Bir Gurup  Siyasi Tutsaklar Ailesi, Aydınlar, Sosyal Hareketler Ve İnsan Hakları Aktivistlerinin Bildirisi:

 

(Güney) Azerbaycanlıları Serbest Bırakın!

 

28.08.2010

 

Bulunduğumuz yılın ilkbaharının başlarından itibaren Tebriz, Tahran, Kerec, Urmiye, Erdebil, Miyandab, Makü, Keleyber, Mişkinşehr, Hoy ve Sofyan gibi kentlerde Azerbaycan’ın kültürel ve sosyal haklarını savunan onlarca kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Tutuklananların bir kısmının tapu ve vesika karşılığında bırakılmasına karşın, Azerbaycan’ın kültürel ve sosyal aktivistlerinden Hamide Ferczade, Zehra Fereczade (kadın hakları savunucuları), Ekber Azad (yazar ve gazeteci), Mühendis Hasan Rahimi Bayat (insan hakları savunucusu), Hüseyin Nasiri, Dr. Alirıza Abdullahi, Dr. Latif Hasani, Mühendis Mahmud Fazli, Mühendis Şerham Radmehr, Ayet Mihrali Beyli, Behbud Kulizade, Aydın Hacei, Behmen Nasirzade, Haydar Kerimi, Naim Ahmedi, Yunus Süleymani ve Şükrüllah Kahramani Ferd ortalama üç ay boyunca hücrede hapsedilmişlerdir. Ayrıca Said Metinpur, Ali Abbasi, Vedud Saadeti, Rahim Gulami ve Behruz Alizade de geçen yıldan beri cezaevinde yaşamlarını sürdürmekte olup, son zamanlarda da Bayan Haniye Ferşi Şotorban tutuklanarak öncekilere eklenmiştir.

Bilindiği üzere, tutuklamaların büyük bir kısmı mahkeme kararı olmadan gerçekleşmiştir. Tutuklular hücrelere götürülmüş; avukat seçme hakkından yoksun bırakılmış; fiziksel ve ruhsal işkencelere maruz kalmış ve kendilerine aileleriyle yakından veya telefon aracılığıyla görüşme izni verilmemiştir.

Biz, Azerbaycanlıların kültürel, dilsel, toplumsal, ekonomik ve siyasi isteklerinin haklı olduğuna vurgu yapmakla birlikte, demokrasinin gerçekleşmesi için verilen mücadelenin, ülkenin etnik bölgelerinin ilkel haklarının temini için verilen mücadeleden bağımsız olmadığı kanısındayız.

Biz, İran’ın merkezi hükümetlerinin, ülkenin değişik bölgelerinin gerilemesi ve etnik ayrışmalıkla sonuçlanan ayrımcı politikalarını şiddetle kınıyoruz.

Türk, Kürt, Arap, Türkmen, Beluç vb.nin yurttaşlık hakları göz ardı edilerek, diktatörlükle mücadelenin başarılı olmayacağı düşüncesindeyiz.

Böylelikle her türlü şiddeti, işkenceyi, hakareti, aşağılamayı ve tutukluların bireysel haklarının ihlalini şiddetle kınıyor, bağımsız medyanın ve insan hakları kuruluşlarının desteğinin yanı sıra, tutukluların kayıtsız şartız biran önce serbest bırakılmasını ve dosyalarının adil bir mahkemeye verilmesini istiyoruz.