Bir Gurup Siyasi dustaqlar Ailəsi, Aydınlar, Akademisiyənlər, Sosyal Hərəkətlər İnsan Haqları Aktivitistlərinin Bəyaniyyəsi

 

 (Güney) Azərbaycanlıları Buraxın!

2010-29-8

Bu il yazın əvvəllərindən etibarən sivil və kültürəl haqları savunan onlarca Azərbaycanlı Təbriz, Tehran, Kərəc, Urmiyə, Ərdəbil, Qoşaçay, Makı, Kəleybər, Xiyov, Xoy, Sofyan...vs. şəhərlərində tutuqlanaraq dustağa göndərilibdir. Onların bir neçəsi vəsiqə qarşıslnda azadlığa buraxılsa belə,  hələ də xanımlar: Həmidə Fərəczadə, Zəhra Fərəczadə (qadın haqları aktivistləri) və cənablar: Əkbər Azad (yazıçı və jurnalist), məhəndis Həsən Rəhimi Bayat (insan haqları aktivisti), Hüseyn Nəsiri, Dr. Əlirza Əbdullahi, Dr. Lətif Həsəni, məhəndis Mahmud Fəzli, məhəndis Şəhram Radmehr, Ayət Mehrəlibəyli, Behbud Qulizadə, Aydın Xaceyi, Bəhmən Nəsirzadə, Heydər Kərimi, Nəim Əhmədi, Yunis Süleymani və Şükrullah Qəhrəmani (hamısı Azərbaycan sivil aktivitistləri) ortalama üç aydır ki infiradi sellullarda dustaqdadırlar, Eyni halda Səid Mətinpur, Əli Əbbasi, Vədud Səadəti, Rəhim Qulami və Behruz Əlizadə Keçən ildən etibarən həbs cəzasını çəkirlər, son vaxlar da Haniyə xanım Fərşi Şotorbani, və ......  tutuqlanaraq, öncəkilərə qoşulmuşlar.

Məlum olduğu kimi  bir çox tutuqlamalar ədliyyə hökmündən qıraq üz vermiş, tutuqlananlar tək sellullarda və vəkil seçmə haqqından yoxsun saxlanılmışlar, onlardan bir neçəsi ruhi və cismi işkəncələrə məruz qalıb, ailə üzvlərilə görüşləri ya da telefon bağlantıları belə yasaqlanmışdır.

Biz Azərbaycanlıların dilə aid və kültürəl, sosyal, iqtisadi və siyasal istəklərinin tələbində haqlı olduqlarını vurğulayır və inanırıq ki demokrasıya uğrunda dirəniş, ölkənin etnik bölgələri əhalisinin ilkin haqlarını qazandıran mucadilədən ayrı deyil. Biz toplumda etnik çatın yaranmasına gətirib çıxarmış İran mərkəzi hökümətlərinin ayrı seçgilik siyasətlərini kəsinliklə məhkum edirik.

Bizcə Türk, Kürd, Ərəb, Türkmən və Bəluçların vs. vətəndaş haqlarınını nəzərdə almadan diktatorluğa qaşı mucadilə başarılı olmayacaqdır.

Bu səbəbdən biz tutuqlananlara qarşı aparılan hər növ zorakılıq, işkəncə, küçümsəmə, Təhqir və mulki haqların pozulmasını məhkum edib, bütün özgür medyalar və insan haqları örgütlərindən onların xəbərlərini yayınlayıb, himayə altına alınmalarını istəyirik, habelə tələb edirik ki dustaqlar şərtsiz azadlığa buraxılıb, ədalətli bir məkəməyə irca edilməsinlər.

 

Səkgizyüz Səkgiz imza əlifba sırsilə

 

(Imzalamaq istəyənlər lütfə imzalarını bu adresə göndörsinlər rsnrwwww@gmail.com   beş gün sonar yeni imzalarda yayınlanacaqdır)

 

Səfər Əbdali, Göhər Əbdali, Mehdi Əbdali, Sirus Ibrahimnijad, Şahbaz Ibrahimnijad, Mənuçehr Ibrahimnijad, Əhmədi Ayiləsi: (Əkbər, Behəruz, Pərviz, Sorəyya, Həsən, Hüseyn, Xəlil, Ruqəyyə, Reyhanə, Səmira, Sirus, Əli, Qurban, Gülməhəməd, Məhəmməd, Mehdi, Mehrdad Və Vəli Əhmədi), Əmin Əhmdian, Həsən Əhmdian, Vəhidə Əhmdian, Yaşar Edrisi, Əlirza Ərdəbili, Qulamriza Ərdəbili, Məhəmməd Ərdəbili, Aysan Ərdəbili Əsl, Pərvin Ərdlan, Həsən Ərk, Əmir Ishaqi, Zohrə Əsdəur, Leyla Əsədi, Yasir Əsdi, Sadiq Iskəndəri, Zoya Iskəndərian, Səidə Islami, Məhəmməd Hüsein Ismail, Bəhram Ismail Beygi, Doktur Əlirza Əsğərzadə, Əfsanə Isfəhanizadə, Ğulali Isfəhanizadə, Ilham Isfəhanian, Hüseyn Isfəhanian, Araz Əsl Xəlxali, Dadaş Əslanzadə, Solmaz Əslanzadə, Sevim Əslanzadə, Yaşar Əslanzadə, Babək Əslani, Nigar Əslani, Atila Etimadi, Bəharək Etimadi, Mehdi Etmadi, Nasir Əfşarli, Əli Əfşari, Məhmudəli Əfşarie, Əmir Əqnayi, Məhəmədrza Ələrdəbili, Nəsrin Əlmasi, Rəcəb Elyasi, Səfura Elyasi, Əkbər Əmanti, Əmir Əmanti, Profesor Əhməd Omid Yəzdani, Fərhad Omidvar, Nuşabə Əmiri, Asiə Əmini, Mehdi Əmini Zadə, Əli Əncomruz, Elnaz Ənsari, Vəhab Ənsari, Hüseyn Ənvər Həqiqi, Abbas Ənvərhəqiqi, Əli Urman, Kərim Urmulu, Elnaz Ostaclu, Aysan Ostaclu, Hüseyn Ostaclu, Səhər Ostaclu, Şahin Ostaclu, Leyla Ostaclu, Doktor Məryəm Ahəri, Abdullah Əhvazi, Nadir Əhvazi, Hüseyn Əyyami, Suməyyə Əyyami, Rza Irəvani, Roşənək Irəvni, Jila El Bəy Qizi, Solmaz Elbəy Qizi, M. Eynali, Turan Ata Bəyli, Toğrol Atabay, Əbüzər Azran, Sevda Azərtürk, Əzra Azəri, Mehdi Azəri, Mehdi Azəri, Yəqub Azəri, Mərziə Aryanfər, Azad Ayiləsi: ( Elnaz, Ayda, Heydər, Fatimə, Gözəl, Möhsin Və Yaşar Azad), Məhəmməd Azadgər, Dr Abbas Azadiyan, Dr Dariuş Aşuri, Mehdi Aqa Zadə, Babək Aksun, Arəş Ahngər Qəşqaey, Kavə Ahəngri, Pərvanə Ayti, Dr Şəkür Babazadə, Nahid Babazadə,Elnaz Babayi, Oxtay Babayi, Dr Yaşil Babək, Ğazi Başbuğ, Nasr Bağir Oğlu, Nadr Bağir Oğlu (Coşğün Azər Oğlu), Xaqan Baqravğlu, Mehdi Baqri, Mehdi Bayramzadə, Leyli Bəxəşi Pur, Səhənd Bəxşyan, Mənirə Bəradran, Dr Reza Bərahni, Faezə Bərqi, Nasr Bəliday, Səfiə Bəndüxət, Cavid Bəni Fateme, Məryəm Bəharan, Şəhla Bəhardust, Dr Mehran Bəhari, Gəlalə Bəhrami, Nəcat Bəhrami, Purya Behrəvan, Həsən Behgər, Arəş Bəhməni, Səbri Bəhməni, Nahid Bəhməni, Əhmdrza Bəyat Şirazi, Əfsanə Bəyati, Səid Bidoxt, Dr Bəhram Bigdeli, Rza Bigzadə, Ayda Bilgin, Aysan Bilgin, Aylin Bilgin, Məhmud Bilgin, Haşim Bilgin, Əkbər Paşayi, Solmaz Puraqdəm, Əhməd Purdəstan, Gülü Purrostəmi, Xədicə Purmehdi, Xəlil Purmehdi, Rəsul Purmehdi, Əli Purmehdi, Səlman Purnəcəf, Saleh Purnəcəf, Kazim Purnəcəf, Zeynəb Peyğəməbərzadə, Bilal Tabei, Əli Tatar, Məhəmməd Tarin, Rəməzan Tariverdi, Elyar Təbrizli, Rza Təbrizi, Xosru Təcrubəkar, Hacər Tərxani, Aydin Təqipur, Rubabə Təqizadə, Əli Təqipur, Ayda Təmcidi, Həsən Təmcidi, Əzim Təmcidi, Dr Neyyerə Tohidi, Babək Tehrani, Suməyyə Tehrani, Mojgan Sərvəti, Əhməd Caber, Əbdullah Cəbraeyli, Xuraman Cəfərova, Əsğər Cəfərbeygi, Cəfərpur Ayiləsi: (Elman, Həsən, Hüseyn, Sarigül, Kəmal, Murtəza Və Mustafa Cəfərpur), Nuşin Cəfərqizi, Əkbər Cəfəri, Hamed Cəfəri, Rza Cəfəri, Fatimə Cəfəri, Yaşar Cəfəri, Əmir Cəlayir Edrisi, Söhrab Ciluxani, Bayram Cəlili, Pinar Cəlili, Əhməd Cəmşidi, Ismail Cəmili, Behruz Cavadi, Sara Cavadi, Cilvə Cəvahiri, Məhmud Coşğun, Əhəd Covlani, Məhəmməd Cəhanbəxş, Esfəndiyar Cəhanbəxşi, Ğəzale Cəhanşah, Cəhangirpur Ayiləsi: (Rəhim, Zeynəb, Saber, Abdullah, Lətifə, Məhmud, Məsümə, Mənsürə, Mehdiə Və Vəhid Cəhangirpur) Hüseyn Cəhani, Kazim Cəhani, Həmid Hatəmxani, Seyfəddin Hatəmluei, Elçin Hatəmi, Əli Haci, Həbibə Hafezi, Əli Hamediman, Babək Həbibi, Cəlal Hocəti, Əbdalhusein Hərdan, Roza Hesami, Səməd Həsən Zadə, Giti Həsən Zadə, Hadi Həsən Zadə, Hüseyn Həsən Zadə Əsl, Giti Həsənpur, Roya Həsənpur Əbhəri, Əhəd Həsənxani, Siyamək Həsənxani, Mina Həsənxani, Hatef Həsənxani, Caber Həsənzadə, Saber Həsənzadə, Mehdi Həsənzadə, Ilham Həsənlu, Şahin Həsəni, Monirə Həsəni, Firuz Hüseyn Oğlu, Məryəm Hüseyn Xah, Hüşəng Hüseyn Zadə, Hüseyn Husenpur, Səid Hələfi, Əsəğər Həmdi, Noruz Həmzi, Əbd Həmidi, Hadi Həmidi, Həmid Hənifi, Azər Heydərqizi, Hüseyn Heydəri, Sətar Heydəri, Fatimə Heydəri, Mehdi Heydəri (Ahvazi), Mehdi Heydəri (Azərbaycani), Muqəddəm Heydəri Zadə, Fəxrəddin Heydərian, Şərif Hivzavi, Əmir Xaleqi, Fatime Xaleqi, Behzad Xudabəndə Lu, Allahverdi Xudayi, Cəbraiyl Xudayi, Səriə Xudayi, Qulu Xudayi, Mehdi Xudayi, Noruz Xudayi, Abbas Xursəndi, Mustafa Xəsrevi, Vida Xəsrəvi, Əlnaz Xəlxali, Əlirza Xəlili, Roya Xoyi, Məhmdrza Xoyi, Əkrəm Xeyrxah, Əbdullah Xeyrxah, Rza Dadaş Nijad, Şurangiz Dadaşi, Məsüd Dadaşi, Yaşar Danşgər, Fəriba Davudi Mohacer, Dr Cavad Dirəxti, Həsən Derxşan, Profesor Həbib Dərzi Nəvəsi, Əli Dərvazə Ğari, Eyvaz Dəstmərd, Yəmən Dəstəmərd, Səlamət Dəşti, Həbib Dəliri, Əmir Dəlili, Caber Donyamali, Mustafa Dültxah, Məhəmədəli Dolətməndi, Rza Dehqan(Çəngi), Aydin Dehqani, Ətabək Diari, Aysan Zualqədr, Huriə Zualqədri, Ilahə Radmehr, Məhəndis Səccad Radmehr, Saleh Radmehr, Cəfər Raşedi, Məhəndis Həsən Raşidi, Boyük Rayi, Vəli Rayi, Məryəm Rəhmani, Əhməd Rəhimi, Nəriman Rəhimi, Ayət Rəzzaqi, Caber Rzzaqi, Nəsir Rəzzaqi, Sohrab Rəştbəri, Əli Rəştbəri, Isa Rəştbəri, Ibrahim Rəşidi, Əmir Rəşidi, Kami Rizania, Pinar Rzayi, Əli Rzayi, Məhəmməd Rzayi, Mehdi Rzayi, Kavə Rzaey Şiraz, Ehsan Rəmzanian, Əlirza Rəhbəri, Sevda Zəbərdəst, Şəlalə Zəbərdəst, Həsən Zerehi, Kavə Zəncanli, Məhəmməd Zeynəddini, Rəmzan Saedi, Nahi Saedi, Musa Saket, Atila Səbəbi, Dr Mənaf Səbəbi, Bəhram Sepasgozar, Sure Sərbazi, Ayda Səadət, Babək Səadtmənd, Leyla Səadəti, Sədollahi Ayiləsi: ( Əbualfəzl, Elnaz, Behruz, Behzad, Xədicə, Davud, Ibadulla, Əli, Məhnaz, Vəli Və Yunis Sədollahi), Məhəmməd Səid Zadə, Məhmud Səidzadə, Teymur Səlcüq, Rza Səlhəşür, Nahid Soltanzadə, Hidayət Sultanzadə, Sabir Soltani, Əli Soltani, Ədnan Səlman, Xanim Səlmanzadə, Məryəm Səlmanzadə, Ilqar Solimani, Dr Araz Solimani, Soliman Solimani, Feysəl Səvari, Əfsanə Sulduzlu, Bəhram Sohrabi, Əmir Söyləm, Əli Siyasi Rad, Huriə Seyed Abbasi, Məhmud Seyed Kərimi, Əsd Seif, Fərşid Sigari, Səlman Sima, Əfsanə Sevigin, Sətar Sevigin, Hüseyn Şaxesi, Məhəndis Həmid Şafei, Əli Şameli, Yunis Şameli, Əslan Şahsevən, Azadə Şahsevən, Şəhla Şahsevən, Yunis Şahverən, Əkbər Şəbani, Abbas Şəbani, Məsümə Şəbani, Babək Şərəbyani, Nəyid Şerkəti, Cəlil Şərhani, Məhəndis Həsən Şəritmədari, Əmir Şərifnya, Ramin Şərifnya, Musi Şərifi, Ruhi Şəfii, Omid Şokri, Cəbrail Şokri, Əsəğər Şəkiba, Dr Əkbər Şəkiba, Hüseyn Şəməsi, Baqer Şəhnazi, Nəgin Şeyxəlaislami Vətəni, Şəhabəddin Şeyxi, Ferştə Şirazi, Məhəmməd Şirzad, Sirus Şiri, Firuz Şiri, Əbulqasim Sadeqi, Fəttanə Sadeqi, Simin Səbri, Isa Səbri, Musa Səbri, Rəşid Səbüri, Leyla  Sehət, Dr Zia Sədralaşrafi, Səmira Sədri, Məhəndis Əlirza Sərrafi, Cəlal Səfəroğlu, Həsən Səfəri, Soheil Səfəri, Yavər Səfəri, Fərzad Səmədli, Əmir Rza Səyyadi, Ibrahim Zəhak, Gülşən Zərbi, Məsümə Ziya, Fərəh Taheri, Hadi Tərəfi, Fazel Tərifi, Susən Tuluei, Yusef Təhmasebzadə, Əhdiə Ibadi, Əfsər Abbas Təqi Dizəc, Elham Əbbaspur, Elnaz Abbaszadə, Fərəh Abbaszadə, Məhbubə Əbasqoli Zadə, Cavad Abbasi, Həsən Abbasi, Hüseyn Abbasi, Məhəmməd Abbasi, Məhəmədrza Abbasiun Əli Abad, Kəmal Əbdolxani, Vucdan Əbdalrəhman, Zərifə Əbdalhi, Əli Əbdalhi, Əlirza Əbdalhi, Gülnarə Əbdalhi, Turəc Əbdulzadə, Qulu Əbdulzade, Misaq Əbdoli Sisan, Dr Kərim Əbdyan, Nasir Əbyat, Məhəmməd Ətiqinijad, Fəriba Əcəmi, Əhməd Əcəmi Hidəc, Dr Rza Ədaləti, Dr Sediqə Ədaləti, Cavad Ədələti, Cavad Ədəli, Mehdi Əraqi, Pərvin Əraqi Mərəşi, Mehdi Ərəbşahi, Əslan Ərəblüey, Babək Ərəblüey, Rahel Əzmi, Səccad Əzizi, Səid Əzizi, Soheila Əzizi, Yusf Əzizi Bəni Torof, Isəmət Ətayi, Əkbər Ətəri, Dr Kazim Ələmdari, Bəharə Ələvi, Rza Ələvi Sani, Cəfər Əli Abbasi, Ibrahim Əlipur, Fərəhəmənd Əlipur, Qulamhuein Əlipur Əsl, Fəriba Əlipur Xorrəmdərə, Şəhin Əlizadə, Qulaməli Əlizadə, Yusf Əlizadə Azər, Qulaməli Əlizadə Məraği, Dariuş Əndəlibian, Behbud Qulami, Dr Təvəkkəl Ğənilu, Ərsan Ğeibi, Böyük Ğeibi, Kubra Ğeibi, Mirvəli Ğeibi, Nasir Ğeibi, Fərşid Faryabi, Heydər Fətahi, Ruhalla Fətahi, Ferştə Fərahani, Fərəczadə Ayiləsi: (Əbualfəzl, Həsən, Hüseyn , Həmidə, Səkinə, Əqil, Fatime, Firşətə, Məhəbüb, Məhmud Və Məlihə Fərəczadə), Mehdiə Fərczadə, Xədicə Fərəci, Yarəğib Fərəci, Behnam Fərdi, Esəmət Fərdi, Nəsib Fərdi, Yəəqub Fərdi, Yusf Fərdi, Məhmud Fərzanə, Suməyyə Fərşi, Qulam Fərhəngi, Suməyyə Fərid, Fərank Fərid, Məhəndis Əmin Fəzəli, Saber Fəzli, Sorya Fəllah, Aqabəgim Feyzallahi, Əli Qarapapaq, Eldar Qaradağli, Ağri Qaradağli, Həsən Qasimpur, Hüseyn Qasimpur, Xanim Qasimpur, Qasiməli Qasimpur, Əxtər Qasimi, Əjdər Qasimi, Mohsen Qasimi, Məəsüm Qasimi, Kavə Qasimi Kermanşahi, Səid Qasimi Nijad, Dr Əyyub Qane, Məhəmməd Qaem Məqami, Behruz Qərababaey, Əkbər Qorbani, Dr Əli Qərəcəlu, Şəhin Qizilbaş, Fatime Qizilbaş Xəməsə, Zöhrə Qəzvinizadə, Qəlizadə Ayiləsi: (Həmid, Dadaş, Ruhallə, Jila, Solmaz, Şahbaz, Məcid, Məhəmməd Və Vəhid Qəlizadə, Hüseyn Qənbəri, Zəhra Qənbəri, Haniə Qorxmaz, Soheyla Qəhrəmani, Mavi Qəhrəmani, Yaşar Qəhrəmani, Həsən Kazimzadə, Rza Kazimi, Məcid Kazimi, Əli Kafi, Saleh Kamrani, Hadi Kəhalzadə, Kavə Kermanşahi, Əbdol Kərim Zehi, Şəhla Kərimzadə, Solmaz Kərimzadə Əsl, Əmir Kərimi, Behruz Kərimi, Behzad Kərimi, Rza Kərimi, Əli Kərimi, Əlirza Kərimi, Vəcihə Kərimi, Məhəmədəli Kərimi Əsl, Əli Kəşavərz, Xəlil Kəəbi, Həsən Kəmandari, Hamed Kənani, Cəlal Küdərilü, Əmir Kiarusi, Atila Kişizadə, Xanuadə Kiyumərsi: ( Ətabk, Əhməd, Əsəğər, Əkbər, Babək, Hüseyn, Saman, Səmira, Fatime, Mohsen Və Kiyumərsi), Ibad Gərgəri, Əlirza Golzarnia, Seyyed Meisəm Gülüstani, Guntay Gəncalp, Cavid Güney, Həsən Lahici, Nigarəlsadat Lahici, Abbas Lesani, Ilham Lətifi, Jila Şəriət Pənahi, Məhmud Maheri, Leyla  Moctəhedi, Kazim Məcdəm, Əsgər Mucərrəd, Dariuş Məclisi, Ilham Məhəbübi, Məhbübə Mohebbi, Susən Məhərrəmi, Əli Məhəmmədzadegan, Yaşar Məhəmmədzadegan, Bəhkam Məhəmmədi, Bəhmən Məhəmmədi, Rujin Məhəmmədi, Saman Məhəmmədi, Fərhnaz Məhəmmədi, Nəsrin Məhəmmədi, Nəvid Məhəmmədi Nəsb Abad, Səyyad Məhəmmədian, Azad Məhmudi, Şəhab Moxberi, Əhməd Moxtari, Əli Moxtari, Nəsrin Moxtari, Aydin Moxles Ələvi, Bilal Morad Veysi, Şahin Moradi, Sabr Moradi, Adil Moradi, Əmir Mərdani, Ferəngiz Mərday, Fərid Morişədi, Dr Şəhrzad Məsudi, Dr Mehrdad Məşayexi, Ismail Moşfeqifər, Mənsür Moşfeqifər, Məhəmməd Mesri, Kave Mozəfəri, Mehri Memar Hüseyni, Məhmud Memarnijad, Əli Moini, Xədicə Moqəddəm, Rəzvan Muqəddəm, Pərvin Muqəddəm Xəmsə, Fərəh Muqəddəm Məraği, Məhəmməd Moqim Begi, Həsən Mollazadə, Əli Mollazadə, Ehsan Məllaki, Əli Məlek, Əmir Məlekzadə, Aqamhəmməd Məlekzadə, Əziz Məlekzadə, Məhbub Məlekzadə, Rza Mənafi, Yaşar Məntəzəri Məhdəvi, Həsən Montəzəmi, Hesam Mənsüri, Naser Mənzüri, Həmid Musəvi, Rza Musəvi, Hadi Musəvi, Əli Əkbər Musəvi Xoeini, Ətabk Musəvi Nəsəb, Kavə Musapur, Haniə Musapur, Səid Muğanli, Leyla  Molla Nəcəf Abadi, Əzizə Molayi, Əşa Momeni, Rza Mohacer, Zohre Mohacer Iravani, Həbib Məhavi, Mehdi Məhdəvoan Əsl, Fərrox Mehdipur, Məhsa Mehdili, Iran Mehr, Məhrəlibiglü Ayiləsi (Əhəd, Ismail, Əkrəm, Oxtay, Ipək, Ayda, Ayhan, Bəhadir, Bəhram, Bəhmən, Pərya, Peyman, Təqi, Caber, Cavad, Həsən, Hüseyn, Xanimqiz, Rüstəm, Rza, Ruhallə, Zəhra, Səid, Səkinə, Səmira, Suməyyə, Savad, Səfər, Səməd, Əzim, Əli, Əliəkbər, Inayət, Fatime, Fərəhnaz, Fəriba, Qudərt, Kəlam, Leyli, Məhəmməd, Məsüd, Məlihə, Mehdi, Mehdi Və Nüsərt Mehrəlibiglü(, Əhməd Mirzapur, Ənvər Mirsəttari, Mirəlirza Mirmoidi, Azad Naderi, Nəsibə Naderi, Ibrahim Namdar, Həmid Namdar, Fatime Namdar, Mohsen Namdar, Vəhid Namdar, Həsən Nayeb Haşemi, Aylar Nəbi Zadə, Əlirza Nəbi Nəcəfi, Yusef Nəcatbexş, Siyamək Nəcəfi, Səbri Nəcəfi, Aydin Nərimani, Həsən Nərimani, Səlamət Nərimani, Əli Nərimani, Araz Nəsimi, Nahid Nosrət, Azade Nəsirzadə, Səccad Nəsiri, Arəş Nəsiri Eqbali, Məhəmməd Nəzəri, Dr Əlirza Nəzmi Əfşar, Məhəndis Səid Nəimi, Mehdi Nəimi, Araz Nəqş Afərin, Şiva Nucu, Tohid Noruzi, Sadiq Noruzi, Həmila Nisgilli, Əbdolhosein Neisi, Behnam Nikzad, Rəhim Vahidi, Zəhra Vahidi, Səkinə Vusuqi, Xədicə Vərməzyari, Dariuş Vərməzyari, Rəşid Vərməzyari, Hidayət Vərməzyari, Hüseyn Vətəndust, Qəfar Vəqri, Aydin Vəkili, Həsən Vəlizadə, Məsüd Haray, Dr Məhəmməd Haşimi, Həsən Hərgüli ) Dəmirçi(, Dr Məhmdrza Heyət, Azad Yaşam, Araz Yəhyayi, Arman Yəhyayi, Dr Hüseyn Yəhyayi, Fəraz Yekita, Ilham Yəmini Əfşar, Bəhaeldin Yüsfzadə, Firuz Yusifi.