Şəhidlər  Ölməz !

 

Əmani  Kim idir !  

 

Azərbaycan tarixi, vətən və millət üğründa mübrize edib, canlarini bağişlayan bir çox ünüdülmaz qəhrəmanlarin şahidi ölmüşdür.  Böylə bir zəngin və şərəf dölü keçmişə söykənən millətimiz , çağdaş Milli-Demokratik haqlarini eldə etmək üğüründa başlatidiği Hərəkatinda ayni qəhrəmanlari başqa insanlarin simasinda əks etdirmişdir.

 

Ünlü Mühəndis Qulam-Riza Əmani bu ünüdülmaz şəxsiyyətlərdəndir. Mühəndis Əmani 1980-ci illərdən (1370 ci Günəş ili ) siyasi –İctimai yöndə və Azərbaycan Milli hərəkati üğründa fəalliyət göstərmişdir. O (1992) 1371-ci ildə Ərdəbil şəhərinin mühəqqiq Ərdəbili adlı bılım yurdundan zəraət ixtisasinda qəbül olub, bir il oxuduqdan sonra Təbriz bılım yürdüna intiqal alıb və (1996) 1375-ci il də isə Təbriz bılım yürdünda kəşavərzı fakültəsindən zəraət üzrə lısans almişdir.

1995-96 ci (1374-75) parlament seçgiləri prosesində aktiv iştirak edib və Dr. Çehrəqanlinın kandiatorliqini müdafiə və təbliğ etmişdir. Günü gündən fəaliyyət dayirəsini genişlərindən Əmani 1999ci (1378) ildə İran məhkəməsi tərəfindən 5 illik həbsə məhküm olur və çoxlu əziyyətlər çəkdikdən sonra 1382ci (2003) də şərti olaraq azadliqia buraxilir.

Azadliqdan sonra hər zaman milli olayrada daha güclü və fəal şəkildə iştirak edib. 1383(2004) Tehranda Ərmənilərin Qrabağda Azərbacanlilara qarşi törədikləri cinayətlərə qarşi aksiyalarda, Milli sərdar Səttarxan və Bağixanin ağrilama törənlərində və butun milli zəmində kültürəl ya siyasi töplantilarda  aktiv iştirak etmiş və öndə gedənlərdən olmuşdur. Bu fəaliyyətlərin nəticəsində qissa və ya üzün müddət həbslərədə mərüz qalmişdir. Əmani-nin fəaliyyətlərindən qorxu hissi duyan hakimiyyət 1384ci( 2005) ildə hətta onun Evlilik (toy) mərasiminin Təbrizdə normal bir salonda keçirilməsinə imkan vermədir. Əmani həmin əziz günün gecəsini İTTİLAT-in həbsxanasinda keçirdir və mərasim Təbrizin xaricində bir fabrikada İTTİLAT qüvvələrinin nəzarəti altinda keçirildir. Azərbaycan Millətinin 2006ci ildə Ulu 22 May  (1 Xurdad 1385 ) tarixi qiyaminda Əmani bir çox tanimiş milli fəallarla birgə tutqlandir. O başqa 5 nəfər taninmiş fəallarla birgə 6 nəfərlik qurup halində Tehranin Evin həbsxanasina göndərildir və 5 ay müddətində ağir ruhi və fiziki işkəncələrə mərüz qaldi.

 

Nəhayət 24 October 2008 ( 3 Aban 1387 ) Azerbaycan səmasinda bir parlaq üldüzü axdi. Acida olsa Mühəndis Əmani 2 qardaşlarilə birgə şübhəli trafik qəzasinda dünyalarni dəyişdir! Bu olayla ilgili yayinlanan şübhə döğüran məlümatlar və İran hakimiyyətinin öz siyasi müxaliflərini süni yollarla aradan qaldirmaqda göstərdiyi çabalar, Mühəndis Əmani-nın İran dövlətinin əmniyyət qüvvələri tərəfindən məqsəd yönlü şəkildə siyasi müxalf olaraq aradan qaldirmasi və Şəhid elidməsi fikrini Azerbaycan milli hərəkati fəallari arasinda yaratmişdir. Buna neçə subut edici faktlarda mövcud dur. Bunlardan bir neçəsi bedədir :

 

1-              Tirafik qəzasindan neçə gün öncə Mühəndis Əmaninin Maşini, şəxsi dakyumentləri, xeyli miqdarda pulu və .... şübhəli şəkildə öğürlanmişdir !

2-              Tirafik qəzasinda Mühəndis olduqu maşina arxadan çarpan Kamyon (Xavər) İran-in İslam Hərbi qüvəsinə (sipah) aid dir !?

3-              Mühəndis Əmaninin yarim can bədəni 4.5 – 5 saat gecişməilə Təbrizin “ İmam Riza“ xəstəxanasina çatdirilir ! Xəstəxanada Əməliyyat odasina girən İtlaat və əmniyyət qüvvələri nə amacla və niyə oraya getmişlər !?

4-              İran Televiziyasi bu hadisəilə bağli “ Yaquti “ adli məmurun sözlərinə istinadən yayinladiqi xəbərdə  baş verən trafik qəzasini adi bir hadisə ! adlandiraraq Əmani ayiləsindən canlarini əldən verənlərin insanlarin adlarini sansur etmişdir!?

5-              Mərhüm Əmani, oğurlanmiş əşyalar və sənədləri ilə ilgili İran İnqilab məhkəməsinə müraciət etdigə, keçmişdə onu 5 il həbsə məhküm edən hakim (qazi) Əmanini Milli fəaliyyətlərini dəvam edirdiyi təqdirdə, onun aci sunuclarini qəbul etməlidir  diyə hədələyir!?  

6-              İran İTTİLAAT və əmniyyət qüvvələri Əmani-nin töprağa tapşirma törənində iştirak edən taninmiş Milli fəallari hədələyərək “ boylə şübhıli tirafik qazalari onlar üçün də baş verə bilər “ diyə söyləmişlər !?

və ................

 

Böylə şübhə döğuran məlumatlar çoxdur amma bu günə kimi hansisa aydin və net bir açiqlama bu olaylarin baş verməsi haqda İran yetgililəri tərəfindən verilməmiş və əslində İrana hakim olan faşist totaliter hakimiyyət böylə olaylarin açiqlanmasina imkan verməməkdədir.

 

Böylə qəhrəmancasina canlarini vətən və millət üğüründa bağişlayan Miili şəxsiyyətlərimizin xatirəsini ağirlama və onlarin şübhəli ölümlərinin pərdə arxasi beynalxalq yetgili insan haqlari qurumlarina çatdirmaq hər birimizin Milli börcümüzdür.

 

35 il yaşayan Şəhid Əmani ömrünün ən gözəl çağlarin İranin İslami-Aryayi düsatqlarinda Azərbaycan Türk millətinin milli haqlari üğründa apardiği mücədilə döğrültüsünda keçirdir və canini bu yolda qoyaraq adini Azərbaycan tarixində əbədiləşdirdir.

 

Burada taninmiş Milli fəal Abbas Leysanli-nın milli Mübarizəmiz üğründa canlarini fəda edən insalarimiz haqda söylədiyi sözü vürğülamaq istərdim O deyir ki :

“ Bu canlarini bağişlayan insanlarimiz (şəhidlərimiz) haqda danişmaq çətindir, biz hər birimiz ağir məsüliyyət his edirik, amma fəqət burani (məzarin töpraqini) tərk edib qayidan dan sonra, mütməinnən onlarin fikilərin ünütmayaq, o fikirləri ki o ürəklərdə yatib və o eşqi ki bizimlə paylaşilib ünütmayaciyiq. “    

Bəli; elə dır; biz onları ünütmayacayiq. Ta Azərbaycan və Azərbaycanlı vardır onlar yaşayacaqdır.

35 il yaşayan şəhid Əmanı ömrünün ən gözəl çağların İranın İslamı-Aryayi dusatqlarında Azərbaycan türk millətinin mıllı haqları uğəründa apardığı mücadilə döğrültüsünda keçirdir və canını bu yolda qoyaraq adını Azərbaycan tarixində əbədiləşədir dir. O duşmana qarşı nə qədər qəddar və yenilməz olsada ; dostlarına və fikri müxalflərinə olduqca mehriban; dözəmülü və təmkinli idir. Sözü və əməli aynı idır və bir an tütdüqü yolda şübhə etəmə dır. Azərbaycan gəncliyinə şərf; mübarizə və özünə inam (güvən) siməgəsı idır. Böylə xususiyyətlər Əmanı-yə mıllı fəallar arasında özəl yer ayiraraq, nüfüz və söz sahıbı etəmiş və aynı zamanda şüvəyənist İran rejiminin göz dağına çevirmişdır.

Əmanı, bir yazıya ya məqaləyə sığmaz və önün haqda kitablar yazılmalıdr. O fızıkı olaraq aramızdan köçsədə ; ruhu və daşıdıqı düşüncə və fıkırlər hər zaman bizəmlədır. Önun “Dəniz-i” dalğalanacaqdır ; “Araz-ı” daşıb cöşub ayrılıq yaradan körpüləri pözacaqdır və sönməz “Günəş-ı” Azərbaycan böyünca nur saçıb parlayacaqdır.

 

O al qanı ilə yazdır :

“Gələcək bızımdır

Bizəmdır gələcək “

 

Babək Bəxtavər

24.10.2010

2 Aban 1389