اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

بمناسبت اول مهر آغاز سال تحصیلی جدید

 

دستگاه آموزش وپرورش در کشور ما عظیم ترین نهاد اجتماعی است.تقریبا بیش از یک میلیون وسی صد - چهار صد هزار دانش آموز کلاس اولی امسال سر کلاسهای درس حاضر خواهند شدو تعداد دانش آموزان با توجه به آمار سال های گذشته امسال بین 14تا 15 میلیون است.

تخمینا 65 درصد این دانش آموزان غیر فارس زبان هستند.

آموزش وپرورش ایران بیش از یک میلیون وصد هزار نفر کارمند ومعلم دارد.

 

اگرکارکنان موسسات وصنایعی که باچاپ کتاب های درسی و لوارم تحریر سروکار دارند وزندگی شان به دستگاه آموزش وپرورش وابسته است در نظر بگیریم ، نقش و اهمیت آموزش و پرورش در ایران روشن میشود.

هیچ شاخه ای از اقتصاد رانمی توان درایران پیدا کرد که اینقدر وزن و نیرو ی اجتماعی داشته باشد.و هیچ حوزه اجتماعی را نمیتوان سراغ گرفت که در آن ، ماهیت راسیستی و ارتجاعی نظام حاکم اینچنین برجسته باشد.

افکار و اعمال راسیستی بردستگاه آموزش وپرورش مسلط است. این دستگاه در آسیمیله کردن وهویت زدایی از ملل غیرفارس و از جمله و بویژه ترکهای ساکن ایران، نقش اساسی دارد. یکی از وظایف تخطی ناپذیر فعالان حرکت ملی دموکراتیک آذربایجان زیر ضرب بردن و افشای ماهیت راسیستی وارتجاعی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی است.

 

مبارزه با راسیسم و آپارتاید نظام حاکم به پایداری، پافشاری ، پیوسته کاری و ابتکار نیازمند است. اول مهر ماه مناسبترین روز برای طرح و درخواست حق آموزش به زبان مادری است. حق آموزش به زبان مادری جزو حقوق بشر است و در مورد ملل غیر فارس درایران جزئی ازحق شهروندی محسوب میشود.

 

آنچه که مهم است به کار گیری وسیع و مبتکرانه نافرمانی مدنی است. مسئله زبان و هویت تورکی مساله تمامی تورکهای ایران است همچنانکه مسئله آموزش به زبان مادری مسئله اکثریت مردم ایران. در نتیجه باید ابتکاراتی را به کار گرفت که حدالمقدور طیف وسیعی از مردم در آن شرکت کنند تا همگانی بودن این خواست بر جسته شود. از طرف دیگر باید به موثر بودن این ابتکارات و فشار واقعی آن بر جمهوری اسلامی ایران و نیز جلب افکار عمومی و نهادهای بین المللی توجه داشت.

 

سازمانها و فعالان حرکت ملی و دموکراتیک آذربایجان ابتکار های جالب و متنوعی را در این باره پیش نهاد داده اند از عدم حضور در کلاسهای درس در اول ماه مهر گرفته تا پخش تراکت هایی با مضامین اؤز ديلينده مدرسه      اولمالی دیرهر کسه! و...

 

 

ما در اینجا از تمامی روشنفکران فارس زبان که به تنوع ملی و زبانی مردم ایران باور دارند می خواهیم که به مناسبت بازگشائی مداراس، بطورجدی از رسمیت یافتن زبانها ی غیر فارس و حق آموزش به زبان مادری دفاع کنند.

 

 

تحصيل به زبان مادری امروزه امر شناخته شده اي است و تمامی کنوانسيونهای مربوط به حقوق انسانی به آن تاکيد ورزيده اند ودر اغلب کشورهای جهان تحصيل به زبان مادری  به رسميت شناخته شده است. اما ايران از آن نمونه های نادری است که هنوز در آغاز قرن 21 تحصيل و آموزش به زبان مادری را به رسميت نمی شناسد. اين در حالی است که 65 درصد کودکان در ايران، يعنی اکثريت کودکان، زبان مادریشان غير از زبان فارسی است. 

 

 

جمهوری اسلامی باید که به خواست تحصیل و آموزش زبان مادری ملل غیر فارس گردن گذارد و دست از سیاست های راسیستی وشوونیزم فارس بردارد. تلاشهای ج.ا.ا برای یکسان سازی زبانی و زبان کشی زبانهای غیر فارس آینده ای ندارد و جز دامن زدن به  تنفر ملی مابین ملل غیر فارس و ملت فارس نتیجه ای نخواهد داشت.

 

  جنبش فدرال دمکرات آذربايجان از تمامی محافل روشنفکری وفعالان دانشجويی و دانش آموری وگروه های سیاسی آذربايجانی دعوت میکند درمبارزه برای رسمیت يافتن زبان ترکی در ايران و تحصيل به زبان مادری متحدأ عمل کنند.جنبش فدرال دمکرات آذربايجان بنوبه خود در جهت اهداف بالا(رسمی شدن زبان ترکی آذربایجانی و تحصیل به زبان مادری )آمادگی خود را برای همکاری با سایر گروه ها ومحافل وجمعیت ها وشخصییت های آدربایجانی اعلام میکند. 

 

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان  بر این باور است که مسئله ملی در ایران مسئله ای  کاملأسیاسی است و حل نهایی آن در گرو تقسیم اتنیک قدرت دولتی در ایران به مثابه یک دولت فدرال و تشکیل مجالس ملی و از آن جمله مجلس ملی آذربایجان است. 

 

هیئت اجرایی جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

18 سپتامبر 2010

25 شهریور 1389