جشن جمهوریت در آذربایجان: جمهوری آذربایجان اولین جمهوری دنیای اسلام و جهان ترک است

پنج‌شنبه۲٨ می ۲۰۰۹


رادیو صدای ترکیه :
جمهوری آذربایجان اولین جمهوری دنیای اسلام و جهان ترک است. و امروز بیست و هشتم ماه می برابر با هفتم خرداد ۱۳۸۸، نود و یکمین سالاگرد اعلام جمهوریت در آذربایجان است

آذربایجان کشور دوست و برادر ترکیه به مناسبت جشن جمهوریت غرق در شور و نشاط است.

جمهوری آذربایجان اولین جمهوری دنیای اسلام و جهان ترک است. و امروز بیست و هشتم ماه می برابر با هفتم خرداد ۱۳۸۸، نود و یکمین سالاگرد اعلام جمهوریت در آذربایجان است.

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در مراسمی به مناسبت این روز، بزرگترین مشکل امروز آذربایجان را اشغال اراضی این کشور به دست اشغالگران ارمنی دانست.

علی اف با تأکید بر اینکه در صورت عدم حصول نتیجه از مذاکرات، به طرق دیگر به این اشغالگری پایان داده خواهد شد اضافه کرد: آذربایجان اجازه تشکیل کشور دوم ارمنی را در خاک خود نخواهد داد.

بلشویک های روس و ارمنی ها به منظور پاکسازی مسلمانان، در سال ۱۹۱۷ نژادکشی را آغاز کردند.

تنها در ۳۰ و ۳۱ مارس ۱۹۱۸ در باکو پایتخت آذربایجان ۱۷ هزار ترک بی دفاع به دست باندهای تروریست ارمنی به قتل رسیدند.

به دنبال درخواست کمک ترکهای قفقاز از دولت عثمانی، سربازان ترک با عنوان "ارتش اسلامی قفقاز" از استانبول عازم منطقه شدند و در ۲٥ ماه مه ۱۹۱۸ وارد گنجه شدند.

در ۲۸ مام می همان سال در تفلیس به رهبری محمد امین رسول زاده، جمهوری خلق آذربایجان اعلام موجودیت کرد.

"ارتش اسلامی قفقاز" در ۱٥ سپتامبر ۱۹۱۸ وارد باکو شدند و به قتل عام و اشغال اراضی ترکهای آذربایجان پایان دادند و پایتخت آذربایجان نیز به باکو منتقل گردید.

به دنبال عقب نشینی سربازان ترک عثمانی از قفقاز، آذربایجان در تاریخ ۲۸ آوریل از سوی روسیه اشغال گردید و به اتحاد جماهیر شوروی منضم شد.

به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، آذربایجان دوباره به استقلال رسید و از آن تاریخ به بعد روز ۲۸ ماه می به عنوان روز استقلال و عید جمهوریت در کشور آذربایجان جشن گرفته می شود.