image007.jpg

persian%20racism-Iranda_fars_irgichiliyi.jpg

rasist-leader-davood%2520monshizadeh-iran.jpg

 

به‌ آيينه‌ بنگريم‌

 

آينه‌ چون‌ نقش‌ تو بنمود راست‌   خود شكن‌، آيينه‌ شكستن‌ خطاست‌ 

 

توضيح از تريبون: "جبهه ملي" در كشورهاي آلمان، فرانسه، انگلستان و نيوزيلند نام جريانات ناسيوناليست افراطي و راسيست است. تشكيلاتي به همين نام در ايران از گرايشات مشابه به دور نيست. براي مطالعه نزديك پرونده "جبهه ملي" روي اين جمله كليك كنيد. "حزب "ليبرال دموكرات" روسيه نيز از جمله نام حزب راسيستي تحت رهبري ولاديمير ژيرينووسكي (متولد 1946 آلما آتا) است. آقاي داريوش همايون نيز حزبي به همين نام را رهبري ميكند. در مورد حال و روز امروزين ايشان مقاله آقاي هدايت سلطانزاده از جمله در همين سايت منتشر شده است. سابقه ايشان بعنوان يكي از صحنه گردانان نظام آريامهري براي بسياري آشناست. اما سابقه "پيراهن قهوه­اي" (پيراهن سياه در تهران دهه 1330) بودن ايشان، ديري است كه از يادها رفته است. مطلب حاضر هفت سال پيش از سوي آقاي سعيد رهبر از جمله در سايت تريبون منتشر شد. نشر دوباره آن با توجه نمايشات "ليبرال دموكراتيك" آقاي همايون در رسانه­هاي  فارسي، ميتواند در اين زمينه روشنگر باشد. جالب است  كه "انتقاد از خود" و "برخورد با گذشته خود" از جمله مطالبات تكرار شونده نيروهاي دست راستي از روشنفكران و آزاديخو اهان (قربانيان هردو نظام آريامهري و اسلامي) است. آيا چنين تقاضايي در قبال چاقوكشان پيراهن قهوه­اي خيابانهاي تهران ديروز هم مطرح ميشود؟ آيا آقاي داريوش همايون "ليبرال دموكرات" دهه 2010 ايالت متحده آمريكا برخوردي انتقادي با داريوش همايون پيراهن قهوه­اي دهه 1330 تهران داشته است؟ پايان توضيح. 

 

سعيد رهبر :  

آقاي داريوش همايون از رهبران سابق حزب پيراهن قهوه اي هاي "سومكا

 

چندي‌ پيش‌ در محل‌ كار با جمعي‌ از همزبانان‌ گپ‌ مي‌زديم‌. صحبت‌ به‌ جناب‌ آقاي‌ داريوش‌همايون‌ رسيد و برداشت‌ دوستان‌ از اين‌ شخصيت‌. «برداشت‌» نشان‌دهنده‌ به‌ موقع‌ عمل‌نكردن‌ حافظه‌ تاريخي‌ دور و نزديك‌ بود. 

 

 افسوس‌ من‌ اين‌ است‌، چگونه‌ با كم‌كاري‌ و درگير شدن‌ در مسائل‌ غيرضروري‌ و پرداختن‌صرف‌ به‌ كاري‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ و فاصله‌ گرفتن‌ از كار جدي‌، زمينه‌ شرايطي‌ را فراهم ‌آورديم‌، هم‌ اكنون‌ شاهد نتايج‌ دست‌آوردهاي‌ آن‌ هستيم‌ كه‌ مي‌بايستي‌ به‌ صداي‌ ثابتي‌، مقام‌ امنيتي‌ سابق‌ از راديوهاي‌ فارسي‌زبان‌ گوش‌ فرا دهيم‌، كه‌ در كنفرانس‌ ايشان‌ در نيويورك‌ چه‌ گذشته‌ است‌.

 البته‌ دوستان‌ و جريان‌هاي‌ سياسي‌ كه‌ به‌ برگرازي‌ مجالس‌ ترحيم‌ و بزرگ‌داشت‌ها مي‌پردازند خواسته‌ و ناخواسته‌ جاده‌ صاف‌كن‌ اين‌ افراد (داريوش‌ فروهر، داريوش‌ همايون‌،شعبان‌ جعفري‌، حسن‌ عرب‌ و ثابتي‌ مقام‌ امنيتي‌ سابق‌) و جريان‌هاي‌ امروزي‌ هستند و درادامه‌ اين‌ سياست‌بازي‌هايشان‌ و فشردن‌ دست‌ مستر بوش‌ به‌ صدور بيانيه‌هاي‌ گوناگون‌ روآوردند و باز علاج‌ بيماري‌ ايران‌ را مصرف‌ آسپرين‌ دمكراسي‌ ساخت‌ امريكا تشخيص‌ دادند.

صداي‌ مخالف‌ اين‌ جريان‌هاي‌ تدوين‌ شده‌ براي‌ ملت‌ بدبخت‌ ايران‌ به‌ گوش‌ نمي‌رسد يا حداقل‌ آن‌ چنان‌ نارسا است‌ كه‌ قابل‌ شنيدن‌ نيست‌.

اين‌ چند گزارش‌ از روزنامه‌ اطلاعات‌ دوره‌ دهه‌ سي‌ را ديدم‌ ضرر ندارد براي‌ اطلاع ‌دوستان‌ نقل‌ كنم‌.

 3/6/2003 ـ سعيد رهبر

  

 «تظاهرات‌ دسته‌ پيراهن‌سياهان‌ در خيابان‌ها

قبل‌ از ظهر امروز عده‌اي‌ از افراد منتسب‌ به‌ حزب‌ سوسياليست‌ (سومكا) در حالي‌ كه‌ آنان ‌پيراهن‌هاي‌ سياه‌ بر تن‌ داشتند به‌ طور اجتماع‌ در خيابان‌هاي‌ شاهرضا و پهلوي‌ و شاه‌ گردش‌ و تظاهراتي‌ مي‌نمودند. هنگامي‌ كه‌ اين‌ عده‌ به‌ اوايل‌ خيابان‌ اسلامبول‌ رسيدند از طرف‌ مأمورين‌ انتظامي‌ به‌ آنان‌ اخطار شد كه‌ از تظاهرات‌ خودداري‌ نموده‌ و متفرق‌ شوند.

در اثر اين‌ اخطار عده‌اي‌ از آنها متفرق‌ شدند ولي‌ چند نفري‌ كه‌ به‌ اخطار مأمورين‌ توجه ‌نكردند و تظاهرات‌ خود را ادامه‌ مي‌داند همين‌ امر سبب‌ گرديد كه‌ آن‌ عده‌ را مأمورين‌ انتظامي ‌ بازداشت‌ نمايند. يك‌ منبع‌ مطلع‌ به‌ خبرنگار ما گفت‌ تعداد بازداشت‌ شدگان‌ در حدود 15 نفرمي‌باشد.» (اطلاعات‌، پنجشنبه‌ 28/1/1331، شماره 7788) 

 

«تظاهرات‌ ديشب‌ در خيابان‌ها خساراتي‌ به‌ قرائت‌خانه‌ وارد آمد

و مقداري‌ در و پنجره‌ شكسته‌ شد پس‌ از مداخله‌ مأمورين‌ تظاهركنندگان‌ متفرق‌ شدند

از ديروز غروب‌ خيابان‌هاي‌ شاه‌آباد، اسلامبول‌ و نادري‌ براي‌ اولين‌ بار بعد از حكومت‌نظامي‌ وضع‌ غيرعادي‌ داشت‌. در نقاط‌ مختلف‌ خيابان‌ دستجاتي‌ از افراد مختلف‌ اجتماع ‌كرده‌ و به‌ بحث‌ و گفتگو در باره‌ مسائل‌ روز مشغول‌ بودند و مأمورين‌ انتظامي‌ نيز به‌ علت‌ لغو حكومت‌ نظامي‌ از آنها جلوگيري‌ به‌ عمل‌ نمي‌آورند. در حدود ساعت‌ هفت‌ و نيم‌ بعدازظهراولين‌ زد و خورد بين‌ دو دسته‌ مختلف‌ در اواسط‌ خيابان‌ شاه‌آباد روي‌ داد. جريان‌ از اين‌ قراربود كه‌ عده‌اي‌ با صداي‌ بلند براي‌ يكي‌ از روزنامه‌ها تبليغ‌ مي‌كردند و عده‌ ديگر در اين‌ باره‌ به ‌فروشندگان‌ روزنامه‌ مزبور اعتراض‌ كردند و دامنه‌ اين‌ مخالفت‌ بالاخره‌ به‌ زد و خورد كوچكي ‌منتهي‌ شد... يك‌ ساعت‌ بعد در چهارراه‌ قوام‌السلطنه‌ حادثه‌ مهم‌تري‌ روي‌ داد، طبق‌ معمول‌عده‌اي‌ در قرائت‌خانه‌ فرهنگ‌ شوروي‌ كه‌ در اين‌ محل‌ روبروي‌ دبيرستان‌ فيروز بهرام‌ واقع‌است‌... عده‌اي‌ به‌ درون‌ خانه‌ (وكس‌) ريختند. به‌ قرار كه‌ گفته‌ مي‌شود حمله‌كنندگان‌ از افرادجمعيت‌ سومكا بوده‌اند.

در اين‌ هنگام‌ دستجات‌ مزبور مشغول‌ خرد كردن‌ در و پنجره‌ و تزئينات‌ داخلي‌ قرائت‌خانه ‌شدند... چند لحظه‌ بعد عده‌اي‌ از همين‌ افراد در مقابل‌ سفارت‌ مجارستان‌ به‌ تظاهرات ‌پرداختند و با چوب‌ و سنگ‌ به‌ در و پنجره‌ آن‌ سفارتخانه‌ حمله‌ كردند ولي‌ مأمورين‌ انتظامي ‌به‌ زودي‌ آنها را متفرق‌ ساختند. اظهار مي‌شد كه‌ ايجادكنندگان‌ حادثه‌ مسلح‌ به‌ چوب‌ بوده‌اند، چندين‌ نفر در اين‌ واقعه‌ مصدوم‌ شدند ولي‌ صدمات‌ وارده‌ چندان‌ قابل‌ اهميت‌ نبود. اكنون‌شهرباني‌ در تعقيب‌ قضيه‌ است‌ تا حمله‌ كنندگان‌ به‌ خانه‌ (وكس‌) را دستگير و موضوع‌ راتحت‌ رسيدگي‌ قرار دهد.» (اطلاعات‌، پنجشنبه‌ 23/5/1331، شماره‌ 7880.)

 

 «بازداشت‌ ليدر حزب‌ سومكا

ديشب‌ آقاي‌ منشي‌زاده‌ ليدر حزب‌ سومكا توسط‌ مأمورين‌ پليس‌ توقيف‌ گرديد. امروز يكي‌از مقامات‌ شهرباني‌ در باره‌ علت‌ دستگيري‌ مشاراليه‌ گفت‌: چون‌ در نتيجه‌ تحقيقاتي‌ كه ‌توسط‌ مأمورين‌ شهرباني‌ در اطراف‌ واقعه‌ حمله‌ به‌ قرائت‌خانه‌ شوروي‌ «وكس‌» و شعبه ‌تبليغات‌ سفارت‌ مجارستان‌ به‌ عمل‌ آمد معلوم‌ شد كه‌ افراد حزب‌ سومكا در آن‌ دخالت ‌داشته‌اند لذا ديشب‌ يك‌ عده‌ پاسبان‌ و مأمور محل‌ حزب‌ را محاصره‌ نموده‌ و آقاي‌ دكترمنشي‌زاده‌ ليدر حزب‌ را بازداشت‌ نموده‌ و به‌ بازداشتگاه‌ موقت‌ اداره‌ آگاهي‌ منتقل‌ نمودند.امروز صبح‌ پرونده‌ براي‌ رسيدگي‌ و صدور و قرار توقيف‌ به‌ شعبه‌ 18 بازپرس‌ تهران‌ احاله‌ شد. سه‌ نفر ديگر از افراد حزب‌ سومكا به‌ نام‌ شاهپور زندنيا، داريوش‌ همايون‌، اسماعيل‌هاشمي‌نژاد نيز به‌ همين‌ اتهام‌ قبلاً بازداشت‌ شده‌ بودند.» (اطلاعات‌، سه‌شنبه‌ 4/6/1331، شماره‌7890.)

 

 «از افراد حزب‌ سومكا بازپرسي‌ به‌ عمل‌ آمد

امروز از 3 نفر از افراد حزب‌ سومكا به‌ نام‌ داريوش‌ همايون‌، اميرناصر معيني‌ و شاهپور زندنيا در شعبه‌ چهارم‌ بازپرسي‌ دادسراي‌ نظامي‌ تحت‌ نظر سرگرد علميه‌ بازجوئي‌ به‌ عمل‌آمد.» (اطلاعات‌، سه‌شنبه‌ 4/9/1331، شماره‌ 7959.)

 

 «يك‌ نفر ديگر از اعضاي‌ حزب‌ سومكا امروز آزاد شد

  ديروز عصر بازجوئي‌ از داريوش‌ همايون‌ يكي‌ از اعضاي‌ حزب‌ سومكا در دادسراي ‌فرمانداري‌ نظامي‌ خاتمه‌ يافت‌ و مشاراليه‌ با دادن‌ 50 هزار ريال‌ كفيل‌ امروز آزاد شد.» (اطلاعات‌، يكشنبه‌ 23/9/1331، شماره‌ 7974.)

 

 «محاكمه‌ دكتر منشي‌زاده‌ و سران‌ سومكا

  عصر ديروز در دادگاه‌ جنائي‌ نظامي‌ آغاز شد

موضوع‌ حمله‌ به‌ نمايندگي‌ بازرگاني‌ مجارستان‌ و خانه‌ «وكس‌» از جمله‌اتهامات‌ مورد ادعاي‌ دادستان‌ مي‌باشد

ساعت‌ هفت‌ بعدازظهر ديروز دادگاه‌ جنائي‌ نظامي‌ به‌ رياست‌ آقاي‌ سرهنگ‌ خطيب ‌شهيدي‌ تشكيل‌ جلسه‌ داد تا به‌ اتهام‌ دكتر داود منشي‌زاده‌ رهبر و رجبي‌نيا، زندنيا، داريوش‌همايون‌، منوچهر كيان‌ اعضاي‌ سومكا متهم‌ به‌ داشتن‌ اسلحه‌ قاچاق‌ و تشكيل‌ جمعيتي‌ برخلاف‌ مملكت‌ مي‌باشد رسيدگي‌ كنند... به‌ قرار اطلاع‌ دادستان‌ نظامي‌ در ادعانامه‌ خود متذكر شده‌ است‌ كه‌ متهمين‌ در جمعيتي‌ عضويت‌ دارند كه‌ مرام‌ آن‌ ضديت‌ با سلطنت ‌مشروطه‌ ايران‌ است‌ و هم‌ چنين‌ آنها متهم‌ به‌ چند فقره‌ غارت‌ و تحريك‌ و ايجاد حريق‌ وقاچاق‌ اسلحه‌ و مهمات‌ هستند و در دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ تحت‌ تعقيب‌ واقع‌ شده‌ و در مورد چندفقره‌ از اتهامات‌ قرار منع‌ تعقيب‌ صادر شده‌ و به‌ مرحله‌ قطعيت‌ رسيده‌ است‌ و در مورد حمله‌ وتخريب‌ و اتلاف‌ اثاثيه‌ نمايندگي‌ بازرگاني‌ مجارستان‌ و خانه‌ «وكس‌» قرار مجرميت‌ از طرف‌بازپرس‌ دادسراي‌ تهران‌ صادر شده‌ ولي‌ در مورد اسلحه‌ قاچاق‌ و مهمات‌ و تشكيل‌ جمعيت ‌مخالف‌ سلطنت‌ مشروطه‌ بازپرس‌ دادسرا به‌ اعتبار صلاحيت‌ دادگاه‌ نظامي‌ قرار عدم ‌صلاحيت‌ خود را صادر كرد. بازپرس‌ نظامي‌ پس‌ از رسيدگي‌ به‌ مرام‌نامه‌ حزب‌ و بازجوئي‌ ازمتهمين‌ تشخيص‌ داد كه‌ مواد مرام‌نامه‌ حزب‌ با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد و قرار تعقيب‌متهمين‌ را صادر نمود و جرم‌ آنها با قسمت‌ اول‌ بند ماه‌ 1 مقدمين‌ عليه‌ امنيت‌ كشور و سلطنت‌مشروطه‌ مصوب‌ 22 خرداد سال‌ 1310 دانسته‌ و از دادگاه‌ تقاضاي‌ مجازات‌ آنها را كرده‌است‌.» (اطلاعات‌، دوشنبه‌ 18/12/1331، شمار0 8046.)

 

«ديشب‌ دكتر منشي‌زاده‌ و سران‌ حزب‌ سومكا در دادگاه‌ نظامي‌ تبرئه‌ شدند...

 آخرين‌ جلسه‌ دادگاه‌ ـ  ديشب‌ آخرين‌ جلسه‌ دادگاه‌ جنائي‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ اتهام‌ آقاي‌ دكترمنشي‌زاده‌ و 6 نفر از سران‌ حزب‌ سومكا تشكيل‌ و پس‌ از دفاع‌ متهمين‌ دادگاه‌ وارد شور شد وسرانجام‌ كليه‌ متهمين‌ را از اتهام‌ وارده‌ تبرئه‌ كرد. شب‌ گذشته‌ مأمورين‌ يكي‌ از سران‌ حزب‌سومكا را به‌ نام‌ داريوش‌ همايون‌ به‌ استناد ماده‌ 5 بازداشت‌ كردند. در باره‌ توقيف‌ او يك ‌مقام‌ مطلع‌ اظهار داشت‌ چون‌ وسائلي‌ از محل‌ حزب‌ پيدا شده‌ است‌ كه‌ براي‌ تخريب‌ و حريق‌ تهيه‌ كرده‌ بودند لذا اين‌ شخص‌ را براي‌ اداي‌ توضيحات‌ بازداشت‌ كرديم‌.» (اطلاعات‌، شنبه‌23/12/1331، شمار0 8050.)

 

«اشيائي‌ كه‌ از محل‌ حزب‌ سومكا به‌ دست‌ آمده‌

 صبح‌ امروز آقاي‌ سرهنگ‌ پورشريف‌ معاون‌ انتظامي‌ فرمانداري‌ نظامي‌ با يك‌ كاميون ‌سرباز و چند نفر از مأمورين‌ شهرباني‌ به‌ محل‌ سومكا رفته‌ و در آنجا 6 نفر از سران‌ حزب‌مزبور را دستگير كردند ولي‌ به‌ آقاي‌ منشي‌زاده‌ رهبر حزب‌ دسترسي‌ پيدا نشد. ضمناً مأمورين ‌كليه‌ قسمت‌هاي‌ حزب‌ سومكا را بازرسي‌ كرده‌ و مقداري‌ لامپ‌ كه‌ درون‌ آنها را بنزين‌ ريخته ‌و درش‌ را چوب‌پنبه‌ گذاشته‌ بودند به‌ دست‌ آمد. گفته‌ مي‌شود ابن‌ لامپ‌ها براي‌ آتش‌ زدن ‌اماكن‌ تهيه‌ شده‌ بود و هم‌ چنين‌ مقداري‌ نارنجك‌ دستي‌، شيشه‌ بنزين‌، مشعل‌ براي‌ پرتاب ‌كردن‌ و تيشه‌ و قمه‌ از محل‌ حزب‌ به‌ دست‌ مأمورين‌ افتاد كه‌ همه‌ با تنظيم‌ صورت‌ مجلس‌ با كاميون‌ به‌ فرمانداري‌ نظامي‌ تحويل‌ داده‌ شد.» (اطلاعات‌، چهارشنبه‌ 13/12/1331، شمار0 8042.)

 

«داريوش‌ همايون‌ آزاد شد

شب‌ گذشته‌ داريوش‌ همايون‌ عضو حزب‌ سومكا كه‌ از مدتي‌ قبل‌ به‌ استناد ماده‌ 5 حكومت‌ نظامي‌ توقيف‌ شده‌ بود آزاد گرديد. در باره‌ آزادي‌ او يك‌ مقام‌ مطلع‌ اظهار داشت‌:چون‌ وي‌ طبق‌ ماده‌ 5 حكومت‌ نظامي‌ دستگير شده‌ بود اينك‌ كه‌ از او رفع‌ سوء ظن‌ به‌ عمل ‌آمده‌ است‌ دستور آزاديش‌ صادر شده‌.» (اطلاعات‌، پنجشنبه‌ 17/2/1332، شماره‌ 8087.)