شماره 14 آبان 1384

 

 

 

 

 

 

گروه ترانة زنجان

تنظيم كنندگان: اعضاي هئيات موسس گروه ترانه

آغاز آشنايي اعضاي گروه ما، كه چندي بعد به دختران ترانه موسوم گشت، به چهار سال پيش برمي‌گردد. اگر نخواهم با سانسور بنويسم، ما در ستاد انتخاباتي خاتمي در دومين دورة كانديداتوري وي براي رياست جمهوري با يكديگر آشنا شديم. در خلال همان فعاليتهاي انتخاباتي بود كه حضور سنگين مردسالاري را بيشتر احساس كرديم و خواستيم تا فارغ از قيّم‌مآبي‌هاي پدرسالارانه، جمعي زنانه تشكيل دهيم، تجربه‌هاي تلخ و گاه شيرين زنانه‌مان را براي هم بازگو كنيم و گپهاي دوستانه بزنيم و دانسته‌هايمان را صميمانه منتقل نمائيم.

دو سال جلسات غيررسمي ما به گفتگو و تبادل نظر درباره منابع مطالعه شده، اختصاص داشت. در اواسط سال دوم تصميم گرفتيم براي فعاليت رسمي در استان مجوز بگيريم. با تلاش و پيگيري مجدانه، اين امر در پايان سال دوم عملي شد و با عنوان مؤسسة غيردولتي ترانه مجوز رسمي فعاليت گرفتيم.

مؤسسه غيردولتي ترانه در اول دي ماه 1382 با سخنراني خانم مريم خراساني ـ روزنامه‌نگار و محقق مسائل زنان ـ و با اهداف زير اعلام موجوديت كرد:

1ـ تلاش در جهت انتقال معرفت مردانه به معرفت انساني از هستي

2ـ دفاع از كرامت و شرافت زن بر پاية تحقق حقوق بشر

3 ـ گسترش و تعميق آگاهي‌هاي حقوقي ـ اجتماعي زنان استان زنجان

4ـ شناسايي و معرفي زنان تأثيرگذار جامعه؛

اصول كلي و خط مشي مؤسسه غيردولتي ترانه عبارتند از:

الف: تعامل با كلية نهادهاي مدني فعال در مسائل زنان

ب: التزام عملي به اخلاق نيك و احترام به ارزشهاي انساني موجود در جامعه

ج: تلاش در جهت تغيير نگرش‌هاي غيرانساني به زن (كه تبديل به عرف و هنجار شده است).

گروه ترانه با فعاليتهايي چون برنامه‌هاي مطالعاتي، انتشار نشريه، برگزاري جلسات سخنراني، ميزگرد و... در راستاي تحقق اهدافش گام برمي‌دارد.

از فعاليتهاي فصلي ترانه در سال گذشته و امسال مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1ـ همفكري با اعضاي جمعيت اسلامي دانشگاه زنجان براي معرفي سخنران براي مراسم روز جهاني زن در آن دانشگاه و انجام هماهنگي‌هاي لازم براي حضور خانم مريم خراساني.

2ـ اقدام به برگزاري مراسم 8 مارس در يك مكان عمومي با سخنراني خانم فيروزه مهاجر كه در آخرين دقايق به علت عدم امكان حضور خانم مهاجر، مراسم اجرا نشد.

3 ـ ديدار با خانم فرانك فريد (فعال مسائل زنان) در سومين جشنواره مطبوعات شمالغرب كشور در زنجان و ترتيب جلسة گفتگو در خصوص اهميت فهم بومي در مسائل زنان و درك فصول مشترك جنبش زنان با ساير حركات اجتماعي، ضمن حفظ استقلال آن

هئيات مؤسس گروه ترانه زنجان عبارتند از:

ندا حسيني كارشناس جهانگردي- الهام افشاري كارشناس علوم آزمايشگاهي- عطيه طاهري دبير رياضي- تئلناز نعمتي دانشجوي ادبيات - صفيه قره‌باغي دانشجوي فيزيك- آزيتا اسكتدريون دانشجوي زيست‌شناس

تماس با ما: taraneh_ngo 2002@yahoo.com