سون واختدا توتولانلاردان خبرلر

حکاک پور،     ريحانه پور غنی،      معرفت اله فضلی،      داوود عظيم زاده
احضار غیر قانونی دانشجوی زنجانی به اداره اطلاعات
فعالان حرکت ملی آذربایجان  زنجان  در حمايت از ريحانه پورغنی
فعالان هویت طلب وملی زنجانی   ```
اعتراض به اقدامات فراقانونی اداره اطلاعات
بيانيه جمعی از معلمان، نويسندگان  و فعالان اجتماعی فرهنگی زنجان 
```
اتهامات اوليه مبارزان در بند حرکت ملی آذربايجان در مراغه   ```
اهالی مراغه به شوونيستهای فارس و مزدوران خودفروختهاش نه بزرگی خواهند گفت!
سه تراکت که هزاران نسخه در مراغه پخش شده است  
```
طرح جديد رژيم تهران برای پاره پاره کردن آذربايجان جنوبی  ```
فقط فاشيستها اينگونه متهم ميکنند!
جمعی از معلمين و و فعالين حرکت ملی آذربايجان در تبريز 
```