شيرکت واحيد کارگرلرينين موباريزه سی

 
 

 ضرب و شتم همسر و فرزند بازداشت شدگان  `
درخواست کودکان اسيران در بند: از ما دفاع کنيد!  `

عفو نين الملل تشکيلاتی شيرکت واحيد کارگرلرينين آزاد اولونمالارينی طلب ائدير
Amnesty international calls for release of bus workers 
ð

 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
هجوم به اعتصاب ما را محکوم کنيد `

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
مردم شريف ايران `

زنگان ایله ماراغا شهرلری یالقیز ده ییللر
قویون محکوم اولاق میللتچی لیگه! `

اطلاعيه سنديکای کارگران شرکت واحد
اعلام اعتصاب برای آزادی منصور اسانلو و انعقاد پيمان دسته جمعی کار `

انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران
روز شنبه (8بهمن) باز هم خيابانهاي تهران را قفل خواهيم كرد!  `

راديو برابری: احضار تلفنی اعتصابيون و خطر جانی!  `

بیانیه  جمعی از اهالی مراغه و بناب: اعتراض به اقدامات ضد ملی اخیر شوونیزم `

توتولانلار - ميلی آکتيويستلر، حقينده یئنی خبرلر!  `