تحريف پيام دبير كل سازمان ملل به مناسبت نوروز توسط رسانه‌هاي داخلي / عليرضا آقازاده

بوز آیي ۲۶, ۱۳۸۸

آلما يولو: هیچ کس نمی داند که این برتری فارسی زبانان بر دیگر اقوام و ملت های جهان بخصوص ایران از کجا آمده و چه سبقه تاریخی دارد که همه حتی بان کیمون کره ای هم فارسی زبانان و ایرانیان را به دیگر ملل جهان ارجح می داند!

خبری را با عنوانپیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت نوروز در سایت وزین تابناک دیدم. کنجکاو شدم. جمله اول خبر به نظرم جالب آمد:

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی نخستین روز بین المللی نوروز را به تمام ایرانیان و فارسی زبانان جهان تبریک گفت.

سری به سایت  سازمان ملل   زدم و خبر را جستجو کردم. جالب است که در پیام آقای بانکیمون  هیچ نامی از هیچ ملیت و قومی نیست. بلکه نام مناطقی که مردمشان در این روز سنت های خاصی دارند ذکر شده است.شاید تابناک پیام را به خود گرفته و تلویحا چنین مفهومی را از پیام دریافت کرده باشد. البته از آنجایی که منبع خبر تابناک، خبرگزاری مهر است شاید نتوان چندان بر تابناک از بابت حرف در دهان دیگران گذاشتن خرده گرفت، اما حداقل میتوان انتظار کمی تحقیق برای تایید صحت خبر در راستای رسالت خبری داشت. بماند که این مسئله به طور کلی در این ایران ما باب شده است و همه عادت کرده اند که پیام تبریک نوروز به فارسی زبانان را از زبان افراد مختلف بشنوند. پیام های آقای رئیس جمهور را که هنوز فراموش نکرده ایم!

متن اصلی خبر پیام آقای بان کیمون در سایت سازمان ملل به این شرح است:

Secretary-General Urges Harmony on First International Day of Nowruz 

  Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message for the International Day of Nowruz, to be observed on ۲۱ March:

  The General Assembly’s decision this year to recognize the International Day of Nowruz is evidence of a growing global awareness of the holiday’s significance not only in the regions where it is celebrated but around the world.

  For millennia, when the sun crosses the Equator and the Northern Hemisphere enters spring, peoples in the Balkans, the Black Sea Basin, the Caucasus, Central Asia, the Middle East and other regions have carried out their own special traditions in celebration of Nowruz.  These rituals, from repainting homes to visiting friends to preparing symbolic meals, are infused with a spirit of renewal and can inspire not only those conducting them but all people. 

  As we commemorate this first International Day of Nowruz, I hope countries and people around the world will draw on this festival’s history and customs to promote harmony with the natural world and foster global peace and goodwill