رژيم آپارتايد در بن بست فکرى

یکشنبه 6 تیر 1389 27 ژوئن 2010

 

در دو ماه اخیر شاهد بازداشت گسترده ی تعدادی از فعالان حرکت ملی آذربایجان جنوبی در شهرهای مختلف بودیم . روند بازداشت فعالان حرکت ملی آذربایجان جنوبی در حالی صورت میگیرد که حاکمیت با ترفندهای مختلف از جمله شانتاژ، سانسور و ایجاد فضای اختناق و خفقان سعی در مهار کردن حرکت ملی آذربایجان جنوبی و کم رنگ جلوه دادن فضای مبارزاتی حاکم بر آذربایجان دارد. ماههای آغازین هر سال برای رژیم آپارتاید ماههای تپش آور و حساسی است ، به خصوص امسال با حضور باشکوه مردم آذربایجان در دریاچه اورمیه و بازتاب داخلی و بین المللی اخبار مربوط به تجمع روز 13 فروردین ، حاکمیت بیش از پیش دچار ترس و وحشت شد. در یک سال گذشته حاکمیت با پخش برنامه های مختلف و گنجاندن اخبار خاصی سعی در شناساندن گروههایی چون گروه عبدالمالک ریگی و گروه تروریستی پژاک و... داشته و با تکیه بر عملیاتهای تروریستی و مخرب گروههای مذکور سعی نموده تا ذهنیت و بینش مردم را نسبت به مسئله ی اقوام و ملت های مختلف ایران به جهت خاصی هدایت کند.

سیاست حاکمیت در قبال مسئله ی آذربایجان کاملا متفاوت و به نوعی متضاد با سیاست های صورت گرفته در قبال مسئله ی برخی از اقوام چون کردها و بلوچ ها ست. دلیل این امر هم به جنبه ی ملی و مدنی حرکت ملی آذربایجان جنوبی برمی گردد. فاز نوین حرکت ملی آذربایجان جنوبی توانسته است در سال های پس از انقلاب با روندی آهسته اما پیوسته و منسجم رهبری فکری و فرهنگی مردم آذربایجان را بدست گرفته و عملا حاکمیت را با چالش جدی به نام مسئله ی آذربایجان روبرو کند. عقلانیت و مدنیت حاکم بر حرکت ملی آذربایجان جنوبی و فراگیر بودن اندیشه ی حرکت ملی در بین توده ی مردم ، حاکمیت را بر آن داشته تا راه سانسور شدید ، حذف برخی از فعالان ، اجرای سیاست های فاشیستی مانند اخراج از دانشگاه و محل کار ، تعلیق ، ممانعت از ادامه تحصیل ، زندان ، شکنجه و... را برای از بین بردن حرکت ملی به کار گیرد. در کنار چنین سیاستهایی ، حاکمیت با اجرای سیاست موازنه ی قدرت ، کوشیده تا حرکت ملی را با مسئله ی کرد درگیر کرده و عملا غرب آذربایجان را وارد مسئله ی مهم دیگری به نام مسئله ی کرد کند.

حاکمیت با اجرای سیاست های ضد و نقیض وقدرت بخشیدن به کردهای ساکن درغرب آذربایجان ، کوشیده تا از توان مبارزاتی مردم آذربایجان کاسته و آذربایجان را در دو جبهه مشغول کند. با وجود فشارهای وارد بر آذربایجان به خصوص در سالهای اخیر ، امروز شاهد گسترش و پیشرفت روزافزون حرکت ملی در همه ی جنبه ها و جهات هستیم . قدرت ملی و مدنی آذربایجان در همایش ها ، تجمع ها و مراسمات مختلف چون مراسم قلعه بابک ، بزرگداشت ستار خان وانقلاب مشروطیت ، روز جهانی زبان مادری ، اول مهر ، 19 اردیبهشت ، مراسم 21 و 26 آذر ، قیام خونین مردم آذربایجان در خرداد سال 1385 و بزرگداشت آن در سالهای بعدی و در نهایت تجمع 13 فروردین سال 1389 ، حاکمیت را بر آن داشته تا بیش از پیش به مقابله ی فکری و فرهنگی با آذربایجان بپردازد. با وجود شدت یافتن سیاست های فاشیستی و تبعیض آمیز رژیم آپارتاید ، گفتمان حرکت ملی آذربایجان جنوبی روز به روز گسترده تر شده و مهمترین دغدغه ی رژیم آپارتاید به حساب می آید.

شکست قطعی و مسلم حاکمیت در جبهه ی فکری و فرهنگی ، حاکمیت را بر آن داشته تا با دستگیری گسترده و عجولانه ی فعالین دانشگاهی و... از توان مبارزاتی و پتانسیل های حرکت ملی برای مدتی هر چند کوتاه کاسته و با ایجاد رعب و وحشت ، مردم آذربایجان را از حرکت در مسیری که پیش رو گرفته اند بازدارد. هر چند که بازداشت و شکنجه ی فعالین ضربه ی کارسازی بر پیکره ی حرکت ملی است اما از جنبه ی دیگر به شناخت هر چه بیشتر مردم از حاکمیت و بیشتر شدن فاصله بین آذربایجان و حاکمیت خواهد انجامید.

مطمئنا روز های زندان و شکنجه ، روزهای سختی برای فعالان حرکت ملی است اما از جنبه ی دیگر فرصتی برای بدست آوردن تجربه و تفکر و اندیشه در مسایل مختلف است. مطمئنا تجربیات زندان و انتقال آن به جامعه ی آذربایجان و فعالان حرکت ملی به رشد هر چه بیشتر و شکوفایی حرکت ملی خواهد انجامید.

تکرار اشتباهات ناشی از کم تجربگی به دلیل جوان بودن فاز نوین حرکت ملی آذربایجان جنوبی یکی از عواملی است که به لو رفتن افراد و کارهای مختلف می انجامد. برخی از فعالان جوان به دلیل نداشتن تجربه ی کافی و آشنا نبودن با شیوه های مختلف مبارزاتی و... به آسانی در دام نیروهای اطلاعاتی افتاده و متوجه ضررها و زیان های ناشی از حوادث ناخواسته می شوند. یکی از کمبودهای حرکت ملی نبود مقالات و کتاب های مربوط به زندان و حوادث روی داده در دوران بازجویی و شکنجه است . متاسفانه عادت داشتن و علاقه ی خاص مردم آذربایجان به ادبیات شفاهی و... باعث شده است تا به امروز فاقد نوشته ها و مقالات مختلف در زمینه ی زندان و شکنجه و نحوه مبارزه و شیوه های مبارزاتی باشیم.

ثبت خاطرات زندان و انتشار آن با نام های مستعار در سایت های مختلف حرکت ملی ، چاپ و انتشار تجربه مبارزاتی فعالین ، زندگینامه و سرگذشت فعالین یا ثبت آن در فضای مجازی و... هر کدام می تواند به عنوان گنجینه ای ارزشمند در اختیار فعالان حرکت ملی قرار گیرد تا روشنی بخش راه آینده باشد. رشد فکری و فرهنگی و مبارزه ی فکری و فرهنگی مردم آذربایجان و درپیش گرفتن همان روند عقلانیت و مدنیت در حرکت ملی و... علاوه برغنی سازی فکری و فرهنگی مردم آذربایجان ، وجهه ی داخلی و بین المللی حرکت ملی را زیباتر و درخشانتر خواهد نمود.

مطمئنا افکار مترقی و روشن و فرهنگ مبارزاتی نسل آینده آذربایجان نیازمند انتقال دانش و تجربیات و اندوخته های نسل امروز و گذشته به نسل آینده است ، پس باید کوشید تا لحظه به لحظه ی حرکت ملی آذربایجان جنوبی را ثبت نمود.

گله جک بیزیمدیر.