستارخان و حكومت آزاديستان شيخ محمد خياباني قابل ارزيابي است. حكومت پرافتخار ملي آذربايجان متاسفانه از بد حادثه قرباني نقطه آغازين جنگ سرد بين غرب و شرق گرديد. این حکومت پس از یک سال قربانی معامله های پشت پرده استعمارگران خارجی روس و انگلوساکسون و ریاکاری های استعمارگران داخلی تهران نشین گردید. اين حكومت تنهاي تنها ماند، بطوريكه حكومت وقت جمهوري تركيه نيز از هر گونه ياري بدان خودداري ورزيد.  اما در عرض يك سال تحولات بزرگ اقتصادي، علمي و اجتماعي را رقم زد. آموزش بزبان مادري، تاسيس دانشگاه ملي، اعطاي حق راي به زنان، تقسيم اراضي خالصه بين زارعين، ايجاد ايستگاه راديوئي، تاسيس مراكر بهزيستي براي يتيمان و زنان بي سرپرست، آسفالت خيابانها و جاده هاي آذربايجان و حركت بسوي شهرسازي و ساختارهاي دولت مدرن و ... پروژه هاي بزرگي بودند كه حكومت ملي آذربايجان در عرض تنها يكسال و آنهم در شست و دو سال پيش انجام داد. امیدهای نوشکفته ملت آذربایجان با قربانی کردن هزاران انسان و سقوط حکومت ملی در زیر چکمه های ارتش تهران پژمرده گردید.

اينك پس از 62 سال در حالي ياد و خاطره حكومت ملي و شهيد پيشه وري را گرامي مي داريم كه 35 ميليون انسان در آذربايجان از ابتدائي ترين حقوق انساني و ملي خود كه همانا تحصيل بزبان مادري و داشتن حق تعیین سرنوشت خویش می باشد، محروم بوده و در معرض تبعيض نژادي و زباني گسترده قرار دارد. زندانهاي ارتجاع آپارتایدی پر از جوانان غيوري است كه تنها بجرم مبارزه براي احقاق حقوق انساني خود در سياهچالهاي انفرادي رژيم گرفتارند. آري 62 سال است كه آذربايجان همچنان در حسرت زندگي آزادانه و سربلندانه دوران حكومت ملي بسر مي برد. آنچه كه حداقل از 15 سال پيش در محافل روشنفكري و دانشجوئي آذربايجان تحت عنوان حركت ملي در جريان است در واقع تلاشي خستگي ناپذير براي رسيدن به آرمان حق تعیین سرنوشت ملی است که 62 سال پيش حکومت ملی آذربایجان خواستار آن بود. اگرچه مروري بر تاريخ گذشته و بياد آوردن آخرين وضعيت حيات سياسي آذربايجان دردآور است اما جوانان اين مرز و بوم سالهاست كه به اين نوع دردها خو كرده اند. اينك پس از 62 سال جوانان آذربايجان در دانشگاههاي كشور  آرمانهای شهیدان حکومت ملی آذربایجان را در دلها و اندیشه هایشان مرور می کنند. دوباره پيمان مي بندند كه حتي اگر 62 سال ديگر هم بگذرد آرمانهاي حكومت ملي را تحقق ببخشند. خيزش اخير ملت آذربايجان حكايت مرگ و زندگي است. يا زندگي شرافتمندانه  همانند ساير ملل جهان و يا مرگ با عزت در گوشه هاي زندان رژيم آپارتايدي. و صد البته که ترجیح جوانان آذربایجان یک زندگی شرافتمندانه، متمدنانه و آزاد است.

جنبش دانشجویی آذربایجان علیرغم حفظ دیدگاه انتقادی نسبت به دوره یک ساله حکومت ملی و شخص پیشه وری بر بزرگی و اهمیت این رویداد تاریخی تاکید دارد و با افتخار تمام از فداکاری های قهرمانان ملی خود در برقراری حکومت ملی ياد کرده و به روح بلند تمامي شهداي راه آزادي آذربايجان و بخصوص شهید پیشه وری درود مي فرستد. جنبش دانشجوئي در تلاش است كه بتواند پا به پاي ساير فعالين آذربايجان در شناساندن راه و آرمان مقدس پيشه وري و حكومت ملي آذربايجان قدمهای بزرگی بردارد. اميد است نهادهاي حقوق بشري فعال آذربايجان بتوانند نگاه انسانهاي آزاده جهان را به چگونگي سقوط حكومت ملي آذربايجان و شهادت نزديك به سي هزار انسان مظلوم آذربايجاني معطوف كنند. حكومت خودكامه و دست نشانده پهلوي و اعقاب و انصار آنها بايد اتهام نسل كشي در آذربايجان 62 سال پيش را بر گردن گيرند. روشنفكران حقيقت طلب می بايد بدور از نگاههاي مصلحت آميز و ايدئولوژيك به نسل كشي در آذربايجان اعتراف كنند.

جنبش دانشجوئي آذربايجان در يك كلام با تعظيم در برابر روح بلند همه شهداي راه آزادي آذربايجان اعلام مي دارد كه اي رهبر بزرگ و نابغه حكومت ملي آذربايجان مطمئمن باش كه راهت ادامه دارد.

 

گله جك بيزيمدير

سه شنبه بیستم آذر 1386

http://www.oyrenci.com